Nøyaktighet

(Omdirigert fra «Nøyaktig»)

Nøyaktig er et relativt begrep som brukes når noe er beskrevet slik man kan se bort fra feilkilder. Nøyaktighet er relativ i forhold til størrelse og krav til presisjon. Man kan for eksempel aldri kunne fastslå den eksakt nøyaktige posisjonen til et enkelt elektron i på grunn av Heisenbergs uskarphetsrelasjon fra kvantefysikken, men vil likevel kalle en GPS' slingringsmonn på 1 meter, nøyaktig. Imidlertid er ikke behovet for nøyaktighet i hverdagen så stort.