Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-27

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Infobokser rediger

SSB har publisert ny statistikk for norske tettsteder. SSB har justert sin metode ( se Diskusjon:Tettsted ) for å innhente data til statistikken, uten at selve definisjonen er endret. Jeg ser at infoboks for Tettsted mangler noe viktig: Informasjon om at opplysningene gjelder tettstedet. Tettstedenes navn er basert på gjenbruk, mange ulike typer stedsnavn brukes også som navn på SSBs tettsteder. Lommedalen er et nytt tettsted i fjorårets statistikk. L er ei bygd i Bærum kommune, i følge artikkelen en meget spesiell bygd. Tettstedet L omfatter bare en del av den geografiske bygda. Derfor er det viktig at det i infoboksen presiseres at opplysningene gjelder tettstedet L. Tettstedet L burde også vært omtalt i et eget avsnitt i artikkelen. Eller burde det opprettes en egen artikkel om tettstedet L. - og da skulle selvfølgelig infoboksen være der. krg 4. jul. 2014 kl. 02:25 (CEST)

Nå er ikke dette noen ny problemstilling, og det gjelder også kommuneartiklene våre hvor administrasjonssenteret har samme navn som kommunen. Det er to ting som kan gjøre det uheldig å skille ut en egen artikkel om tettstedet. For det første har jeg vanskelig for å se hva man skal skrive i denne tettstedsartikkelen. Det aller meste vil jo også være dekket i bygdeartikkelen, og kanskje også kommuneartikkelen. Dermed blir det bare enda et sted som skal holdes oppdatert. Alternativt så er tettstedet såpass nytt at det ikke har noen egen historie (som tettsted, i motsetning til hele bygda), og at artikkelen bare blir en setning eller to pluss infoboks. Hvis bygdeartikkelen er mer profilert, så blir det jo også vanskeligere for de som er på jakt etter innbyggertallet å finne det når de må finne videre til tettstedsartikkelen. (Så er det jo spørsmålet om tettstedsinnbyggertallet er det de egentlig er ute etter.)
Den andre problemstillingen er at noen tettsteder kan være døgnfluer. Det kan være at den nye utregningsmetoden er mer stabil, men jeg tror ikke problemet med tettsteder som ligger på grensen kan bli helt borte. Skal vi ha mange småartikler som sier at «X var et tettsted i 2007 og 2013»? Dette blir enda merkeligere ettersom man i dagligtalen bruker ordet tettsted videre enn det SSBs statistikk er basert på. Så jeg tror det kan være viktigere å skille SSBs tettsteder fra det som i dagligtalen omtales som tettsteder, enn å skille tettsteder fra bygder. Hvis jeg husker rett så benytter også Kartverket begrepet tettsted uavhengig av SSBs statistikk (i noen sammenhenger). Ters (diskusjon) 6. jul. 2014 kl. 14:39 (CEST)
Vi omtaler steder som har en historie av et visst omfang, og i noen tilfeller er disse stedene på SSB sin tettstedliste. De er ikke omtalt fordi de er et tettsted etter en eller annen definisjon, de er omtalt på bakgrunn av sin historie. Det betyr at omtalen ikke kommer og går som følge SSBs definisjoner, men at vi oppdaterer omtale som følge av deres endringer. Når det gjelder de noe sære områdene de kommer opp med så er jeg usikker på om de har relevans om de mangler historisk omtale. — Jeblad 6. jul. 2014 kl. 15:07 (CEST)