Åker er en gård i Vang i Hamar. Den er en av de eldste gårdene på Hedmarken, og man har ved arkeologiske utgravninger gjort rike gjenstandsfunn fra 500-tallet. Deler av Åkerfunnet utstilles på Historisk museum og Hedmarksmuseet.

Åker gård.
Hovedbygningen under restaurering. Bygd i 1949 etter at den gamle brant ned to år tidligere.

Historie rediger

Navnet Åker kommer av gammelnorsk Akr og tyder på at det var et religiøst sentrum før vikingtiden. Gården var kanskje et maktsentrum fra ca. 500 til ca. 1000. Historikere tror heidnenes stammeting (Eidsivating) lå ved denne gården. I 1046 kan Åker ha vært sted for forliksmøtet mellom Magnus den gode, og Harald Hardråde, som kom tilbake fra Bysants. Harald ble anerkjent som medkonge. Kongesagaene Fagerskinna og Morkinskinna kan berette om dette møtet. Forfatteren av Fagerskinna kaller gården «Akr», mens forfatteren av Morkinskinna bruker navnet «Scialdarakre» («Skjoldaker»)[1][2] Det er imidlertid også mye som taler for at denne gården heller var Aker utenfor Oslo.[3]

Åker gård med nærområder har hatt en helt spesiell posisjon som politisk, økonomisk og religiøst maktsenter i forhistorisk tid. De mange og rike arkeologiske funnene som er gjort i området vitner om dette. Navnene på de nærmest beliggende gårdene vitner om at det må ha vært stor kultisk aktivitet i området i hedensk tid. Gårdsnavn som Vidarshov, Torshov, Dystingbo og Disen taler sitt tydelige språk om dette.

Åker var trolig tingsted så sent som på 1500-tallet. Ved reformasjonen i 1537 ble Åker igjen krongods. I 1567 ødela svenskene Hamar, og et ting på Åker anerkjente svenskekongen som konge over Oplandene. Da svenskene trakk seg tilbake ble tinget samlet på nytt for å avgi troskapsed til Fredrik II som konge

Generalmajor Peder von Todderud kjøpte gården i 1751. Hans kone, Ulricke Charlotte Todderud, førte dagbok i de årene hun bodde der. Gården ble i familien Todderuds eie frem til 1889. Den ble så solgt videre til inngiftede slektninger av familien, i 1892 til doktor Wollert Hille. Familien har etterlatt seg et meget verdifullt skriftlig materialet som i dag ligger på Statsarkivet i Hamar. Åkerarkivet er av Den norske Unesco kommisjonen innført i registeret over Norges dokumentarv.

Gården ble kjøpt av forsvaret i 1947, og var hovedsete for Distriktskommando Østlandet fram til nedleggelsen i 2002. Hovedbygningen brant ned 12. februar 1947 i forbindelse med tining av frosne vannrør. I dag bruker Statsbygg gården, men det er nå (2014) besluttet at staten skal avhende eiendommen etter at flere forsøk på aktivitet har strandet. Det har blant annet vært forsøkt å etablere et senter for arkiv, bibliotek og museum på gårdens område med aktører som Statsarkivet i Hamar, Hedmarksmuseet, avdeling Domkirkeodden, Hedmark fylkesbibliotek og Interkommunal arkivordning Øst (IKA-ØST).

Gården ble lagt ut for salg i 2016.[4] Høsten 2017 ble det meldt at gården var kjøpt av BCC Hamar (tidligere Brunstad Kristelige Menighet Hamar), som er en del av BCC-forbundet.[5]

Bildegalleri rediger

Litteratur rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Fagerskinna s. 252 (kap. 52)
  2. ^ Morkinskinna s. 19-20
  3. ^ Stylegar 2011
  4. ^ Statsbygg selger 100 mål ved Hamar
  5. ^ Østlendingen, 1. oktober 2017

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger