Bar (enhet)

måleenhet for trykk

En bar er en måleenhet for trykk med symbolet bar. Enheten er verken med i SI-systemet eller cgs-systemet, men er godkjent for bruk med SI. Én bar er definert som 100 kPa, og atmosfæretrykket ved havnivå er 1,01325 bar, altså omtrent lik én bar.

Manometer som viser relativt trykk i psi og bar.

Enheten bar ble innført av den norske meteorologen Vilhelm Bjerknes i 1906.[1] Ordet bar er avledet av gresk baru, «tung». Men prefikset bar- med samme grunnbetydning ble innført allerede i 1666 av Robert Boyle i ordet barometer.

Absolutt og relativt trykk

rediger

Ofte måles trykk relativt til atmosfæretrykket ved hjelp av et manometer. Når en gass eller væske er trykksatt vil det si at den har et trykk høyere enn atmosfæretrykket, og denne trykkdifferansen oppgis av og til med enheten barg eller barG, der g kommer fra engelsk gauge pressure, «måletrykk»), men ofte brukes det bare bar. Som regel fremkommer det av konteksten om det er snakk om absolutt eller relativt trykk.

Millibar er blant de vanligste enhetene i barometere. Disse viser relative trykkforskjeller.

Referanser

rediger
  1. ^ Rey, Alain (2016): Dictionnaire historique de la langue Française, Paris. Le Robert. Bind I, s.195. ISBN 978-2-321oo-726-5.

Se også

rediger
Konverteringstabell for vanlige trykkenheter
Pascal Bar Teknisk atmosfære Standardatmosfære Torr Pund per kvadrattomme
Pa bar at atm Torr psi
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 105 ≡ 106 dyn/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,5037744
1 at 0,980665 ×105 0,980665 ≡ 1 kp/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 1,01325 ×105 1,01325 1,0332 p0 760 14,696
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 = 1/760 atm ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6,895×103 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbF/in2