Svalbardloven

Svalbardloven (lov om Svalbard) er en norsk lov fra 17. juli 1925 som har til formål å implementere Svalbardtraktatens bestemmelser i norsk rett. Svalbardloven fastslår og regulerer Norges myndighetsutøvelse og andre forhold knyttet til Svalbard. Loven gir også hjemmel til å treffe andre lover, og blant lovene som er hjemlet i Svalbardloven finner vi blant andre Svalbardmiljøloven av 2001.

Loven forvaltes av Kongen, og regjeringen via Sysselmesteren på Svalbard. Sysselmannen håndhever lovens bestemmelser og utøver sanksjonsmyndighet under loven.

ReferanserRedigerEksterne lenkerRediger