Naustet ved Åker gård

Naustet ved Åker gård er tuften etter et naust fra jernalderen som er unikt i norsk sammenheng ved sin størrelse. Naustanlegget omfatter en nausttuft med et båtopptrekk[1].

Tuftene er plassert sør for Åker gård, vest for nåværende E6, 300m nordvest for broen over Svartelva[2]. Naustanlegget har en ytre utstrekning på 32 meter, bredden på midten er 18 meter og tuften er 11 meter bred i endene. Opprinnelig hadde naustet en indre lengde på 28 meter, en bredde på 11 meter og en bredde i endene på 7,5 meter. Naustet var plassert på en morene-rygg. Funnet ble registrert av Universitetets Oldsaksamling i 1969, da som «2 klart markerte jordvoller som løper parallelt».[3]

Naustet er datert til tidlig middelalder og kan ha rommet et skip på cirka 24 x 5 meter størrelse.[4] Naustet ble sist brukt i perioden tidlig middelader - høymiddelader, ca 1000- 1300 e.Kr [5]

I Snorres de norske kongesagaene nevnes det at store skip hadde vært trukket opp fra havet til storsjøen Mjøsa på elven Glomma. Kong Olav Haraldsson gav i 1016 en stor karve på 15-16 sesser til Ketil KalvRingnes som kom fra OttestadStange.[6] både på Ringnes og på Steinsholmen har det antagelig vært båtnaust.[7]

Se Gokstadskipet( 23,8m x 5,2m) for en sammenligning.

Åker gård var et høvdingsete i midten av jernalderen eller tidlig middelalder, og det er blitt gjort flere arkeologiske funn på stedet, blant annet gull og store mengder våpen, datert til rundt 600 e.Kr. I tilknytning til gården er det også avdekket flere andre bygninger.

Referanser

rediger
  1. ^ (no) «Naustet ved Åker gård». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  2. ^ (no) «Naustet ved Åker gård». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.  Se kart.
  3. ^ Perry Rolfsen : Artikkel «Åkernaustet» (side 44-45) : i boken «Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr : Åkerseminaret, Hamar 1990» : Universitetets oldsaksamling, 1992 :ISBN 8271811002
  4. ^ Perry Rolfsen : Artikkel «Åkernaustet» (side 46-47) : i boken «Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr : Åkerseminaret, Hamar 1990» : Universitetets oldsaksamling, 1992 :ISBN 8271811002
  5. ^ Perry Rolfsen : Artikkel «Åkernaustet» (side 59) : i boken «Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr : Åkerseminaret, Hamar 1990» : Universitetets oldsaksamling, 1992 :ISBN 8271811002
  6. ^ Perry Rolfsen : Artikkel «Åkernaustet» (side 53) : i boken «Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr : Åkerseminaret, Hamar 1990» : Universitetets oldsaksamling, 1992 :ISBN 8271811002
  7. ^ Perry Rolfsen : Artikkel «Åkernaustet» (side 63) : i boken «Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr : Åkerseminaret, Hamar 1990» : Universitetets oldsaksamling, 1992 :ISBN 8271811002

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata