Utrygge kombinasjoner av skytevåpen og patroner

Utrygg situasjon som følge av feil type patron i skytevåpen
(Omdirigert fra .30 Idiot)

Utrygge kombinasjoner av skytevåpen og patroner er kombinasjoner av skytevåpen og patroner som kan forårsake en utrygg situasjon for skytteren under avfyring. Den utrygge situasjonen kan oppstå på grunn av bruk av en patron beregnet på en annen kamring (se avsnittet SAAMI-liste nedenfor), eller bruk av overtrykksammunisjon i et skytevåpen som ikke er beregnet for slike trykk, eller ved bruk av eksplosiv patron, eller ammunisjon som på en annen måte er utrygg.

Et annet eksempel på en utrygg kombinasjon er å bruke patroner med drivspeil (også kalt prosjektilhylster) i våpen med munningsutstyr (som en flammedemper, munningsbrems eller trangboring) med mindre munningsutstyret er spesielt designet for å kunne skyte ammunisjon med drivspeil (se avsnittet Drivspeil og munningsbrems nedenfor).

SAAMI-listeRediger

Amerikanske Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute (SAAMI) har listed opp en rekke kjente utrygge kombinasjoner av patroner og kamringer som som kan skje med vanlige patroner.

Noen eksempler er:

Tabellen nedenfor viser mange av de utrygge kombinasjonene som er kjent av SAAMI, men grunnet det store antallet av typer patroner er listen ikke uttømmende.

SAAMI-liste over utrygge kombinasjoner av skytevåpenog patroner
Kamring Utrygge patroner
RANDTENNING:
5 mm Remington Rimfire Magnum .17 Precision Made Cartridge,
.17 Mach 2,
.22 BB Cap,
.22 CB Cap,
.22 Short,
.22 Long,
.22 Long Rifle,
.22 Long Rifle Shot,
.22 Winchester Automatic
.17 Hornady Magnum Rimfire .17 Precision Made Cartridge,
.17 Mach 2,
.22 CB Short,
.22 Short,
.22 Long,
.22 Long Rifle,
.22 Stinger,
.22 CB,
.17 Hornady Magnum Rifle
.17 Winchester Super Magnum .17 Hornady Magnum Rifle
.17 Precision Made Cartridge .22 BB Cap
.22 Short .17 Mach 2
.22 Long .17 Mach 2
.22 Winchester Rimfire .17 Precision Made Cartridge,
.22 BB Cap,
.22 CB Cap,
.22 Short,
.22 Long,
.22 Long Rifle,
.22 Long Rifle Shot
.22 Winchester Magnum .17 Precision Made Cartridge,
.22 BB Cap,
.22 CB Cap,
.22 Short,
.22 Long,
.22 Long Rifle,
.22 Long Rifle Shot
.22 Winchester Automatic .17 Precision Made Cartridge,
.22 BB Cap,
.22 CB Cap,
.22 Short,
.22 Long,
.22 Long Rifle,
.22 Long Rifle Shot
.25 Stevens Long 5 mm Remington RF Magnum
HAGLE:
Kaliber 10 (19.7 mm) Kaliber 12 (18.5 mm)
Kaliber 12 (18.5 mm) Kaliber 16 (16.8 mm),
Kaliber 20 (15.6 mm)
Kaliber 16 (16.8 mm) Kaliber 20 (15.6 mm)
Kaliber 20 (15.6 mm) Kaliber 28 (14.0 mm)
Kaliber .410 (10.4 mm) Alle sentertente metallpatoner
SENTERTENT HÅNDVÅPEN:
9×19 mm Luger 9×19 mm NATO (militær),
.40 S&W,
9×18 Makarov
9 mm Winchester Magnum 9×18 Makarov
9×18 Makarov 9×19 mm Luger,
.38 Automatic,
.38 Super Automatic +P,
.380 Automatic
9×23 mm Winchester .38 Super Automatic +P,
.380 Automatic
.32 H&R Magnum .32 Long Colt
.32 Smith & Wesson .32 Automatic,
.32 Long Colt,
.32 Short Colt
32-20 Winchester 32-20 Winchester High Velocity
.357 Sig 9×19 mm Luger
.38 Automatic .38 Super Automatic +P,
9×19 mm Luger,
9×18 mm Makarov,
9×23 mm Winchester
.38 Super Automatic +P 9×19 mm Luger,
9×18 Makarov,
9×23 Winchester
.38 Smith & Wesson .38 Automatic,
.38 Long Colt,
.38 Short Colt,
.38 Special,
9×18 Makarov
.38 Special .357 Magnum,
.380 Automatic
.40 S&W 9×19 mm Luger
.44-40 Winchester .44-40 Winchester High Velocity
.45 Automatic .38-40 Winchester,
.44 Remington Magnum,
.44 Special,
.44-40 Winchester,
.45 Glock Automatic Pistol
.45 Colt .38-40 Winchester,
.44 Remington Magnum,
.44 Special,
.44-40 Winchester,
.454 Casull
.45 Winchester Magnum .45 Automatic,
.45 Glock Automatic Pistol,
.454 Casull
.45 Glock Automatic Pistol .45 Automatic,
.45 Winchester Magnum
.475 Linebaugh .45 Long Colt,
.44 Remington Magnum,
.44 S&W Special,
.45 Automatic Rim
.480 Ruger .45 Long Colt,
.44 Remington Magnum,
.44 S&W Special,
.45 Automatic Rim
SENTERTENT RIFLE:
5.56×45 mm NATO .25-45 Sharps
6 mm Remington (.244 Rem) .250 Savage,
7.62×39 mm
6.5 mm Remington Magnum .300 Savage
6×47 mm Remington .25-45 Sharps
6.5 mm Creedmoor .357 Magnum,
.357 Remington Maximum
6.5-06 A-Square 7.62×39 mm
6.5x55 mm 7 mm BR Remington,
7.62×39 mm,
.300 Savage
6.5-284 Norma 6 mm Creedmoor,
6.5 mm Creedmoor
6.5-300 Weatherby Magnum .257 Weatherby Magnum,
.270 Weatherby Magnum,
7 mm Weatherby Magnum,
7 mm Remington Magnum,
.300 Winchester Magnum,
.338 Winchester Magnum
7 mm Express Remington 7×57 mm,
.270 Winchester,
.30 Remington,
.30-30 Winchester,
.300 Savage,
.308 Winchester,
.32 Remington,
.375 Winchester, .38-55 Winchester
7×57 mm 7.62×39 mm,
.300 Savage,
.30-30 Winchester
7 mm Remington Magnum 7 mm Express Remington,
7×57 mm,
7 mm Remington Ultra Magnum,
7 mm Weatherby Magnum,
.270 Winchester,
.280 Remington,
.300 Winchester Magnum,
.303 British,
.308 Winchester,
.35 Remington,
.350 Remington Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
7 mm Remington Short Action Ultra Magnum 7 mm-08 Remington,
.357 Remington Maximum,
.454 Casull,
.480 Ruger
7 mm Remington Ultra Magnum .300 Winchester Magnum
7 mm Shooting Times Westerner .30-06 Springfield,
.30-40 Krag,
.300 Winchester Magnum,
.350 Remington
7 mm Weatherby Magnum 7 mm Express Remington,
7×57 mm,
7 mm Remington Magnum,
8×57 mm,
.270 Winchester,
.280 Remington,
.303 British,
.308 Winchester,
.35 Remington,
.350 Remington Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
7 mm-08 Remington 7.62×39 mm
8×57 mm 7×57 mm,
.35 Remington
8 mm Remington Magnum .338 Winchester Magnum,
.350 Remington Magnum,
.358 Norma Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.17 Remington .221 Remington Fireball,
.25-45 Sharps,
.30 Carbine,
.300 AAC Blackout
.17-223 Remington .17 Remington,
.221 Remington Fireball,
.30 Carbine
.20 Nosler .221 Remington Fireball,
.300 AAC Blackout
.204 Ruger .25-45 Sharps
.22-250 Remington .204 Ruger
.22 Nosler .300 AAC Blackout
.220 Swift 7.62×39 mm
.222 Remington .25-45 Sharps,
.300 AAC Blackout
.223 Remington 5.56×45mm NATO,
.222 Remington,
25-45 Sharps,
.30 Carbine,
.300 AAC Blackout
.224 Weatherby Magnum .222 Remington Magnum
.240 Weatherby Magnum .220 Swift,
.225 Winchester
.243 Winchester 7.62×39 mm,
.225 Winchester,
.250 Savage,
.300 Savage
.243 Winchester Super Short Magnum .30 Carbine,
.32-20 Winchester
.25 Winchester Super Short Magnum .30 Carbine,
.32-20 Winchester
.25-06 Remington 7 mm BR Remington,
7.62×39 mm,
.308 Winchester
.25-45 Sharps .300 AAC Blackout
.257 Roberts 7.62×39 mm,
.250 Savage
.257 Weatherby Magnum .25-06 Remington,
.25-35 Winchester,
6.5 mm Remington Magnum,
.284 Winchester,
7 mm-08 Remington,
7×57 mm,
7.62×39 mm,
.300 Savage,
.303 Savage,
.307 Winchester,
.308 Winchester,
.30-30 Winchester,
.32 Winchester,
.32-40 Winchester,
.35 Remington,
.350 Remington Magnum,
.356 Winchester,
.358 Winchester,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.26 Nosler 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum,
.30-30 Winchester
.264 Winchester Magnum .270 Winchester,
.284 Winchester,
.303 British,
.350 Remington,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.27 Nosler 7 mm Remington Magnum,
30-30 Winchester
.270 Weatherby Magnum .25-06 Remington,
.270 Winchester,
.280 Remington,
.284 Winchester,
7 mm-08 Remington,
7-30 Waters,
.30 Remington,
.30-30 Winchester,
.300 Savage,
.303 Savage,
.307 Winchester,
.308 Winchester,
.32 Winchester,
.32 Winchester Special,
.32-40 Winchester,
.35 Remington,
.35 Remington Magnum,
.356 Winchester,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.270 Winchester 7.62×39 mm,
.30 Remington,
.30-30 Winchester,
.300 Savage,
.308 Winchester,
.32 Remington,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.270 Winchester Short Magnum 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum,
.32-40 Winchester,
.38-40 Winchester,
.44-40 Winchester,
.44 Remington Magnum,
.45 Colt,
.454 Casull,
.480 Ruger
.28 Nosler .30-30 Winchester
.280 Remington 7×57 mm,
7.62×39 mm,
.270 Winchester,
.30 Remington,
.30-30 Winchester,
.300 Savage,
.308 Winchester,
.32 Remington,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.284 Winchester 7×57 mm,
.300 Savage
.30 Thompson Center .41 Remington Magnum,
.44 Remington Magnum,
.44 Smith & Wesson Special,
.45 Automatic
30-06 Springfield 7.62×39 mm,
8×57 mm,
.32 Remington,
.35 Remington,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.30-40 Krag .303 British,
.303 Savage,
.32 Winchester Special
.30-378 Weatherby Magnum 8 mm Remington Magnum,
.300 Remington Ultra Magnum,
.300 Weatherby Magnum,
.300 Winchester Magnum,
.338 Winchester Magnum,
.340 Weatherby Magnum
.300 Holland & Holland Magnum 8×57 mm,
.30-06 Springfield,
.30-40 Krag,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.300 Pegasus .300 Remington Ultra Magnum
.300 Remington Short Action Ultra Magnum 7 mm-08 Remington
.300 Remington Ultra Magnum .30 Remington,
.30-30 Winchester,
.300 Savage,
.308 Winchester,
.32 Winchester Special,
.357 Remington Maximum,
.454 Casull,
.480 Ruger
.300 Savage .338 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum 6.5-300 Weatherby Magnum,
.338 Winchester Magnum
.300 Winchester Magnum 8 mm Mauser round nose magnum,
.303 British,
.350 Remington Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.300 Winchester Short Magnum .32-40 Winchester,
.38-40 Winchester,
.44-40 Winchester,
.44 Remington Magnum,
.45 Colt,
.454 Casull,
.480 Ruger
.303 British .30-30 Winchester,
.32 Winchester Special
.303 Savage .30-30 Winchester,
.32 Winchester Special,
.32-40 Winchester
.308 Marlin Express .38-40 Winchester,
.41 Remington Magnum,
.44 Remington Magnum,
.44 Smith & Wesson Special,
.44-40 Winchester
.308 Winchester 7.62×39 mm,
.300 Savage
.338 Excalibur .300 Remington Ultra Magnum
.338 Lapua Magnum .444 Marlin
.338 Remington Ultra Magnum .300 Weatherby Magnum,
.35 Whelen
.338 Winchester Magnum .375 Winchester,
.38-55 Winchester
.338-06 A-Square .35 Remington
.338-378 Weatherby Magnum .338 Remington Ultra Magnum
.340 Weatherby Magnum 6.5-300 Weatherby Magnum,
.350 Remington Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester,
.416 Taylor Magnum,
.444 Marlin
.348 Winchester .35 Remington
.35 Remington .30-30 Winchester
.358 Shooting Times Alaskan 7 mm Shooting Times Westerner,
.338 Winchester Magnum,
8 mm Remington,
.350 Remington Magnum,
.358 Norma Magnum,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester,
.416 Taylor Magnum
.375 H&H Magnum .375 Winchester,
.38-55 Winchester
.375 Remington Ultra Magnum .375 H&H Magnum,
.375 Ruger
.375 Weatherby 6.5-300 Weatherby Magnum,
.416 Taylor Magnum
.375 Winchester .38-55 Winchester,
.41 Long Colt
.378 Weatherby Magnum .375 Remington Ultra Magnum,
.416 Taylor Magnum,
.444 Marlin,
.45-70 Government
.38-55 Winchester .375 Winchester,
.41 Long Colt,
.405 Winchester,
7x30 mm Waters,
.30-30 Winchester,
.30-40 Krag,
.303 British,
.375 Winchester,
.38-55 Winchester
.416 Rigby .300 Remington Ultra Magnum,
.338 Remington Ultra Magnum,
.416 Remington,
.416 Ruger
.416 Ruger .444 Marlin,
.45-75 Govt,
.450 Marlin,
.500 Smith & Wesson
.416 Weatherby Magnum .416 Remington,
.416 Rigby,
.416 Ruger,
.45-70 Government
.45-70 Government .454 Casull,
.475 Linebaugh,
.480 Ruger
.458 Lott 6.5-300 Weatherby Magnum
.460 Weatherby Magnum .458 Winchester

Drivspeil og munningsbremsRediger

Ammunisjon med drivspeil bruker et prosjektilhylster (ofte laget av plast) for å prosjektil med mye mindre diameter enn løpet. Et eksempel på slik ammunisjon er en SLAP (engelsk saboted light armor penetrator), eksempelvis den amerikanske 12.7×99mm-patronen betegnet som M962.

Munningsutstyr som flammedempere, munningsbrems eller trangboring, og særlig munningsbremser, kan forårsake materialoppbygging av kobber, bly og så videre under avfyring. Avfyring av sabotert ammunisjon i skytevåpen med slikt utstyr kan etterlate plastrester som fører til en liten konstriksjon av løpet, med økt løps- og kammertrykk som konsekvens. I skarpskytterhåndboken "Hard-Target Interdiction" gis følgende advarsel på side 411:[1]

Do not fire any style saboted ammunition in a weapon fitted with a muzzle brake, compensator, flash hider or shotgun choke unless you are sure that they are compatible. — Dean Michaelis, Complete .50-Caliber Sniper Course : Hard-Target Interdiction (2000)

Manualen sier også at slike konstriksjoner kan være vanskelige å oppdage ved visuell inspeksjon, og sannsynligvis vil løsne og fly avgårde (og dermed ikke være synlig) etter en katastrofal svikt.

Det er også kjent at andre hindringer i løpet, som for eksempel is, gjørme eller til og med fuktighet kan forårsake lignende økninger i pipetrykk.[2]

Vanlige eksempler på feil brukRediger

.30 Idiot er et kallenavn på den deformerte tomhylsen man får ved å skyte en .308 Winchester-patron (7,62 x 51 mm, kalt «7,62 kort») i en rifle kamret for .30-06 Springfield (7,62 x 63 mm, kalt «7,62 lang»). Sammen med .223 Rem/ 5,56 × 45 mm/ og 6,5 x 55 mm regnes de to kaliberne som de mest utbredte til grovkalibrede jaktrifler i Norge. Ved lading vil den kortere .308-patronen mangle støtte mot veggene i .30-06-kammeret, noe som fører til at hylsen deformeres kraftig under avfyring. Dette kan være farlig og medføre hylsespreng (hylsehodeseparasjon), men siden det er mye patronspill (god plass i kammeret) er risikoen som regel liten.[trenger referanse]

Usikkerhet oppstår av og til rundt «HV-Mausere» som ble etterlatt i Norge av tyskerne etter 2. verdenskrig og tatt i bruk av norges forsvar. Etter krigen valgte Kystartilleriet å beholde riflene sine i det originale 8x57 mm, mens hæren og luftforsvaret kamret om riflene sine på Kongsberg Våpenfabrikk. 30-06 ble valgt siden det var standarden i den amerikanske hæren på det tidspunktet, men løpene ble bare merket med «7,62». I 1954 innførte NATO 7,62 x 51 mm som standard kaliber, og et lite antall Mauser-karabiner ble ombygd til 7,62 x 51 med betegnelsen 7,62 mm Mauser M98kF2 og en del skarpskyttergevær M/59F1.[3] På samme tid var 7,62 x 51 standard i Det frivillige Skyttervesen som kunne medføre ytterligere forvirring. De fleste av Forsvarets grener gikk over til AG-3 fra 1966, men Mauser i 30-06 ble brukt videre i Heimevernet frem til utskriftning til AG-3 ble startet tidlig på 1970-tallet.

Det er også nevnt eksempler på at det har blitt skutt patroner i 8x57 mm i et gevær for .30-06, hvilket gav en tomhylse med kallenavn «7.62x57». Det ble skutt minst fire skudd før feilen ble oppdaget, og våpenet eksploderte ikke.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Michaelis, Dean (2000). The Complete .50-Caliber Sniper Course: Hard-Target Interdiction. Paladin Press. s. 411. ISBN 1581600682. 
  2. ^ (på en) Why His 50 BMG Exploded ~ Rex Reviews, https://www.youtube.com/watch?v=ardw09S7GfE, besøkt 2021-05-16 
  3. ^ Kongsberg Våpenfabrikk - Skarpskytter M/59F1 m/kikkert
  4. ^ Hylse 7,62x57 - Forsvarets museer / DigitaltMuseum