AB Aktion (forkortelse for Ausserordentliche Befriedungsaktion, «Ekstraordinær pasifiseringsaksjon») var kodenavnet for den tyske likvideringen av intellektuelle og ledere i de deler av Polen i 1940 som etter den tyske invasjonen i 1939 kom under tysk okkupasjon.[1] Denne aksjonen gjaldt det såkalte Generalgouvernement; den tilsvarende aksjon i de områder som ble annektert i selve Tyskland gikk under getengelsen Intelligenzaktion.

AB-aksjonen ble ledet av generalguvernør Hans Frank[1] og hans nestkommanderende Arthur Seyss-Inquart. Mer enn 3000 polakker, blant dem mange jøder, ble arrestert og likvidert våren og sommeren 1940. Planen ble lagt i februar-mars 1940. Aksjonen ble igangsatt 16. mai 1940 samtidig som slaget om Frankrike og slaget om Narvik pågikk. Okkupasjonsmakten arresterte omkring 3500 og henrettet 3000 på flere steder i Polen. «Aksjonen» fortsatte utover høsten 1940 og oppnådde ikke målet om å pasifisere den polske motstandsbevegelsen. Massakren ble anført som en krigsforbrytelse i Nürnbergprosessen og rettsoppgjøret i Polen etter krigen.[2] Frank dokumenterte selv aksjonen i en protokoll på 42 bind.

Omtrent samtidig (april-mai 1940) gjennomførte sovjetisk hemmelig politi, NKVD, en massakren i Katyn i den sovjetiskokkuperte delen av Polen.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Snyder, T. (2009). The historical reality of Eastern Europe. East European Politics and Societies, 23(1), 7-12.
  2. ^ Rozett, Robert; Spector, Shmuel (2013). Encyclopedia of the Holocaust. New York: Routledge. ISBN 1-57958-307-5.  [with David Cesarani]
  3. ^ Sanford, G. (2006). The Katyn Massacre and Polish-Soviet Relations, 1941-43. Journal of Contemporary History, 41(1), 95-111.
Autoritetsdata