Whispering times var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Whispering times begynte å komme ut i Oslo høsten 1941, rett etter at okkupantene hadde inndratt radioapparatene. Avisen brakte videre nyhetene i radiosendingene fra London, og ble etter hvert en svært populær radioavis i hovedstaden.[1]

Den første tiden besto publikasjonen kun av maskinskrevne ark med gjennomslag, men fra årsskiftet ble den stensilert. Den kom etter hvert regelmessig 5 – 6 ganger i uken med et to siders nummer. Whispering times kom også med en landsutgave på åtte sider. Denne ble hver uke spredt i større geografiske områder. Erik Kr. Gravdahl var avisens redaktør. Andre sentrale personer var Arne Alexandersen og Christian Martol. Ellers deltok blant andre Arne Holm, Eilert Eseth, Knut Eseth, Svanhild Granvin, Erling Gulbrandsen, Ingeborg Haabeth, Nanna Lynneberg, Finn Normann, Gunnar H. Stenberg og Fritz Sundene.

Avisen utkom til Gestapo slo til mot den i august 1942. Gravdal ble sendt til Tyskland som NN-fange. Andre som ble arrestert og sendt til Tyskland var Gulbrandsen og Haabeth. Også Sundene ble tatt, og døde som NN-fange i Natzweiler. Stenberg, Normann og Eilert Eseth ble arrestert, og hans bror Knut ble tatt og sendt til Tyskland et år senere i forbindelse med annen illegal virksomhet.[2]

En mindre publikasjon med samme navn ble laget av Mons Oppedal og Rolf Sørensen, også disse i Oslo. De ga ut et daglig nyhetsbrev, basert på skrivemaskin og gjennomslag. Opplaget var 30 eksemplarer. Den ble også sendt til Stavanger, der Torvald Larssen brukte den som manuskript og med dette som grunnlag spredte en lokal utgave. Da Oppedal og Sørensen oppdaget den stensilerte Whispering times trodde de først det var et avtrykk av deres egen utgivelse, men de skjønte snart at dette var en annen avis.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ Side 28. Hans Luihn (red): Illegale aviser 1940 – 1945. AL Biblioteksentralen (1995) ISBN 82-7022-165-1
  2. ^ Side 70 – 71. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)
  3. ^ Side 274. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)
Autoritetsdata