Åpne hovedmenyen
Midtbygda i Skatval sett fra Forbordsfjellet

Skatval er en bygd i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Stedet ligger ved Trondheimsfjorden, nord i Stjørdal kommune og omfatter blant annet slike landemerker som Forbordsfjellet og Steinvikholmen festning. Skatval var selvstendig kommune fra 1902 til 1962, og fra 1850 til 1902 del av Nedre Stjørdal formannskapsdistrikt.

Halvøya er karakteristisk for de flate landbruksbygdene rundt Trondheimsfjorden, med et svakt bølgende landskap avbrutt av enkelte åser og berg. Naturen preges av dyrket mark og nåleskog, og somme steder også løvskog. Områdene Forbordsfjellet og Langstein domineres av større fjell, tjønner, myrer og skog. (mer)