Agatunet

friluftsmuseum i Ullensvang

Agatunet i Ullensvang kommune i Vestland fylke er et friluftsmuseum med 30 fredede hus. Anlegget ligger nord for Odda og sør for Utne på vestsiden av Sørfjorden i indre Hardanger. Agatunet er et godt eksempel på et vestlandsk klyngetun.

Agatunet.
Agatunet sett ovenfra (foto før 1956), Ullensvang/Lofthus på andre siden av fjorden.

HistorieRediger

 
Agatunet i Sørfjorden, Ullensvang kommune.

Aga var i gammel tid et høvdingsete, og flere gamle gravhauger tyder på svært tidlig bebyggelse. Gården var en av de største i Hardanger gjennom middelalderen, og har hatt tett tilknytning til flere vestlandske adelsætter.

På slutten av 1200-tallet var hele Aga en stormannsgård. Senere ble den delt opp mellom etterkommerne. Frem til 1940 bodde det ni selveiende bønder i tunet. Totalt var det 80 – 90 bygninger i tunet.

Gården har tidligere vært delt i «Øvstatun» og «Nedstatun». Forskjellig eiendomsrett til disse to delene antydes tilbake til 1300-tallet, hvor Øvstatunet ble pantsatt til ridder Gaute Eiriksson Galtung av Greip Ivarsson av Melsætta, og senere gikk inn i Losnagodset. Dokumenter knyttet til Aga er blant de eldste norske skriftlige dokumenter i offentlig eie.

Gårdsnavnet er tidligst dokumentert i et diplom fra ca. 1220. Flere teorier om navnets betydning er fremmet, deriblant «stikke seg frem (agge)». Andre teorier går på at 'Aga' kommer av ordet 'age', som betyr respekt. Det er trolig at førsteleddet Aga peker på en annen landskapsenhet enn dagens tun.

Det eldste gjenværende bygget er Lagmannsstova fra om lag 1250, et unikt tømmerhus på høye kjellermurer. Det er bygget av tømmer fra Varaldsøy (Kvinnherad) av lagmann, ridder og riksråd Sigurd Brynjolfsson – en av rådgiverne til kong Eirik Magnusson. Dette er den eldste middelalderbygning i landet der det opprinnelige fremdeles står.

Storstova på Øvstatunet ble revet i 1811, den skulle ifølge samtidige betegnelser ha vært på samme alder og hatt langt bredere tømmer enn Lagmannstova.

Agatunet er også særskilt fordi det er et originalt klyngetun, ikke tilflyttede hus. Agatunet ligger til under det høye Tveitaberget som verner tunet mot skred.

FremtidenRediger

Daglig leder Guttorm Rogdaberg ble i 2005 utnevnt til statsstipendiat, blant annet for å arbeide videre med planene om et Jordskiftesenter ved Agatunet.

GalleriRediger

Se ogsåRediger

Jordskifte

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger