Fylkesting

Folkevalgte organ i en fylkeskommune
(Omdirigert fra «Amtstinget»)

Fylkestinget er det øverste, folkevalgte organ i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som angir rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan og årsbudsjett.

Akershus amtsting i 1903.

Historikk

rediger

Fylkestinget har røtter tilbake til «amtsformandskabet» (senere amtstinget) som ble etablert i henhold til formannskapslovene i 1837. Amtstinget var sammensatt av ordførerne i amtets herreds- eller landkommuner. Stortinget vedtok lov om kommuner og fylkeskommuner i 1961, og fra 1964 valgte samtlige kommunestyrer inn representanter til fylkestingene tilnærmet proporsjonalt etter innbyggertall. Fylkesmannsembetet var også fylkeskommunens administrasjon.

Fra 1. januar 1976 er representantene valgt ved direkte valg hvert fjerde år, samtidig med kommunestyrevalget. Fylkeskommunen fikk sin egen administrasjon ledet av en fylkesrådmann, og fikk ansvar for videregående utdanning og eierskap og ansvar for drift av sykehusene.

Driften av sykehusene ble overført til statlige helseregioner i 2002.[1]

Flere fylkeskommuner har fjernet tittelen fylkerådmann og benevner sin øverste administrative leder for fylkesdirektør. For ekesempel gjorde Nord-Trøndelag fylke vedtak om å fjerne tittelen fylkesrådmann i 2003.[2]

Fylkesutvalg

rediger

Fylkesutvalget er et arbeidsutvalg som forbereder saker for fylkestinget. Medlemmene velges av og blant fylkestingets medlemmer og består av minimum fem medlemmer.[3] Utvalget ledes av fylkesordføreren. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av gangen. Utvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utover dette fastsetter fylkestinget selv området for fylkesutvalgets virksomhet. «Fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.»[4]

Det tilsvarende organ på kommunenivå, formannskapet, består av medlemmer fra kommunestyret og ledes av ordføreren.

Fylkesråd

rediger

I fire fylker (Troms og Finnmark, Nordland, Viken, Oslo) har man valgt en parlamentarisk styreform. Da velges det ikke et fylkesutvalg, men i stedet danner en koalisjon av partier et fylkesråd. Fylkesrådet utgjør den øverste administrative ledelse i fylkeskommunen.

Referanser

rediger
  1. ^ (no) «Fylkesting» i Store norske leksikon
  2. ^ «Kort historie om fylkestinget». Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Arkivert fra originalen 5. oktober 2017. Besøkt 5. oktober 2017. 
  3. ^ Dette gjelder, iflg lov om kommuner og fylkeskommuner, ikke kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform
  4. ^ lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 2, § 8
Autoritetsdata