Åpne hovedmenyen
Osman Ali Khan, Asaf Jah VII, arvet makten i Hyderabad i 1911. Han ble den siste nizam. På dette bildet er han iført ordensdrakten for Indias stjerneorden

Hyderabad var en stat på det indiske subkontinent. Den ble etablert i 1724 og eksisterte til 1948, da den ble innlemmet i India. Staten var den største av fyrstestatene i kolonitidens India, og hadde i 1947 16 mill. innbyggere. Herskeren ble kalt nizam; han var muslim, mens befolkningen i hovedsak tilhørte hinduismen.

Under nizamdynastiet frigjorde Hyderabad seg fra Mogulriket. Den ble en vasallstat under Storbritannia, en del av britenes indirekte styre av India gjennom flere hundre fyrstestater. Ved Indias deling og selvstendighet i 1947 søkte nizam Asaf Jah VII å gjøre landet uavhengig, og en konflikt med India oppsto. I september 1948 invaderte India landet og det ble omgjort til delstaten Hyderabad. Les mer…