Parsec (fra engelsk parallax second, forkortet «pc») er en astronomisk avstandsenhet, og er mer brukt innen det astronomiske miljøet enn det mer kjente lysår.

En stjerne i en avstand av 1 parsec fra jorden, vil ha en parallakse (beregnet ved jordens diametrale stillinger (2 AU) i kretsløpet rundt solen) på nøyaktig 2 buesekunder (ca. 1/900 av måneskiven) i forhold til en uendelig bakgrunn.

1 parsec = ca. 3,26163 lysår eller ca. 206 000 AU.

Parsec-dk.png

PrefiksRediger

Størrelsen på kulehoper måles i parsec, for eksempel er diameteren av den store kulehop i Herkules (M13) 45 pc. Alle stjerners tilsynelatende størrelsesklasser sammenlignes ved hjelp av deres absolutte størrelsesklasser med standardavstanden 10 parsec.

Avstander i Melkeveien måles i kiloparsec (1 kpc = 1000 parsec eller 3262 lysår). Solen er 8,6 kpc fra sentrum og Melkeveiens radius er 12-15 kpc.

Avstander til galakser og galaksehoper måles i megaparsec (1 Mpc = 1 million parsec eller 3,262 millioner lysår). Nabogalaksen Andromedagalaksen (M31) er 0,77 Mpc fra Melkeveien, Virgohopen ligger 15 Mpc unna og er 3 Mpc i diameter.

Avstander til kvasarer og lengre unna måles i gigaparsec (1 Gpc = 1 milliard parsec eller 3,262 milliarder lysår). Kvasaren 3C273 har avstanden 0,9 Gpc og partikkelhorisonten ligger 14 Gpc unna.

VolumenheterRediger

Solen er alene i sin kubikkparsec (1 pc3 = 2,938 x 1040 km³), mens stjernetettheten i kulehoper er på hundre til tusen stjerner per kubikkparsec.

For å bestemme antallet av stjerner i Melkeveien, utvelges volumer i forskjellige retninger. Stjernene telles i disse kubikkiloparsec (1 kpc3 = 1 milliard pc3), og resultatet multipliseres opp; samme prosedyre gjøres med antall kulehoper i Melkeveien.

For å bestemme antallet av galakser i superhoper, utvelges volumer. Galaksene bestemmes og telles i disse kubikkmegaparsec (1 Mpc3 = 1 milliard kpc3), og resultatet multipliseres opp. Det store tomrommet i retning mot Bjørnevokteren måles i Mpc3.

For å bestemme mengden av materie i det observerbare universet, utvelges volumer i forskjellige retninger. Galaksene og kvasarene telles i disse kubikkgigaparsec (1 Gpc3 = 1 milliard Mpc3), og resultatet multipliseres opp.

Se ogsåRediger