Åpne hovedmenyen
En tysk panservogn et sted i Norge i april 1940.

Norge under andre verdenskrig strekker seg fra starten på andre verdenskrig i september 1939, og frem til fredsslutningen i Europa i mai 1945. Norge erklærte seg nøytralt, slik som under første verdenskrig. Landet opprettet nøytralitetsvakt og forsterket vaktholdet langs kysten, men hadde etter mange års nedrustning et svakt og gammeldags forsvar.

Utover våren 1940 økte presset på Norge, og ifølge utenriksminister Halvdan Koht var regjeringens medlemmer enige om at man måtte sørge for å havne på britenes side, dersom krig var uunngåelig. På den annen side sa Koht at han følte at britene hadde satt seg som formål å drive Norge ut i krigen. En av hovedgrunnene til Norges viktighet var at Narvik var utskipningshavn for strategisk viktig jernmalm til både Tyskland og Storbritannia.

En av de alvorligste hendelsene var Altmark-saken 16. februar, der den britiske jageren HMS «Cossack» bordet det tyske skipet «Altmark» i Jøssingfjorden for å befri britiske fanger, til tross for norske protester. Dette ble brukt fra tysk side som argument for at Norge ikke var i stand til å ivareta sin nøytralitet. I virkeligheten hadde Tyskland begynt å planlegge invasjonen allerede i desember året før. Tyskland fryktet for at de allierte skulle ta kontroll over Norge og benytte landet som base for angrep mot Tysklands indre, samtidig som malmeksporten fra Sverige til Tyskland ville bli blokkert. Både Tyskland og de allierte la planer om okkupasjon av Norge, og 8. april la britiske skip miner i Vestfjorden. Tyskerne var da imidlertid på vei til Norge og angrep først. Les mer …