Bantustan

reservat for svarte i Sør-Afrika under apartheidtiden

Bantustaner eller homelands («hjemland») er reservater som den sørafrikanske staten opprettet for svarte i Sør-Afrika og i Namibia i apartheidtiden. Hver enkelt bantustan var splittet i mange små enheter, hvor hver enhet kunne ligge langt fra hverandre. Det samlede arealet av disse utgjorde kun 13 prosent av Sør-Afrikas totale areal. Reservatene var selvstyrte, og noen av dem ble av den sørafrikanske staten regnet som selvstendige republikker.

Kart over Sør-Afrikas Homelands 1986

Tankegodset bak opprettelsen av ulike bantustaner var at alle Sør-Afrikas svarte skulle ha tvungent «statsborgerskap» i sitt respektive «hjemland», og dermed miste statsborgerskap og alle rettigheter i Sør-Afrika. Samtidig var det en del av et splitt-og-hersk-opplegg, hvor hver stammes egenart ble fremhevet fremfor en felles identitet som (svarte) sørafrikanere. Bantustanene ble opprettet på 1960–70-tallet av hovedideologen bak apartheidstaten, Hendrik Verwoerd, minister for bantusaker og statsminister i Sør-Afrika på 1950–60-tallet.

Bantustanene ble oppløst i Namibia ved landets selvstendighet fra Sør-Afrika i 1991 og i Sør-Afrika ved det første demokratiske valget i 1994. Oppløsningen i Sør-Afrika skjedde ikke uten problemer, da flere bantustan-ledere ikke ønsket å gi slipp på makten. Vanskeligst var det i KwaZulu hvor borgerkrigslignende tilstander mellom ANC og zuluenes parti, Inkatha, oppsto. Også kjent er en situasjon hvor lederen for Bophuthatswana, Lukas Mangope, inviterte inn høyreekstreme hvite afrikandere for å beskytte staten hans. Det endte med at hans egne soldater gjorde opprør, og mange mennesker ble drept, både svarte og hvite.

Selve uttrykket er sammensatt av ordet bantu som betyr mennesker/folk på de fleste bantuspråk og stan tilsvarende Pakistan eller Hindustan.

Bantustan som uttrykk brukes av og til om landområder eller land som ligger innenfor en annen nasjonalstats innflytelse og som er totalt eller delvis uten mulighet til å utvikle virkelig selvstendighet, hvor dette blir en vedvarende konflikt og verkebyll. Eksempel på dette er Den palestinske selvstyremyndigheten i Gaza og Vestbredden under Israel.

Liste over sørafrikanske bantustaner rediger

Status som selvstendige stater: (Kun anerkjent av Sør-Afrika)

Status som autonome republikker innenfor staten Sør-Afrika:

Se også rediger