18 brumaire-kuppet var et statskupp i Frankrike den 9. november 1799, forberedt av Emmanuel-Joseph Sieyès og ledet av Napoléon Bonaparte. Det ble opprettet en ny styreform for Frankrike, Konsulatet (Le Consulat). I løpet av en drøy måned hadde Bonaparte utmanøvrert de andre to i ledertrioen, og lot deretter seg selv utnevne til førstekonsul.

Napoléon Bonaparte i Femhundrerådet under kuppet

Brumairekuppet anses gjerne som avslutningen av den franske revolusjon. Det fant sted 18. brumaire år VIII etter den franske revolusjonskalender (9. november 1799). Det var da de militære styrker under ledelse av Napoléon brøt seg inn i og oppløste nasjonalforsamlingen, og styrtet direktoratet. De deputerte som prøvde å protestere ble kastet ut av Napoléons soldater. Til slutt var det bare et fåtall mindre standhaftige deputerte igjen, og de godkjente den nye grunnloven som hjalp Napoléon til å nå sitt mål og bli diktator.

Kuppet var nær ved å spore av, noe som ville ha ført til giljotinen for Napoléon og hans medkonspiratorer, men Napoléons bror, Lucien, fikk til slutt styrkene til å storme forsamlingen.

Litteratur rediger

  • Jacques-Olivier Boudon: Histoire du Consulat et de l'Empire, Perrin, Paris, 2003.
  • Jean-Paul Bertaud: Bonaparte prend le pouvoir, Complexe, Bruxelles, 1987.
  • Thierry Lentz: Le 18 Brumaire, Picollec, Paris, 1997;
  • Jean Tulard: Le 18 Brumaire. Comment terminer une révolution, Perrin, Paris, 1999.