Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven (Lov om miljøvern på Svalbard) er en norsk lov fra 15. juni 2001 og har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner. Loven skal likevel ikke være til hinder for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift. Frem til denne lovens ikrafttredelse var miljølovgivningen på øygruppen regulert gjennom egne forskrifter.

Svalbardmiljøloven
Fullt navnSvalbard Environmental Act [Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)]
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetKlima- og miljødept.
Vedtatt15. juni 2001
I kraft1. juli 2002
Nettsidelovdata.no
Omhandlermiljøvern

Loven er den første norske lov som omhandler så å si alle sider av miljøforholdene i et bestemt geografisk område[1] og er forankret i Svalbardtraktatens artikkel 2: «tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelsen og – om nødvendig – gjenoprettelsen av dyre- og planteliv».

Arbeidet med en egen svalbardmiljølov startet høsten 1994 da Gro Harlem Brundtlands tredje regjering la frem for Stortinget en egen stortingsmelding om miljøvern på Svalbard.

Loven forvaltes av Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Sysselmesteren på Svalbard.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger