«Rap» (torpedobåt fra 1873)

norsk torpedobåt fra 1873

«Rap» var Norges og verdens første torpedobåt, den ble bygget ved det engelske verftet Thorneycroft. Da den ble sjøsatt var den et av verdens raskeste skip. Den ble tatt ut av marinen i 1920 og er i dag restaurert og utstilt ved Marinemuseet i Horten. Den første sjef på «Rap» var kapteinløytnant Johan Koren, og med seg hadde han et mannskap på 6 maskinkyndige.

«Rap»
Karriere
FlaggstatNorge
SkipstypeTorpedobåt
Bygget1873 ved Thorneycroft i England.
Sjøsatt1873
Operativ1873
SkjebneUtrangert i 1920.
Tekniske data
Deplasement10 tonn
Lengde18 m
Bredde2,4 m
Dypgående0,9 m
FramdriftCompund dampmaskin, 100 I.HK ved 500 omdr. Norges første krigsskip med kunstig trekk i dampkjelen. Maskinen var en modifisert lokomotivkjele 8,4 kg/cm².
Hastighet15 knop
Bestykning2 utvendige utskytningsramper for torpedoer (fra 1879). Opprinnelig Harveytorpedoer.
Mannskap7 mann

«Rap» refereres ofte til som verdens første torpedobåt: det er bare delvis sant. «Rap» er sannsynligvis verdens første båt bygget utelukkende med torpedoer (og da slepetorpedoer, og ikke selvgående torpedoer) som bevæpning. Flere båter bygget før «Rap» hadde også hatt torpedoer som bevæpning, uten at skipene opprinnelig var bygget for å føre dette våpenet. «Rap» førte først fra 1879 selvgående torpedoer, i det slepetorpedoene hadde vist seg uegnet som våpen. Den første britiske torpedobåten, HMS «Lightning», ble sjøsatt i 1876, og var bygget utelukkende for å føre selvgående torpedoer. HMS «Lightning» hadde med andre ord selvgående torpedoer 3 år før «Rap». Hvilken båt man velger å kalle verdens første torpedobåt blir derfor et definisjonsspørsmål.

Konstruksjon rediger

«Rap» var opprinnelig bevæpnet med slepetorpedoer, og fikk ikke konvensjonelle, selvgående torpedoer før i 1879. Slepetorpedoene førte til at «Rap», for å angripe et annet fartøy, måtte seile rett mot og på parallell kurs med fartøyet som skulle angripes, dog med en viss innbyrdes avstand mellom skipene. Tanken var at «Rap», med sin relativt høye hastighet, skulle kunne utføre dette oppdraget tilfredsstillende. Etter diverse tester og utprøvinger, kom man frem til at slepetorpedoer ikke var et godt nok våpen, og begynte å undersøke mulighetene for å føre selvgående torpedoer på «Rap».

I 1879 ble «Rap» derfor bygget om for å kunne føre selvgående torpedoer. Torpedoene ble holdt i to rammer på siden av båten, som kunne senkes ned i sjøen når torpedoen skulle avfyres. Det var kptl. Koren som designet disse bøylene.

I 1914 ble det utgitt en bok kalt «Norges Sjøforsvar 1814–1914», hvor «Rap» karakteriseres slik: «Vor første torpedobaat fik vi allerede i 1873, nemlig «Rap», bygget av det engelske firma Tornycroft. Den var kun 18 m. lang, 10 ton deplacement, men gjorde til gjengjeld 15 knops fart» hvilket på den tid var «(...)ganske uhørt for et saa litet fartøi. Dens maskineri er bemerkelsesverdig i flere henseender. Den er vor marines første kompundmaskin, har den første overflatefortetter, og var den første som benyttet kunstig træk i kjelene. Maskinen indikerer ca. 100 hestekræfter ved 500 omdreininger.»[1]

«Rap» var bygget i tre, og ble benyttet i nøytralitetsvernet under 1. verdenskrig, før hun ble lagt i endelig opplag i 1920. Hun ble overtatt av Marinemuseet i Horten i 1943.

Referanser rediger

  1. ^ Norges Sjøforsvar 1814–1914 Aschehoug 1914. Side 47

Litteratur rediger

  • C. Sparre m.fl.: Norges Sjøforsvar 1814–1914, Aschehoug, 1914.
  • Marius Thomassen: 90 år under rent norsk orlogsflagg, Eide forlag, 1995 (side 125).


 
Sjøforsvarets klasser av MKB, MTBer og Kystkorvetter
«Rap» 1873–1920
Rapp-klassen 1952–1972?
Tjeld-klassen 1959–1992
Storm-klassen 1965–2000
Snøgg-klassen 1970–1994
Hauk-klassen 1979–2009
Skjold-klassen 1999–dags dato
Autoritetsdata