Xyz (illegal avis)

norsk illegal avis

Xyz var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Xyz startet på høsten 1942, og var ment å erstatte avisen Whispering times som var rullet opp av tyskerne. Avisen kom nokså regelmessig med 2 – 3 nummer hver uke. Den brakte referater av nyhetssendingene fra London og andre artikler.

Redaksjonen holdt til i en leilighet i Oslo. Det tekniske utstyret ble til slutt plassert i en villa på Ris. Selve radio-lyttingen skjedde annet sted. Radiooperatører i gruppa var Ottomar Elligers og broren hans Carl-Sigurd Elliger, – som senere ble skutt i sitt hjem i forbindelse med opprullingen av en Milorg-gruppe.

Xyz holdt driften i gang i om lag trekvart år, til tyskerne sommeren 1943 avslørte en av distributørene. En av redaktørene, Thomas Chr. Mürer, hadde alt måttet flykte til Sverige. Hoveddistributør Jørgen Utheim klarte også å ta seg over grensa. En av utgiverne, Rasmus Schnitler, ble arrestert. Han klarte imidlertid å bløffe tyskerne ved å dekke seg bak Mürer, som han visste var ute av landet. Slik unngikk man en mer omfattende opprulling av avisorganisasjonen.

Mye av apparatet bak avisen og alt det tekniske utstyret var i behold. Derfor kunne Xyzs andre redaktør Richard Schage drive virksomheten videre. Han ble nå redaktør for avisen Total krig (avis).[1]

Referanser rediger

  1. ^ Side 102 – 103. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)