Alton-traktaten var en avtale mellom Henrik I av England og hans eldre bror Robert Curthose, hertug av Normandie, signert i 1101, hvor Robert aksepterte å anerkjenne Henrik som konge av England mot at han fikk en årlig apanasje og andre verdier.

Avtalen ble inngått etter at hertug Robert invaderte England med en hær for å fravriste broren den engelske tronen, som han selv mente at han hadde rett og krav på i henhold til en tidligere avtale med den avdøde kongen, Vilhelm Rufus. For Henriks vedkommende var nok avtalen en måte å kjøpe seg tid på. Året før hadde Henrik inntatt tronen etter at hans bror Vilhelm Rufus døde i en jaktulykke i New Forest til tross for at hertug Robert hadde vært Vilhelms anerkjente arving og etterkommer. Robert var bortreist som deltaker på det første korstoget da broren døde, og hans dårlige rykte blant de normanniske baronene gjorde det lett for Henrik å kreve tronen og få baronenes støtte.

Hertug Robert kom først tilbake fra korstoget etter at Henrik var kronet, og oppmuntret av sin rådgiver, Ranulf Flambard, invaderte han England for å ta tronen med makt. Han gikk i land i Portsmouth, men ble møtt av Henrik i byen Alton. Henrik hadde sikret sin støtte hos både adelen og kirken ved å gi lovbestemte innrømmelser. Han synes også å være populær i befolkningen, og sto således vel rustet til å møte invasjonen med makt.

Uenigheten mellom brødrene ble løst diplomatisk. I avtalen sa hertug Robert seg enig å frasi seg sitt krav til den engelske tronen i bytte mot en årlig økonomisk godtgjørelse på 3 000 mark, noe som kom godt med da han var notorisk uten midler, og samtidig overdragelse av samtlige av Henriks eiendommer i Normandie, unntatt én. Robert og hans følge kunne da dra tilbake til hertugdømmet uten represalier fra Henrik og hans hær. Brødrene inngikk også en avtale om at de skulle være arvinger til hverandres kongedømmer (hvis de selv ikke fikk egne arvinger), og støtte hverandre i å straffe forrædere.

Avtalen varte ikke lenge. I 1105 invaderte kong Henrik Normandie og beseiret sin brors hær i slaget ved Tinchebray året etter. Robert ble fengslet og satt livet ut i festningen Cardiff Castle hvor han blant annet forsøkte å lære seg walisisk. Han døde i fangenskap 80 år gammel i 1134. Normandie forble en besittelse for den engelske tronen i over et århundre etter.

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Cross, Arthur Lyon (1917): A History of England and Greater Britain. New York: Macmillan.
Autoritetsdata