Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-40

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Bug is now updated with details from the discussions about pending changes (ventende endringer) rediger

Bug 64726 - FlaggedRevs for Norwegian (bokmål) Wikipedia is now updated with the details from the discussions about the setup. Please check it out! — Jeblad 27. sep. 2014 kl. 14:51 (CEST)

Noen som vet hva som skjer? Antar at vi ikke bør holde pusten i spenning? --Chameleon (diskusjon) 6. okt. 2014 kl. 12:51 (CEST)
Venter på at tråden om avstemmingen går til arkivering, først da vil jeg starte prosessen med å ta dette videre. — Jeblad 6. okt. 2014 kl. 15:35 (CEST)

Kategorisering på etnisitet vs nasjonalitet rediger

Nokså mange kategorier er gitt på en form som kan tolkes slik at vi implisitt kategoriserer på etnisitet og ikke på nasjonalitet. Det skaper en del forvirring og har gjort at vi får kategorier om etnisitet blandet inn i kategorier som burde gjelde nasjonalitet. Vi bør ikke ha Kategori:Norske fotballspillere men Kategori:Fotballspillere fra Norge, vi bør tilsvarende ikke ha Kategori:Norske forfattere men Kategori:Forfattere fra Norge. I noen tilfeller er det vanskelig å få frem nasjonalitet istedenfor etnisitet, men jeg tror at det som oftest vil gå greit. Det er viktig å presisere at i noen tilfeller så er faktisk etnisitet det vi ønsker som kriterium og da må vi selvsagt formidle det i kategoriens navn.

Det samme gjelder språk og enkelte andre forhold. For eksempel har vi Kategori:Norske bøker men hva er egentlig dette? Er det en bok som er trykt i Norge? Eller kanskje en bok på en norsk bibliotek? Hvis vi isteden brukte det noe lengre Kategori:Norskspråklige bøker eventuelt Kategori:Bøker utgitt i Norge (Men hva er offisielt utgitt i Norge?) ville tvetydigheten forsvinne.

Problemet kommer av sammenfall i termer med forskjellig betydning, typisk at «norsk» kan tolkes på flere forskjellige måter. Det finnes et notat Humord fra Bibsys [1] som skisserer noen av problemstillingene og gir mulige løsninger. Kan vi prøve å rydde opp i dette å få kategorisystemet noe mer forståelig? Det er nokså mange kategorier dette gjelder, så vi bør nok være rimelig enige før vi går igang med jobben. — Jeblad 7. okt. 2014 kl. 16:55 (CEST)

Mye moro her, ja. Det er kanskje også bruk for kategorien Fotballspillere i Norge. Jeg har de siste dagene jobba litt med å tømme kategorien Kategori:Presidenter mest mulig for enkeltartikler. I den sammenheng har jeg tenkt på om det er forskjell på russiske presidenter og Russlands presidenter. Håkon 7. var visstnok konge av Norge, men han var kanskje også dansk konge. Hmmm. Hilsen GAD (diskusjon) 7. okt. 2014 kl. 17:33 (CEST)
Hvis man klarer å holde seg til at en kategori skal ha grunnlag i artikkelens tekst så er veldig mye løst. Forfattere fra Norge er ikke nødvendigvis det samme som norske forfattere og hva betyr det å være fra Norge, skal du være født der, eller må du være oppvokst der, er du forfatter fra Norge hvis du flyttet hit som voksen. Er du forfatter fra Norge hvis du har et utenlandsk statsborgerskap? Nasjonalitet eller tilhøriget til et område får vi frem ved å bruke kategorier som Personer fra Sandefjord mv. og det i tillegg til at vi bruker kategorien Norske forfattere. Det vil aldri være slik at en kategori er helt presis og nøyaktig, ingen språk er konstruert slik og uansett hvor lenge vi prøver vil det oppstå tvetydignheter. Ingen spissfindige tolkinger kan hindre dette. Diskusjonen dette startet med begynte med at vi ikke skulle kategorisere på religiøs tilhørighet, men gikk vel etterhver over til at en del ønsket å fjerne kategorisering på etnisitet. Vi har ganske mange etniske kategorier så det var jo ikke snakk om å fjerne en kategori, det kunne fort komme opp i 100 (kanskje 200?). Vi må ikke gjøre kategorinavnene så vanskelige å skrive at ingen klarer å skrive dem riktig for ikke så snakke om at ingen finner dem forde de skjønner ikke hvilke navn kategorien kan ha. Korte former er absolutt det beste. Blir artikkelens tekst fulgt så vil det normalt ligge en løsning der. Diskusjonen har gått på om vi i det hele tatt skal ha kategorisering på etnisk tilhørighet, opprinnelse, tilhørighet til en kultur. Dyveldi ☯ prat ✉ post 7. okt. 2014 kl. 19:17 (CEST)
Jeg har ikke noen sterke meninger om etnisitet/nasjonalitet, men for oss (iallefall meg) som oppretter en del kategorier er det mye enklere å skrive Kategori:Personer fra Bahamas enn Kategori:Bahamanske personer. Det er flere som vet hva et land eller nasjon heter enn hva alle innbyggernavn i verden er. --- Løken (diskusjon) 7. okt. 2014 kl. 19:45 (CEST)
Jeg ser ikke problemet når det gjelder personer. Jeg tolker «Norske fotballspillere» i prinsippet å dekke fotballspillere som har norsk statsborgerskap eller er kvalifisert for å spille på det norske landslaget. Viktor An er en (tidligere) «Sørkoreansk kortbaneløper» og en «Russisk kortbaneløper», men han er ikke en «Kortbaneløper fra Russland». --Avilena (diskusjon) 7. okt. 2014 kl. 22:41 (CEST)
Problemet er at det er vanskelig å definere hva det vil si å være for eksempel norsk. Imidlertid kan man eventuelt, for eksempel, tillate norsk som en kategorisering hvis man bruker statsborgerskap, ettersom statsborgerskap er rimelig enkelt å kategorisere etter. Enten har man et norsk statsborgerskap eller så har man det ikke. Noen kan riktignok ha to eller flere statsborgerskap eller til og med mangle statsborgerskap noe også kategoriene bør reflektere. Dette blir således ikke en kategorisering på etnisitet (som har en pseudovitenskapelig og sosialdarwinistisk historie), men på nasjonalitet. Jeg håper også vi kan avklare om det er konsensus for å ikke kategorisere på religion. I alle fall håper jeg vi kan få til en debatt om hvilke kategorier Wikipedia egentlig trenger når det gjelder personer, såvel levende som døde. Jeg mener i alle fall at man ikke trenger å overøse artikler med en mengde mindre dekkende kategorier for den aktuelle biografien. Muligens holder det å kategorisere på hva som gjør personen notabel. --Karlh1802 (diskusjon) 9. okt. 2014 kl. 21:46 (CEST)

Sterkere synliggjøring av referanse i tekst når man redigerer rediger

Det er så mye snakk om tekniske endringer på wikipedia for tiden, og derfor tenkte jeg å lufte et forslag til. Forøvrig har jeg etterlyst dette to ganger tidligere, men det «kokte bort i kålen». Forslaget er å gjøre tekniske endringer slik at referansetekst får en annen farge enn sort når man åpner for redigeringer. Dette for bedre å skille mellom ref og vanlig tekst. Dette problemet er spesielt stort i større artikler med mange referanser. Slike artikler ser oftest bra ut for de som leser, men åpner man dem for redigering så møter man ofte en ugjennomtrengelig jungel der man får store problemer med å finne hode og hale.--Ezzex (diskusjon) 27. sep. 2014 kl. 20:47 (CEST)

Godt forslag. Når man redigere lua/js/css har man farvekoding av elementer. Det hadde vært et stort pluss å ha også for vanlig wikitekst. Men det bør ikke begrenses til referanser, det hadde også vært praktisk på bilder, tabeller osv. --Chameleon (diskusjon) 27. sep. 2014 kl. 20:55 (CEST)
Man har selvsagt beta-funksjonen der redigeringsmodusen ser likedan ut som lesemodus, men denne egner seg ikke særlig godt for annet enn skriving, retting osv. Vanskelig å legge inn referanse osv.--Ezzex (diskusjon) 27. sep. 2014 kl. 21:04 (CEST)
Det finnes to alternative editorer med fargelegging av wikitekst, men jeg ingen av de er nå lagt til som tilleggsfunksjoner. Vet ikke om noen av de fungerte når Danmichaelo ryddet, men det er han dere eventuelt må ta det med om dere ønsker å få lagt de inn igjen. Det er mulig å gjøre noe med VisualEditor, men jeg tror ikke dette er noen god idé som annet enn en frivillig tilleggsfunksjon. — Jeblad 28. sep. 2014 kl. 02:16 (CEST)
Jeg la inn eksperimentell wikitekst-støtte for Ace i en tilleggsfunksjon, men fjernet den igjen fordi det ble for mye arbeid å holde tritt med oppdateringer, og fordi den burde vært omskrevet til å basere seg på CodeEditor-tillegget. Vet ikke hvilken annen editor jeblad sikter til. – Danmichaelo (δ) 28. sep. 2014 kl. 02:54 (CEST)
Det er flere, men den jeg hadde i bakhodet var WikEd. — Jeblad 1. okt. 2014 kl. 08:42 (CEST)
Jeg tror aldri WikEd har vært en tilleggsfunksjon på nowiki, men jeg husker at jeg brukte den på enwiki en stund (husker ikke hvorfor jeg skrudde den av, men det kan ha vært problemer som har blitt løst siden den gang). Hvis det er ønske om det, kan jeg teste om den funker på nowiki, men anbefaler interesserte å prøve den på enwiki først. – Danmichaelo (δ) 11. okt. 2014 kl. 18:26 (CEST)

Danske titler for EU-organer ? rediger

Bruker:Diegoelbow2 har innført at de europeiske organene skal tituleres med danske navn, ut fra at dansk er et av EUs offisielle språk, og nokså likt norsk. Vi har vel i mange tilfeller hatt den engelske tittelen som hovedtittel fra før.

Nå har vi vel hatt som hovedregel at institusjoner og offentlige organer i Danmark tituleres på dansk, mens det for en del andre språk har vært variabel praksis, avhengig av hva som antas kjent her eller ikke. Men dansk tittel på et europeisk «agentur» som ligger i Lisboa? Agentur og Agency er kanskje bra dansk fra engelsk - men i mine ører ekvivalerer de slett ikke på norsk. Så hvordan løser vi dette? --Bjørn som tegner (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 12:51 (CEST)

Det er bare tull å bruke danske navn på internasjonale byråer. Selvsagt skal vi bruke de norske betegnelsene på disse byråene. Til og med hovedstaden i Portugal er oversatt til det danske Lissabon på denne (kopierte) listen du refererer til! Dette er wikipedia på NORSK! --- Aldebaran (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 13:03 (CEST)
Mulig dansk er nærmere norsk enn engelsk, men de engelske navnene er lettere å lese og forstå enn de danske. Dvs. heller engelsk enn dansk, men helst norsk (ihvertfall der de har et innarbeidet norsk navn). --Chameleon (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 14:06 (CEST)
Det er berre tull å bruke danske navn. Wikipedia på norsk bør bruke offisielle norske navn der dette finnes ellers er det bedre å bruke engelsk enn dansk på internasjonale organisasjoner og byråer. Ovesen (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 14:09 (CEST)
Det fins ingen gode grunner til å bruke danske navn på slike internasjonale organer. TorbjørnS (ʦ) 11. okt. 2014 kl. 14:48 (CEST)
Har lagt inn norske navn fra http://eeas.europa.eu/delegations/norway/more_info/ordliste/index_no.htm - fant ingen for ETF. --Avilena (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 15:24 (CEST)
Ut fra den engelske beskrivelsen, er dette en stiftelse og ikke et byrå. Det tas sikte på å bringe nabolandene og potensielle medlemskandidaters opplæring og skoleinnhold i harmoni med EUs. Selv om vi nok bør ha en artikkel, er vel denne ikke helt nødvendig å ha på denne oversikten? Forståelig hvorfor den ikke er med i norsk offisiell navneliste kanskje -. Flott jobba, forresten! --Bjørn som tegner (diskusjon) 11. okt. 2014 kl. 15:54 (CEST)
Denne ETF ser ikke ut til å ha norsk navn (se regjeringen.no). Må ikke forveksles med det ETF som er en underavdeling av Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen. På tysk kaller de EU organisasjonen for stiftelse, mens på engelsk heter det agency (en:European Training Foundation), usikker på om dette kan oversettes til stiftelse på norsk. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 12. okt. 2014 kl. 18:38 (CEST)
Den europeiske opplæringsstiftelse er i bruk. – Ordensherre (diskusjon) 12. okt. 2014 kl. 19:23 (CEST)
Utenriksdepartementet lagrer alle offisielle oversettelser i sitt arbeid med EU-regler i EØS-EU-basen. Så hvis en leter etter norske oversettelser av EU-organer, bør det sjekkes opp mot denne basen. H@r@ld (diskusjon) 12. okt. 2014 kl. 19:52 (CEST)
Vi bør bruke norske ord, når de finnes, og byrå er vel nå (mest) dansk. De aktuelle «byråene» er etablert for å i vareta en bestemt oppgave, men ikke nødvendigvis varig, slik som EUs organer. Det dreier seg om juridiske personer, altså kan de selv saksøke eller bli saksøkt, så kontor er ikke noen god oversettelse. Det er vel samtidig EU som «eier» dem alene og ikke sammen med private aktører. Til sammenlikning er det norske Statsbygg registrert i Foretaksregisteret som et Organisasjonsledd. Kanskje kan det brukes, med mindre det faktisk dreier seg om en stiftelse, som er «selveiende». --Trygve N 12. okt. 2014 kl. 21:20 (CEST)