Total krig (avis)

norsk illegal avis

Total krig var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. For å unngå forfølgelse endret den ganske snart navnet til 5 på 12.

Total Krig ble startet da avisen Xyz måtte innstille sommeren 1943, etter at tyskerne var kommet på sporet av den. De klarte imidlertid å unngå en større opprulling, slik at både det tekniske utstyret og store deler av apparatet bak avisen var intakt. En av Xyzs to redaktører, Richard Schage, unngikk også å bli avslørt.

Schage kunne derfor starte arbeidet med Total krig med et godt grunnlag. Som nærmeste medarbeider i redaksjonen fikk han Eva Gjestland. Kaare K. Foss ble leder for det tekniske ved mangfoldiggjøringen av avisen, Per Otto Haug var sentral i distribusjonen. Liksom forgjengeren kom Total krig og 5 på 12 nokså jevnlig, to til tre ganger hver uke, med nyheter fra London-sendingene og annet stoff.

Total krig drev noen måneder i relativ ro, men det forandret seg brått senhøstes 1943. Da kom avisen over et hemmelig tysk skriv om den såkalte «permittenttrafikken» gjennom Sverige. Offisielt var denne transporten av tysk, militært personell gjennom det nøytrale nabolandet innstilt fra 15. august 1943. Skrivet, datert 30. september, avslørte at det langt fra var tilfelle. Nå skjedde det hele bare litt mer fordekt. De tyske soldatene fikk følgende instruks:

«Zivilkleidung. Dolch und Uniform dürfen im Koffer mitgefürt werden, aber keine Schusswaffen.»

Da Total krig offentliggjorde skrivet var det pinlig, både for tyske og svenske myndigheter. Tyskerne påla den offisielle pressa å dementere oppslaget i den illegale avisen. På den måten ble saken også omtalt i de ordinære avisene. Denne avsløringssaken gjorde at tyskerne nå satte alt inn på å rulle opp Total krig.

For å unngå trusselen tok avisen et par ukers pause, før den gjenoppsto – med nytt navn: 5 på 12. Navnet speilet litt av framtidsoptimismen blant utgiverne; det var ikke lenge før tiden var ute for okkupantene. Freddie Dessen tok nå over som leder for distribusjonen av avisen. Andre medarbeidere var Arild Lindbom, Niels J. Mürer og Petter B. Mürer.

Avisdriften ble holdt i gang fram til februar 1944, da Gestapo slo til mot de illegale avisene ved det såkalte «pressekrakket». 8. februar inntok tyskerne avisens lokaler. Åtte av medarbeiderne ble arresterte, blant disse Dessen og Ørnulf Poulsen. Schage og flere andre klarte å komme seg unna.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ Side 104, side 138. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)