Åpne hovedmenyen
Åsermarka naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaSkog
Areal385 daa
KommuneAskim, Trøgstad
Opprettet13. desember 2002

Åsermarka naturreservat
59°39′5″N 11°10′43″E

Åsermarka naturreservat er et fredet område i Askim og Trøgstad kommuner i Østfold. Området er ca. 1,5 km langt, og henger sammen med turområdet Åsermarka nordvest for Askim sentrum. Det ligger langs sør-østbredden av Glomma mellom Solbergfoss og Øyeren, i nordvesthellende, til dels bratt terreng. I dette skyggefulle og fuktige området er det svært gammel granskog; den eldste grana er målt til 350 år, og mange andre til over 200. i undervegetasjonen er det lokalisert flere sjeldne planter, også rødlistearter.

Skogen ble fredet som naturreservat i 2002. Innenfor området ligger også Sandholmen, med landets største konsentrasjon av groptufter fra eldre steinalder.

Eksterne lenkerRediger