Afrika-Eurasia (også kalt Eurafrasia, Eurasika eller Afro-Eurasia) er en betegnelse som brukes til å beskrive Afrika og Eurasia som ett kontinent. De tilhørende landområdene omfatter nesten 85 prosent av verdens befolkning (omtrent 5,5 milliarder).

Afrika-Eurasia med tilhørende øyer.

Normalt regnes Suezkanalen som skillet mellom Afrika og Eurasia. Eurasia blir igjen delt inn (vanligvis mer kulturelt enn geologisk) i Europa og Asia.

Noen geografer og historikere har brukt betegnelsene Eurafrasia eller Afrasia (utelater den europeiske halvøy fra navnet), selv om disse navnene aldri har blitt tatt i generell bruk. I geopolitikken har man kalt Afrika-Eurasias fastland (ekskluderer øyer som De britiske øyer, Japan og Madagaskar) for World Island («verdensøya»).

Den gamle verden inkluderer Afrika-Eurasia og dens tilknyttede øyer.

Afrika er koblet til Eurasia ved en landbro. I geologisk sammenheng vil Afrika-Eurasia bli et superkontinent når Afrika støter sammen med Europa. Det er antatt at dette skal skje over 600 000 år frem i tid, når den sørlige enden av Spania når Afrika. Når dette skjer vil Middelhavet bli isolert fra Atlanterhavet. Afrika forventes å bli fullstendig slått sammen med Europa innen 50 millioner år frem i tid. Dette vil lukke Middelhavet og skape nye, fremtidige fjellkjeder (en forlengelse av Alpene).[1]

Referanser rediger