En vasallstat, eller en satellittstat, er et område som forvaltes, eller som i det minste er politisk dominert av en annen stat. Vasallstaten kan være fullstendig kontrollert av den andre staten, uten politisk medbestemmelsesrett for områdets innbyggere. Den kan imidlertid også være formelt uavhengig.

Eksempler på det siste var stater som var okkupert av det nasjonalsosialistiske Tyskland (Norge, Nederland, Slovakia med flere) eller bantustanene i Sør-Afrika. Eksempler på det første var mange kolonier som europeiske land opprettet i andre verdensdeler, men også vasallstatene (Untertanenlande og Gemeine Herrschaften) som mange sveitsiske kantoner hadde i sine næromgivelser fra 1400- til 1700-tallet, var helt uten politisk medbestemmelse.

Se også rediger