Astronomisk enhet

astronomisk måleenhet, tilsvarende 149 597 870 691 meter

En astronomisk enhet (AE eller AU, engelsk: Astronomical Unit) er en lengdeenhet som tilsvarer den omtrentlige middelavstanden mellom jorden og solen. Verdien av en AE er bestemt til 149 597 870 691 meter (omtrent 150 millioner kilometer).

Jordens bane er ikke en sirkel, men en ellipse; opprinnelig var en AE definert som lengden av halvparten av storaksen i en beskrevet jordbane. Den internasjonale astronomiske union (IAU) omdefinerte i 1976 en AE til å være den distansen fra solen som en partikkel med neglisjerbar masse med en omløpstid på 365,2568983 dager (et gaussisk år) ville ha i en uforstyrret sirkulær bane.

Siden 2012 har enheten vært definert som nøyaktig 149 597 870 700 meter. [1]

Avstanden mellom jorden og solen er imidlertid ikke konstant. Fordi solen taper masse, blir gravitasjonskraften gradvis svakere, og jorden blir derfor lengre unna, selv om dette ikke er mer enn 1,37 cm per år. Men for Merkur blir dette mer merkbart. Det er derfor foreslått å få en mer nøyaktig definisjon av astronomisk enhet, for eksempel ut fra verdien av solens masse i 2000

Eksempler rediger

Noen omtrentlige omregningsfaktorer:

Se også rediger

Referanser rediger