Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 35, 2012

Havhest på vingene over Isfjorden

Verneområdene på Svalbard består av 29 ulike naturverneområder med ialt 39 800 km² landareal, noe som utgjør 65 % av Svalbards areal. Svalbard er Europas største villmarksområde, og om lag to tredjedeler av arealet der har en form for områdevern. Det overordnede formålet med områdevernet er å ta vare på naturområder og økologiske systemer på land og sjø, sikre naturtyper og arter, samt sikre nøkkelområder for beite, hekking, osv for dyr og fugler. Ambisjonen fra norsk side er at Svalbard skal være et av de best vernede villmarksområdene i verden. Til rettledning for atferd i og utenfor verneområdene har Sysselmannen mandat til å forvalte Svalbardvettreglene, som er hjemlet i Svalbardloven av 1925. Les mer …