Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-20

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Hva er Wikimedia Norge ? rediger

Hva er Wikimedia Norge, og hvilken rolle har de i norsk wikipedia ? Det synes å være en 5-6 personer her med en noenlunde tydelig oppfatning om hva denne organisasjonen er (men det later samtidig å være 5 forskjellige oppfatninger).--Ezzex (diskusjon) 30. apr. 2014 kl. 23:20 (CEST)

De presenterer seg slik på sin hjemmeside her. Mvh Migrant (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 00:39 (CEST)
Et interessant spørsmål, bidragsyter Migrant gir et par lenker over og jeg fant noen flere, Wikimedia Foundations side om Local chapters hvor følgende er uthevet øverst på siden:

 The local chapters listed here are independent associations with no legal control of or responsibility for the websites of the Wikimedia Foundation and vice versa. Local chapters and their representatives do not speak in an official capacity on behalf of the Wikimedia Foundation. 

Om Local chapters, fra WMFs nettsider
Videre pressemelding fra WMF som sier noe om hva et «Local chapter» er - og ikke er og til sist en side fra Wikimedia Meta-Wiki, Local chapter FAQ.
BBC har ellers en artikkel om vandalisme hvor det skrives at WMUK representerer WMF («Wikimedia UK is the local arm of the global Wikimedia Foundation», sitat fra BBC), ut fra informasjonen over så synes det å være feil.
Når det gjelder hvilken rolle Wikimedia Norge har her (dvs. Wikipedia på bokmål/riksmål) så er min oppfatning at de ikke har noen rolle som organisasjon. WMNOs rolle er å støtte de frivillige som bidrar her med alt fra kurs og foredrag for å rekruttere flere frivillige til påvirkning av ulike institusjoner (museer, arkiver, departementer, bransjeorganisasjoner osv) for f.eks å få tilgang til fotografier og andre media. Om slik påvirkning gir resultater så er det imidlertid opp til de frivillige som bidrar her om og hvordan de vil benytte materialet. Ulf Larsen (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 07:37 (CEST)
Her er Ulf inne på noe av det sentrale med WMNO. I tillegg kan WMNO jobbe for å skaffe sponsorer og prosjekter som bidrar til fri kunnskap gratis tilgjengelig.
Kasseapparatfunksjonen er vel nokså sentral her. Ikke alt dugnadsabeide lar seg finansiere ved bidragsyternes lommebok. I Polen ble jernbaneverket med på å slippe fotowikipedianere inn på ellers sperrede områder og stille gratis togbilletter til rådighet for en internasjonal gjeng av jernbaneinteresserte fotowikipedianere. Jernbanen fikk dermed gratis dokumentasjon av jernbanefenomener av historisk verdi samtidig som Commons oppnådde det samme. Dette ble forhandlet fram av WMPL og nyheten spredt via WMFs nettverk.
Rett brukt er en chapterorganisasjon en sentral brikke som kan kople WP-entusiaster sammen med ekspertise og ressursinnehavere på en slik måte at alle parter kan få brukt sine sterke sider til felles beste og WPs gevinst,
Billedarkiver og annet materiale er viktige, men de er bare en del av hva som kan være mulig. Hva som er oppnåelig vil til enhver tid avhenge av spesielt styrets særinteresser og hva de har kapasitet til - i samjøring med hva vi wikifanter måtte kunne komme med av gode ideer og vår kapasitet.
BBCs reportasje om vandalisme tenker jeg bygger på at WMUKs representant også kan tenkes å være WPuk's pressetalsperson. Det ville nok bli litt unaturlig å intervjue en yankee om britiske vandalismer. --Bjørn som tegner (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 09:30 (CEST)
Går det da an å betrakte dem som en slags lobbyorganisasjon ?--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 12:04 (CEST)
Å representere er ikke helt enkelt. Og her har representanten flere roller i omløp, hvilken hatt bæres til enhver tid. Retten til å representerte en enhet gies normalt av denne enheten. Holdes det ikke orden på hattene og kortene ifrahverandre så oppstår ett og annet samrøre. (Eller for å være litt positiv, synergieffekten av å ha flere roller ;-)
[Denne] ifra ifjor kan ha noen likheter med BBC-historien nevnt. _Hva_ noen har sagt utad lar jeg ligge. Innad kom [denne] fra daværende leder av WMNO. At en politiker i valgkamp har meninger og forsøker å få til et spinn rundt egen person (/parti) og egne saker. Er helt greit. At en journalist gjør jobben sin ved å hente inn et motsvar fra den som blir negativt omtalt (WP), er som det skal. Når noen svarer her så representer de WP. Om «WMUKs representant også kan tenkes å være WPuk's pressetalsperson.» Tilsvarende for WMNO. Det er kanskje i sin orden. Gitt eksisterende(?) fullmakter.
Om en avis har eiere (eller noen som representerer eierne eller oppfører seg som om de er det) som pålegger en redaksjon (redaktør eller journalist) en type vinkling på stoff; så har ikke lenger avisen sin redaksjonelle integritet i behold. Med WMNO, som det har fungert, ser det ut til at det er fullt mulig å påvirke for å endre WP's innhold. Når det skjer oppfatter jeg at WMNO plasserer seg i en posisjon hvor straffelovens §436 blir gjeldene. «Ved redaktør av et blad eller tidsskrift forstås i dette kapitel den som treffer avgjørelse om skriftets innhold eller om en del av dette, enten han betegnes som redaktør eller som utgiver eller på annen måte.» Er det er et aksept for at det skjer? Det betyr, som jeg ser det, at noen _rundt_ norsk WP trer inn i en redaktørfunksjon av redsel for å bli gjort redaksjonellt ansvarlig, og ved å tre inn i redaktørfunksjonen _blir_ redaksjonellt ansvarlig.
Likeså adminstratorkorpsets avgjørelser og patruljering på innhold; Likeså med den nye §269 og §270.Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 12:22 (CEST)
Til bidragsyter Andrez1: Om du mener JHS redigering var feil så er jeg uenig i det, som alle andre som bidrar her kan han legge inn mal for ditt og datt og det gjør vel de fleste av oss jevnt og trutt. Når det gjelder paragrafene du nevner så er vi jo alle redaktører når vi bidrar, samme for JHS.
Hvis JHS derimot hadde lagt til malen og undertegnet som Styreleder WMNO da hadde han slik jeg ser det vært på meget tynn is, men det han gjorde nå synes for meg å være helt ordinært. Ulf Larsen (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 12:55 (CEST)
Jeg er ikke medlem i WMNO, men jeg tillater meg å lufte mine betraktninger om hvordan WMNO bør/ikke bør opptre. En lobbyorganisasjon er vel en grei rollebeskrivelse så lenge lobbyvirksomheten er rettet mot aktører utenfor Wikipedia (til Wikipedias fordel). Fotosafarien hos Polens jernbaner er (IMØ) et godt eksempel på dør-åpning enkelt-wikipedianere knapt kan håpe på å oppnå, men som en forening som WMNO kan virkeliggjøre. Av utenforstående kan sikkert WMNO fremstå som Wikipedias «redaksjon», og henvendelser om å få hjelp til å endre eller slette bestemte artikler kan sikkert bli rettet til de som sitter i styret. Å yte hjelp til f.eks. slettenominering må være greit, men å prøve å påvirke utfallet - eller å forsøke å endre tonen i en artikkel vil være å drive lobbyvirksomhet feil vei (altså MOT Wikipedia - til fordel for eksterne aktører). Vi kan/bør ikke forby administratorer å være sentrale aktører i WMNO - til det er det altfor få ildsjeler. Det blir imidlertid lett rolleforvirring når en administrator også er sentral i WMNO, så her må det trås forsiktig når de ønsker å «legge sin tyngde» bak argumentene i diskusjoner (eller føler trang til å æreskjelle refse konstruktive bidragsytere). En administrator (WMNO-medlem eller ikke) har ikke noe mer bestemmelsesrett eller myndighet over Wikipedia enn alle andre bidragsytere. Vi behøver ikke over-komplisere eller bli altfor juridisk spissfindig her, men jeg tror både Wikipedia og WMNO er tjent med at alle (spesielt de med dobbel-roller) opptrer ryddig. Eksakt hva WMNO selv mener, håper jeg de etterhvert forteller oss bidragsytere. --- Aldebaran (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 13:00 (CEST)

Jeg synes at avgjørelser for det norske w-prosjektet må skje her på Tinget - på bokmåls wikipediaen. Det er her det meste av folket er og man må faktisk være der folket er, og ikke bortgjemt i en avkrok.--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 13:18 (CEST)

Den pressen har bruk for er en som representerer noe(n). Tilsvarsrett og samtidig imøtegåelse gjelder den som er omtalt. (Her wikipedia, norsk wikipedia.) Det journalisten trenger for at redaktøren kan trykke er et tilsvar fra den som blir omtalt. Den personen oppfatter de å ha fått de tak i, personen uttalte seg så på vegne av (representerte) en enhet/organisasjon. Personmen var Jon Harald Søby. Som da satt som leder av WMNO. Det er ingen grunn til å tro at det var privatpersonen JHS som har blitt kontaktet av pressen for en kommentar. Den «Jeg» som «fikk en telefon fra en journalist i dag» og svarte på den var WMNO's leder. Og da har jeg vanskelig for å forstå at det påfølgende er gjort av noen annen enn WMNO's leder. Sitatet fra diskusjonsiden er:
 • «Jeg fikk en telefon fra en journalist i dag som hadde blitt gjort oppmerksom på denne artikkelen via en politiker, om at artikkelen ikke er nøytral. Det, samt kommentarene over, har gjort at jeg har merka den med {{objektivitet}}. Det beste er antageligvis å trimme ned artikkelen til en minimum, og så «starte på nytt» med blanke ark. Jon Harald Søby»
Den som handler i kapasitet av å representere en enhet må kunne forstås som å gjøre nettopp det. Eller er det ny hatt; «Jeg»; med en gang det passer bedre? Midt i sitert avsnitt (over), ny setning «Det, samt kommentarene over,» osv... Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 13:24 (CEST)
@Andrez1: Om ikke jeg tar helt feil, så pleier styreleder i WMNO å være angitt på Wikipedia:Presse sammen med våre «egne» pressekontakter Harald Haugland og M.O. Haugen. Dermed er det ikke ulogisk at han kontaktes. Det kan også legges merke til at blant annet Bjørtvedt mfl ikke undertegner med sine roller når de poster for WMNO. Jeg pleier heller ikke å poengtere at jeg er «frivillig bidragsyter» da begge deler for meg er selvsagt ;) Noorse 1. mai 2014 kl. 13:56 (CEST)
@Aldebaran Enig i at det kan bli for juridisk spissfindig. Problemstillingen vil jeg tro norske ISP'er har vært igjennom, skal de ved sensur akseptere et redaktøransvar for hva deres kunder bedriver? en av ulempene med at Wikimedias servere ligger i USA er å måtte hanskes med amerikansk rettighetslovgivning (f.eks URAA). Hva det gjør med norsk definisjon på redaktøransvar, si det... Dersom ingen penger fordi dette ikke er et signert redaksjonellt produkt, er dette et forsøk på å flagge redaksjonell ansvarlighet i forhold til pengesekk? Det vil stadig være praksis som støter imot kjerneprinsipper. @Ezzex Å feie det under teppet kan være å fjerne den gjennomsiktigheten som må være tilstede for at enhvers redigering blir en garantist for etterettelighet. Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 13:47 (CEST)
Til bidragsyter Andrez1: JHS undertegnet med sin vanlige signatur og jeg anser da at det var en vanlig redigering, som jeg like godt kunne gjort. Forøvrig synes jeg godt styreleder for Wikimedia Norge (WMNO) kan fjernes fra denne siden, det holder at pressetalsmenn for Wikipedia på bokmål/riksmål står der. Ellers står følgende der som er verdt å merke seg:

 Pressekontaktene er bidragsytere på Wikipedia. De representerer ikke Wikimedia-stiftelsen (utgiveren), og har ikke ansvar for Wikipedias innhold. De kan imidlertid svare på spørsmål om prosjektet. 

Med andre ord kunne journalisten ringt hvem som helst av oss, vi er alle like mye/lite representative, dvs enhver står ansvarlig for sine redigeringer og det er det. Iht jussen slik jeg har forstått den står Wikimedia Foundation (WMF) kun ansvarlig dersom jeg har skrevet noe grovt og de nekter å fjerne det, ellers er det jeg alene som får smellen. Ulf Larsen (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 14:20 (CEST)
I videreføring av mitt forrige innlegg kan nevnes at det hadde vært fint om WMNO kunne fungere som døråpner for f.eks. dypdykk i magasiner hos lokale institusjoner med henblikk på avfotografering på litt bedre premisser enn som vanlig publikummer. Distriktene er jo fulle av slike større og mindre tiltak, der en helt sikkert er i besittelse av skriv og gjenstander som gjerne kan legges på Commons med dertil egnet lisens. --Bjørn som tegner (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 14:28 (CEST)
@Noorse Enig i at «Dermed er det ikke ulogisk at han kontaktes.» Den oppgitte URL'en Wikipedia:Presse ekspanderer til denne som iflg denne er registrert av «Wikimedia Foundation, Inc.» Den journalisten som med pålegg i f.eks «Vær Varsom plakaten» §4.14 (og 4.15) oppsøker en organisasjon for å gi «4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» (osv..) forventer å møte noen som er istand til, praktisk og formelt, å imøtegå påstander som blir fremmet. Den som blir oppsøkt av en journalist på den måten (for å gi et samtidig tilsvar til «sterke beskyldninger») skal også opplyses om at det er premissene for samtalen (jfr linken over «3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.» osv...) Den bakgrunnen og prosedyren vil jeg mene er veldig vanlig når journalister ringer. Inkl i tilfellet som diskuteres her.
Den som da er pressetalsmann eller svarer på spørsmål; f.eks «styreleder i Wikimedia Norge» når Wikipedia:Presse peker på «styreleder i Wikimedia Norge» som en av tre personer å henvende seg til; vil da være den som _representerer_ organisasjonen ved å gi en «samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Om den som mottar en tlf ikke kan det, av noen grunn, f.eks formelle grunner; Så bør journalisten sendes videre til noen som kan svare på spørsmålet. Når styreleder i WMNO har svart på spørsmål eller utført en "samtidig imøtegåelse" så er det i kraft av å kunne, i kraft av å _representere_ den som har fått «sterke beskyldninger» imot seg. Det er hva journalisten må kunne tro som ting står pr idag. Finurligheter som at framvist kontakt styreleder i Wikimedia Norge har uklare kontakter til Norsk Wikipedia og «Wikimedia Foundation, Inc.» så journalisten kan godt prate med h*n også, men h*n _representerer_ ikke noen på et vis som gjør at han formellt kan imøtegå opplysninger. Prøv å forklar den til en journalist på jakt etter enkle svar. Vedkommende vil med enslags rett kunne si at h*n ble forledet til å tro at «styreleder i Wikimedia Norge» _representerer_ organisasjonen som har fått anklager rettet imot seg. Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 15:37 (CEST)
@Ulf Larsen Jeg går utifra at den som ble kontaktet var «styreleder i Wikimedia Norge». I kraft av nettopp det. Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 15:37 (CEST)
 • Til Andrez1. Sitatet inneholder ingen uttalelse til pressen kun en konstatering av å ha mottatt en uttalelse fra pressen. Andrez1 har ikke oppgitt hvor du hentet sitatet fra så vi har bare ditt sitat som kilde her. Du har nå skrevet dine meninger om uttalelser til pressen, kan du være snill å vise frem hvilken en uttalelse til pressen du snakker om, jeg har ikke funnet noen. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 1. mai 2014 kl. 15:55 (CEST)
@Ezzex: Wikimedia Norge (WMNO) er en lokalforening (chapter) som har en assosieringsavtale med Wikimedia Foundation (WMF). De har ingen ansvar for noen av WMFs prosjekter, og WMF har ingen kontroll med hva WMNO gjør. WMNO er organisert som en medlemsforening, og det ble opplyst på årsmøtet at det for øyeblikket er 78 betalende medlemmer. Wikipedia på bokmål har når dette skrives 1610 aktive skribenter hvis en teller over 30 dager. [1] Det er er en relativ andel på 4.8% av skribentene. Som en medlemsorganisasjon har de ansvar ovenfor sine medlemmer (de 78 betalende medlemmene) og de har ikke ansvar ovenfor Wikipedia på bokmål (de 1610 aktive skribentene). Det er et demokratisk problem når de hevder de uttaler seg på veiene av Wikipedia på bokmål, de har kun rett til å uttale seg på veiene av sine medlemmer.
@Ulf Larsen: Jeg tror forslaget om å fjerne WMNO fra Wikipedia:Presse er bra, slik siden er nå så gir det opphav til forvirring om roller. Det kommer av og til eposter til OTRS som indikerer at også lenka i venstremargen skaper uklarhet om roller. Lesere ser lenka og oppfatter WMNO som utgiver. Den virkelige lenka til utgiver står derimot i bunnen av sidene. Nynorsk har ikke denne lenka, og det tror jeg er et klokt valg, kanskje vi bør vurdere det samme.
@Andrez1: Etter endel diskusjon med folk som har mer peiling på dette enn meg, så skrev jeg et sammendrag Wikipedia:Administratorers ansvar om når det ble utløst straffeansvar. Det er ikke særlig mange tilfeller hvor det skjer. Det er derimot mulig å manøvrere seg i en posisjon hvor en påtar seg et ansvar en ikke har, ikke minst ved å bevist eller ubevist å feilinformere andre aktører. WMNO har ingen ansvar for Wikipedia, selv om de ofte gir inntrykk av det i avisene. Når en journalist da intervjuer leder for WMNO og han er i god tro at han har intervjuet leder for Norsk Wikipedia, og leder så gir noe en kan oppfatte som en instruks, da gis det et veldig solid grunnlag for å hevde at denne tolkingen av ansvarsforholdet er korrekt. Vi vet at leder av WMNO bare ga en oppfordring, men journalisten og hans lesere vet ikke det.
@Dyveldi: Hvis det er sitatet om at leder hadde blitt kontaktet du lurer på så er diffen [2] angitt tidligere i tråden. Den aktuelle artikkelen er et oppslag i Aftenposten: Mener Wikipedia tillater propaganda. Denne er ikke åpent tilgjengelig. Oppslaget var opphav til en serie andre artikler, så det er vel verd å lese den. — Jeblad 1. mai 2014 kl. 16:28 (CEST)
Nå synes jeg det hele er i ferd med å spore av. Overskriften på denne tråden er: «Hva er Wikimedia Norge». Diskusjonen om hvordan WP skal kunne forholde seg til WMNOs styre fortjener en ny tråd. Ditto for eventuell fintenkning over hva, hvordan og hvorfor pressekontakter.
Jeg synes neste tråd under her fra svensk WikiMedia illustrerer ganske bra hva det kan være mulig å få til dersom en har et godt prosjekt, som dette om Umeå. (liten gruveby med 40 artikler i en suite). --Bjørn som tegner (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 16:26 (CEST)
Jeblad skrev: «Det er et demokratisk problem når de hevder de uttaler seg på veiene av Wikipedia på bokmål, de har kun rett til å uttale seg på veiene av sine medlemmer». Akkurat dette synes jeg også er problematisk. Jeg har noen ganger (med rette eller urette) inntrykk av at vi får direktiver fra WMNO, uten at saken har vært diskutert på Tinget. Jeg mener at alt som er vesentlig for norsk wikipedia skal drøftes og avgjøres på Tinget. Det er jo her folket er og dette er kjernen i aktiviteten.--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 16:29 (CEST)
Hvilke direktiver er det snakk om her, er dette reelt eller bare basert på magefølese? Jeg tviler også på om tinget/torget er spesielt representativt for wikipediabrukere forøverig. Det er et håndfull brukere som har flesteparten av innleggene og tegnene på tinget/torget. Det er i artikkelnavnerommet wikipedianerene faktisk er og aktiviteten bør være. Profoss (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 16:37 (CEST)
Det er vel mer magefølelse ja. Vil ikke anklage noen eller noe.--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 16:57 (CEST)
Jeg kan ikke se at tillitsvalgte i WMNO har uttalt seg på vegne av Wikipedia, om de har sagt noe så har vel det vært i kraft av å være bidragsytere og slik sett kan vi alle uttale oss. Vi er alle våre egne redaktører og har ikke andre direktiver enn de som er gjeldende her, enten som fastslåtte regler eller rutiner.
Jeg fjernet lenken til WMNO på vår presseside, dels bør det holde at våre presssetalsmenn står oppgitt der sammen med WMF og dels kan det virke forvirrende. Om noen ønsker kontakt med WMNO så finner de kontaktinformasjon på WMNOs sider. Ulf Larsen (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 16:33 (CEST)
@Dyveldi I begynnelsen av denne tråden: «_Hva_ noen har sagt utad lar jeg ligge.» Såvidt jeg vet endte forespørselen med en artikkel i Aftenposten (midt i Juni 2013) hvor etpar medlemmer av kulturkomiteen (stortinget) (=mulige penger) hadde noen meninger om fedrekvote _og_ leksikon. Arild_Stokkan-Grande‎ og Olemic_Thommessen. 28.6.2013 her omtrent. Mulig det også var noe i morgenbladet, husker ikke, men at det var et valgkampspinn, ka du tru?.Dette usignerte innlegget ble skrevet av Andrez1 (diskusjon · bidrag) 1. mai 2014 kl. 14:36 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Jeg kan si at på årsmøtet, hvor jeg var til stede, ble de mye omtale målene for wmno/wikipedia tatt opp. Ordlyden er endret for disse, slik at det er presisert at wmno skal tilrettelegge for at bestemte mål skal oppnås. Et eksempel: Dersom støtteforeningen wmno ønsker å se x antall artikler, kan ingen tvinge andre til å opprette artikler i stedet for å forbedre eksisterende innhold. Men, wmno kan eksempelvis premiere nyopprettinger i en artikkelkonkurranse, hvor målet er å få opprettet så mange artikler som mulig. Et annet eksempel: en ansatt ved wmno jobber med å rekruttere flere kvinnelige brukere. Jeg antar at menn ikke blir nektet å redigere, til tross for at man ønsker å bedre kjønnsbalansen blant brukerne.

Mitt inntrykk fra årsmøtet var at styret og de øvrige frammøtte hadde tatt til seg kritikk og uklarheter i forbindelse med målsettingene, og det ble klart presisert at wmno ikke blander seg inn i wikipedias indre anliggender (høres vel noe storpolitisk ut).

Angående Jeblads eksempel på aktive brukere og medlemmer i wmno: Denne er trolig verre med tanke på representasjon, da medlemmer av wmno ikke nødvendigvis er aktive brukere. Løsningen i forbindelse med pressen er vel heller at leder av wmno henviser til pressetalsmenn for wikipedia, der hvor saken ikke handler om wmno, heller enn å fjerne info om pressekontakt for wmno. Det er vel ikke noe i veien for at leder av wmno kan uttale seg til pressen som bidragsyter, men forvekslingsfaren er overhengende her. Det er en grunn til at større firmaer har ansatt egne folk til å snakke for seg i pressen. Grrahnbahr (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 18:07 (CEST)

Jarle Vines (Jarvin) er leder for WMNO. Men hva med Jon Harald Søby? jeg mente han hadde en lederrolle her et sted. Harald Haugland og Haugen (Orland) er pressekontakt. Jeg mener forøvrig å huske at da Cnyborg var pressekontakt ble han ofte oppfattet som leder for prosjektet, både fra internt- og eksternt hold.--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 18:26 (CEST)
 • Bukker og takker og takker og bukker for lenker og forklaring. Det hjalp å få vite at dette var artikkelen fedrekvote dette dreide seg om, hvilket innlegg på diskusjonssiden det dreide seg om og tittelen på artikkelen i Aftenposten, Jeblad. Takker også for Harstad Tidende-lenke Andrez1, nyttig. Nå har jeg funnet frem Retriever så nå skal jeg lese og så får dere tilgi meg at jeg er akkurat som andre og blir irritert når jeg ikke finner ut hva som diskuteres, unnskyld. Hvem pressen spør kan være vanskelig å styre, men dette var veldig interessant og kan være noe av forklaringen på hvorfor politikerne bestemte seg til å gi 5 millioner NOK til et leksikon som har signerte artikler, men jeg skal lese skikkelig før jeg gjør meg opp for mange meninger om dette. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 1. mai 2014 kl. 18:36 (CEST)

(marger) Jeg leser det inntrufne dithen at pressetalsmannen lot seg fange av en besnærende tanke om å være behjelpelig ved å gjøre det som falt naturlig for ham som WP-veteran, nemlig å være behjelpelig. Det er jo slikt man gjør stadig vekk. I etterpåklokskapes lys var dette kanskje med om å skape inntrykk som journalisten enten bare formidlet - eller ønsket å skape.

I forhold til journalister tror jeg det kan være lurere å spørre tilbake hva spørsmålsstillerne selv har gjort for å rette skjevhetene. Siden hvem som helst uten persons anseelse og verdighet har rett til å redigere, vil det være smartere å påpeke dette før en lar seg bemøye til å gjøre noe. Dermed slipper en kanskje litt lettere unna å skape inntrykk av at vi sitter som redaksjonskommite.

Vi - dvs. hver enkelt av oss noenlunde seriøse - har en avtale med oss selv om best mulig å levere leksikonartikler og -stoff med rimelig gehalt og referanser m.m. Videre ser vi over bidrag fra andre for å sørge for at også disse er i tråd med idealene. Av og til samarbeider vi ad hoc av samme grunn - vi ber om assistanse av hverandre. Når vi lagrer er vårt bidrag det vi selv står ansvarlig for. Hver enkelt bidragsyter er på et vis en redaktør, med redaktøransvar.

Så langt er jeg enig med Ulf Larsen. Det vil likevel uvegerlig danne seg en lagdeling først og fremst ved at noen blir patruljører, og noen velges til administratorer - men også ved at en etterhvert får en tyngde som bidragsyter i kraft av at en viser hva en står for og hva en mener og kke mener. Det kan lett skape fraksjoner og at noen skaper seg en aura av makt.

Ved at de norske WP-variantene har et støttelag kalt WMNO, kan dette forsterke seg. Journalister er ikke alltid like nøye med distinksjoner, noe både BBC og Aftenposten har gått fem på med. Det er en del av medaljens potensielle bakside. For at Profoss ønske skal bli skikkelig oppfylt, tror jeg det er best at WP legger opp til noen kjøreregler for WMNO slik at det blir klarere hvem derfra som kan si hva i hvilken sammenheng. Det er kanskje på tide. --Bjørn som tegner (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 18:54 (CEST)

@Ezzex Jon Harald Søby _var_ leder av WMNO inntil 26.04.2014. Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 19:28 (CEST)
@Andrez1: De siste årene har WMNO hatt utskiftninger i styret, men det er veldig tydelig at det nå er en intern rotering av roller som skjer. — Jeblad 1. mai 2014 kl. 21:35 (CEST)
På Wikipedia Kontakt ser jeg Jon Harald Søby står oppført som kontaktperson, helt nederst under Internation issues.--Ezzex (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 22:35 (CEST)
Dette handler ikke om person, please. Melder pass. Andrez1 (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 22:47 (CEST)


Flytter noe som havnet i en helt annen tråd enn ment. Dette skulle være et svar til Andrez1, men etter det ørtende redigeringskrasjet har jeg mistet kontekst totalt og bare dumper det nederst i tråden jeg antar er korrekt (får opp hele Tinget hver gang, og med meterslange innlegg blir det klinete å finne ut hvor ting egentlig hører hjemme hen:
<marg>Støtter Andrez1 her, selv om WMNO til en viss grad kan sies å være / bli den organisasjonen som styret og ansiktene utad portretterer. Tror det er viktigere å gå «bak skjermene» her, og se hva WMNO kan bety for wikiene. Organisasjonen skal fremme / støtte wikienes vekst og kvalitet heller enn å være et vehikel for organisasjonen og dens (styre)medlemmer. Det betyr at de som er en del av organisasjonen bør være seg sitt ansvar bevisst når de uttaler seg, da det er for lett å koble alt de gjør og sier opp mot WMNO - noe som kan bli meget skadelig for organisasjonen i første omgang, og Wikipedia i annen. Noorse 1. mai 2014 kl. 22:59 (CEST)

Hva sa egentlig WMNO til Aftenposten i fjor? rediger

 • I ettertankens klare lys er det så enkelt å si at dette skulle du ikke gjort, men hvem av oss hadde svart vesentlig annerledes og hvem av oss visste i juni at fedrekvote skulle bli ett av de hete temaene i valgkampen 2013? Hva var det så som skjedde, først hva som ble gjort og hva Aftenposten skrev at Jon Harald Søby hadde sagt.
 1. 26. jun. 2013 kl. 12:22 er det første Jon Harald Søby gjør er å merke artikkelen med {{objektivitet}}, lenke til diffen her.
 2. 26. jun. 2013 kl. 12:24 skriver Jon Harald Søby på diskusjonssiden, og jeg gjengir innledningen (lenke her): «Jeg fikk en telefon fra en journalist i dag som hadde blitt gjort oppmerksom på denne artikkelen via en politiker, om at artikkelen ikke er nøytral. Det, samt kommentarene over, har gjort at jeg har merka den med {{objektivitet}}. Det beste er antageligvis å trimme ned artikkelen til en minimum, og så «starte på nytt» med blanke ark. ... ...»
 3. Han gjør ikke flere redigeringer verken i artikkelen eller på diskusjonssiden til artikkelen.
 4. Den 28. juni (to dager senere) skriver Aftenposten:

 

-- Prinsippet om anonymitet er viktig. Folk skal kunne skrive om det de vil uten konsekvenser, sier styreleder i Wikimedia Norge, Jon Harald Søby.
. Wikimedia er støtteorganisasjonen for Wikipedia. Søby sier det er et kjent problem at interessegrupper er inne og redigerer i nettartiklene.
-- Vi jobber med dette hele tiden. Det har vært et prinsipp fra første stund at Wikipedia skal være så nøytralt som mulig.
. Det skjer relativt ofte at dugnadsleksikonet blir utsatt for interessegrupper som gjør at sakene får slagside, sier Søby.
-- Når det blir redigeringskrig låser vi sakene. Vi pleier å låse den siste versjonen før redigeringskrigen begynte, eller vi lager en ny, nøytral versjon.
-- Ville Wikipedia blitt mer ansett med signerte artikler?
-- Det er ikke vår policy. Det ligger signaturer på hvem som har vært innom. I feltet som heter «Vis historikk» kan du se hvem som har endret hva, men ikke navn.  
Kaja Korsvold: Mener Wikipedia tillater propaganda avsnittet Wikipedia: Uaktuelt med fullt navn

Aftenposten 28.06.2013 Seksjon: Kultur, side 9 (fete typer er brukt der Aftenposten brukte fete typer)

 • Søby kunne selvfølgelig beskyttet seg ved å si ingen kommentar, men hva hadde da journalisten skrevet? Eller han kunne sagt at dette må en av Wikipedia sine pressetalsmenn uttale seg om og hadde de da sagt noe annet? Journalister forteller sjelden dem de intervjuer hva de arbeider med og ingen var vel forberedt på sammenhengen dette lille "intervjuet" skulle bli satt i. På dette tidspunktet var vel heller ingen forberedt på hvor stort fedrekvote skulle komme til å bli i valgkampen og jeg visste i alle fall ikke i juni hvor sterke meninger ganske mange veldig skriveføre og meningsføre hadde om temaet.
 • Sammenhengen dette havnet i viste seg å være snl.no, men først hovedoppslaget som innleder med: «Arbeiderpartiets Arild Stokkan-Grande reagerer på en Wikipedia- artikkel han mener er ren propaganda. Arbeiderpartipolitikere er blitt kontaktet av meningsfeller som mener partiet må legge ut mer informasjon på Wikipedia. -!Det har Høyre og Fremskrittspartiet gjort, har folk fortalt Ap-politikere rundt i landet. Arild Stokkan Grande hadde ikke tenkt mer på saken før han i denne uken slo opp ordet «fedrekvote» i det verdensomspennende nettleksikonet. Han ble svært overrasket over det han fant. ... ... Stokkan-Grande mener Wikipedia må begynne å oppgi hvem som har skrevet opplysningene som legges ut. I dag kommer ikke det frem i nettleksikonet.» (Det er dette som Harstad Tidende skriver om i artikkelen Leksikalsk propaganda (03.07 2013 11:53 ). Antydningene om at Høyre og FrP skriver blir tilbakevist og også snl.no slipper til med sin kommentar:

 

Hverken Høyres eller Fremskrittspartiets politikere i kulturkomiteen har hørt om at høyresiden skulle være aktive og redigere artikler på Wikipedia.
-- Dette er helt ukjent for meg, sier Øyvind Korsberg (Frp). Høyres Olemic Thommessen sier dette ikke er overraskende.
-- Dette er Wikipedias karakter og demonstrerer en svakhet ved Wikipedia som jeg har påpekt mange ganger de siste årene. I land som Tyskland og Polen har interessegrupper vært aktive for å manipulere innholdet på Wikipedia, sier Thommessen.
. Han mener utspillet demonstrerer at den rødgrønne regjeringen er på feil spor når den avviser å støtte nettleksikonet Store Norske Leksikon. Det redigeres av folk som signerer artiklene sine og har de senere årene søkt om offentlig støtte for å holde det gående.
. Sjefredaktør Anne Marit Godal i Store Norske Leksikon (SNL) sier Stokkan-Grandes eksempel viser hvorfor det er nødvendig med et nettleksikon med signerte artikler.
-- Et viktig prinsipp for kildekritikk er å vite hvem som er avsender. Vi tillater ikke at noen som er involvert i en sak, redigerer seg selv. Derfor kunne dette aldri skjedd hos oss. Wikipedia er et fantastisk prosjekt, men dette viser Store Norske Leksikons styrke.

 

Kaja Korsvold: Mener Wikipedia tillater propaganda avsnittet Dette er Wikipedias karakter,

Aftenposten 28.06.2013 Seksjon: Kultur, side 9

 • Legg merke til at blant annet kommende stortingspresident Olemic Thommessen fra Høyre uttaler seg i saken og han fortsetter med å gi uttrykk for at snl.no burde få statsstøtte. Sjefredaktør Anne Marit Godal i Store Norske Leksikon slipper også til. Ingen av dem med lange uttalelser, men det de sier er da vel klart nok. Dette er et ønskeeksempel for Godal. En gyllen anledning til å fremheve snl.no og si at de har signerte artikler.
 • Vi befinner oss nå litt mer enn 2 måneder før valget og valgkampen har ikke enda startet. Det blir forsøkt gjort noe med artikkelen som på dette tidspunktet (diff her) inneholder en pen porsjon faktafeil og mye politiske menings ytringer. Noe av problemene i artikkelen blir etterhvert løst, men avsnittet Fedrekvote#Faglig_debatt overlever. At Ap politikere karakteriserte den som propaganda skjønner jeg godt og verken Høyre eller FrP vedkjente seg innholdet i artikkelen.
 • Fedrekvote blir etterhvert ett av valgkampens virkelig hete tema.
 • Faktaboka om forskningen på fedrekvoten kommer først en stund etter valget og den er redigert av fagfolk (Berit Brandt, professor i sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og Elin Kvande, professor i sosiologi ved Institutt for samfunnsforskning)(lenke til omtale her). Først nå kommer altså en skikkelig gjennomgang foretatt av fagfolk som forsker i riktig fag og som har forsket på fedrekvote og som kunne gitt grunnlag for et avsnitt om faglig debatt. Boka har ikke dukket opp som kilde i artikkelen enda.
 • Det Wikipedia imidlertid har blitt stående med er et kroneksempel på hva Wikipedia ikke skal være og en gyllen anledning for snl.no til å fremhever seg selv. Eksemplet som pressen fremhevet kom altså midt i et politisk minefelt, en artikkel som betydde noe for politikerne og har fått så i over ett år. Jeg ser ingen grunn til å anta annet enn at dette eksemplet nok har blitt lagt merke til i politiske kretser og at det har blitt brukt i de politiske samtalene.
 • Når valgkampen var over fikk vi en ny regjering og en av de endringene de gjorde i statsbudsjettet var å bevilge 5 millioner kr til drift av et internettleksikon på norsk. Nå i april ble det kjent at et viktig kriterium for å få noe av disse pengene var "signerte" artikler. Argumentene for støtte til "signerte" artikler i snl.no har Wikipedia selv servert i artikkelen fedrekvote.
 • Ingen av oss kunne gjettet dette i juni i fjor. Noen forsøkte prisverdig nok å fikse artikkelen, men gir opp det politiske debattavsnittet som kalles "faglig debatt". Ingen av oss brydde oss nok om akkurat denne artikkelen, meg selv inklusive. I ettertankens klare lys, som det heter, burde nok flere brydd seg mer. Å bebreide noen for disse uttalelsene eller for å ikke ha klart å få skikk på artikkelen nå, nei der er i alle fall ikke jeg. Ingen kunne vite hva Aftenpostens journalist holdt på med eller hvordan valgkampen skulle gå eller at akkurat denne artikkelen skulle være viktig i valgkampen.
 • Om WMNO i fremtiden bør uttale seg om Wikipedia eller i det hele tatt ha en pressetalsmann/kvinne er et annet spørsmål. I akkurat denne saken hadde det neppe gjort noen som helst forskjell for hva Aftenposten skrev. For fremtiden ser jeg det imidlertid som en fordel om WMNO overlater til Wikipedia sine pressetalsmenn å uttale seg om Wikipedia. De har vel strengt tatt heller ikke i dag noe mandat til å uttale seg på Wikipedias vegne ut over at ingen kan nekte de enkelte brukerne å si hva de vil. Det er langt å foretrekke at Wikipedia bestemmer over dette og at WMNO er klare på dette hvis de skulle bli kontaktet av pressen, for fremtiden. Hvem som skal være pressetalsmann/kvinne bør avgjøres ved valg avholdt på Wikipedia og så bør de få noen helt enkle retningslinjer. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 1. mai 2014 kl. 22:52 (CEST)
Når en blir oppringt og spurt om en uttalelse er det ikke alltid enkelt å holde hodet kaldt og kjeften lukket. Noe kan en svare på, noe bør en holde seg unna. Da er det enkleste svaret "jeg vet ikke". Det er lov å ikke ha en mening. I dette tilfellet oppfatter jeg det vel slik at Jon Harald ble brukt som et alibi for å skrive om Fedrekvote og resten kom av seg selv. — Jeblad 1. mai 2014 kl. 23:12 (CEST)
Om en journalist spør meg om hvor mye klokken er så sier jeg at det har jeg ingen kommentar til. Etter uthengingen over vil det ikke forundre meg om det blir svaret fra det som er av pressekontakter og styremedlemmer. Men det er kanskje hva Dyveldi er ute etter? Ulf Larsen (diskusjon) 1. mai 2014 kl. 23:18 (CEST)
Endrer oppdelingen av tråden, denne tråden blir umulig å tolke uten innledende kontekst. — Jeblad 1. mai 2014 kl. 23:33 (CEST)
Iogmed at styret rundt fedrekvote _og_ leksikonstøtte ser ut til å ha vært to punkter det var greit for AP/Høyre å presentere seg, posisjonere seg på, med utgangspunkt i en ap-politiker med betydelig investert politisk kapital i ting som fedrekvote og denslags. Og en høyrepolitiker med kulturpolitisk tyngde. Som begge satt i familie og kulturkommiteen. Så ble det politiske spillet som det ble. Enig med Jeblad «Jon Harald ble brukt som et alibi for å skrive om Fedrekvote og resten kom av seg selv.» (bare pirk å utsette på det som sto i Aftenposten fra WMNO) Her var det et politisk spill på gang og WP ble brukt. Ofret. Når Høyre har sine krav (signert?) som sammenfaller med AP's krav (signert?); så var det lite å hente i å gjøre seg spiselig for noen av seierherrene.
Det journalistiske spillet hvor et utsagn (fra noen om f.eks WP) gjør det mulig å hente inn tilsvar (fra f.eks WP) ble håndtert ved WMNO's tilsvar. _Om_ det var riktig må kunne diskuteres i ettertid. Hvem representerer WMNO? er av interesse, dette var et praktisk eksempel nærmere enn BBC.
Det å ville ordne opp kan bli for mye av det gode. Bokmål WP har noen artikler som er ensidige så det holder. På den ene siden en aksept for den type praksis (f.eks Telenor). På den andre siden å organisere det som kan se ut som "Tag Team" av folk med en følelse av å eie stedet, som et annet borgervern, patruljerende som en Travis i Taxi Driver for å "wipe out the scum". Mao en måte å ordne opp på, å løse problemer for ridderlig å beskytte "jomfruen" (Jodie Foster som "Iris Steensman" som WP!). En måte å rydde opp som i seg selv utgjør et problem. Det enkleste er pistol. Det enkleste er ikke alltid det beste. Det å svare på utvendig kritikk ved å «å trimme ned artikkelen til en minimum, og så «starte på nytt» med blanke ark» vil også innebære å ha fasiten og foreta valg som en redaktør. Jeg reagerte på at den representanten fra WMNO som svarte på en avis sine forespørsler på WP's vegne så ønsket å løse problemet ved å endre innhold i WP. Nå er ikke WP i utgangspunktet et tradisjonellt redaksjonellt produkt (men om alle er hver sin redaktør, da), og da gjelder ikke pressens Vær-Varsom-plakat. Men problemstillingen i dens kap2. Integritet og ansvar ; (...)
*«2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.»
*«2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i sammenheng med deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.»
- er på sett og vis beskrivende for den situasjonen som oppstår. Andrez1 (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 00:51 (CEST)
«Jeg reagerte på at den representanten fra WMNO som svarte på en avis sine forespørsler på WP's vegne så ønsket å løse problemet ved å endre innhold i WP.» Den skjønte jeg ikke helt… Mener du at det er en dårlig løsning i fikse en artikkel som er skeiv? Jon Harald Søby (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 18:02 (CEST)
@Jon Harald Søby Det er ingen «dårlig løsning i fikse en artikkel som er skeiv». Måten det skjedde på er jeg mer skeptisk til.
Setningen før den du siterer lød «Det å svare på utvendig kritikk ved å «å trimme ned artikkelen til en minimum, og så «starte på nytt» med blanke ark» vil også innebære å ha fasiten og foreta valg som en redaktør.» I det ligger det her en kritikk av en praksis hvor det kuttes (gjerne godt referansebelagt) problematisk stoff og erstattes med (gjerne usubstansiert) stoff som i form _ser_ leksikalt ut. Det blir ikke bedre av at det skjer organisert av folk med de beste intensjoner og følelse av eierskap til hele artikkelrommet. Den type utvidet eierskap til artikler forsvart med å etablere en dugnad, et Tag Team med gitt mål å «å trimme ned artikkelen til en minimum, og så «starte på nytt» med blanke ark» har jeg sett en gang eller to for mye.
«en artikkel som er skeiv» er ikke et frikort til hvasomhelst. (EN:WP) Wikipedia:Neutral point of view «This page in a nutshell: Articles must not take sides, but should explain the sides, fairly and without bias. This applies to both what you say and how you say it.» Og om en artikkel tar side; Achieving_neutrality; «As a general rule, do not remove sourced information from the encyclopedia solely on the grounds that it seems biased. Instead, try to rewrite the passage or section to achieve a more neutral tone. Biased information can usually be balanced with material cited to other sources to produce a more neutral perspective, so such problems should be fixed when possible through the normal editing process. Remove material only where you have a good reason to believe it misinforms or misleads readers in ways that cannot be addressed by rewriting the passage.» (osv..)
For å unngå en skinndiskusjon; Artikkelen Fedrekvote var velsignet med et godt oppmøte av opponenter. ;-)
Proponentene derimot glimret med sitt fravær. Og forsøkene som ble gjort for å hente fram de(n) positive begrunnelsen(e) for Fedrekvote tilsa at noe muligens var tilgjengelig i bokform, noe som stortingsdokumenter (men pr sommer 2013 ikke på nett). Min forståelse av dette var at rasjonaliteten bak Fedrekvote som politisk virkemiddel var noe som i en for stor grad var forankret i en politisk organisasjon eller spill; og i en mindre grad kommunisert ut til velgere og målgruppe. Det lå ikke et tastetrykk unna. Den som ville ha fyllt Fedrekvote med positiv argumentasjon for Fedrekvote ville ha slitt.
(Spekulasjon - mitt blikk på situasjonen pr idag - etterpåklokskap er en eksakt vitenskap: Når en som sitter i familie og kultur -komiteen, med vekt på familiepolitkk og likestilling, i valgkampen ser det egne partiet og den egne ungen Fedrekvote floppe; så kan jo det bety feil politikk eller dårlig politisk håndtverk; det var ikke kommunisert. Men det passet kanskje bedre å peke på wp. Litt to fluer i en smekk; om WP gjorde et knefall og vant valget for representantens parti. Så... kan det hende det blir litt på WP også. Hva med å falle på kne og inngå en vasallitetskontrakt. Ytelser og motytelser lizzom.)
I møte med en som ville «øve innflytelse på det redaksjonelle innhold» (og da siterer jeg vær-varsom-plakaten) mener jeg det var feil å ta påstanden for god fisk og legge opp til en kvikk fiks. Gitt at WMNO vil prøve å hente inn ressurser er det ikke siste gangen noen vil prøve å få motytelser. Med forståelse for folk som hegner om seg og sitt eierskap i artikkelrommet, hvor mange ytre henvendelser kommer som resulterer i den type redigeringer? Hvor mange ressurser har resultert i den type motytelser? Sånnt lurer jeg litt på. Andrez1 (diskusjon) 4. mai 2014 kl. 02:02 (CEST)
Andrez1 når du antyder motytelser så går du langt over streken i hva slags insinuasjoner som er akseptable. Du får legge frem noe konkret eller la være å komme med beskyldinger og du skal slett ikke beskylde navngitte personer uten å ha virkelig solid grunnlag for beskyldningene. Videre så snakker du om opponenter og proponenter til artikler og her har du nok misforstått. Artikler skal ha nøytrale synspunkter og ikke bære preg av meningsytringer. Det er ikke nok å sette på en kilde, opplysninger skal være riktig og ha dekning i kilden også. Andrez1, du skal ikke beskylde sånn generelt eller spesielt folk for å være uærlige. Du skal ikke opptre som verken proponent eller opponent når du skriver i artikler, du skal etterstrebe nøytralitet. Når det gjelder fedrekvoten så foregår den diskusjonen på artikkelens diskusjonsside, artikkelen trenger å miste både opponenter og proponenter. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 4. mai 2014 kl. 09:59 (CEST)
Estlands bidrag til Wikimedia_Conference_2014 på å skaffe midler pekte på «donors try to dictate goals/structure/content (external influence)» og «Government is good for core-funding but they like to play political football with you». At den type press og påvirkning også vil vær tilstede i en norsk virkelighet tar jeg for gitt. Min lesning av situasjonen sommer 2013 var at her var det _tre_ politiske ringrever som brukte WP som ball i sitt spill. Og at det også forlelå en mulig invitasjon til å (skifte side og?) bli med på laget til en av ringrevene (ap-ringreven) ved å foreta endringer i innhold på wp. I en tråd startet som «Hva er Wikimedia Norge, og hvilken rolle har de i norsk wikipedia ?» så er det å lese det politiske spillet en nødvendighet for å få sagt noe om hvordan WMNO's rolle i situasjonen ble oppfattet. Det ligger tilbake i tid og gemyttene har roet seg. Da er det mulig å bruke det som et eksempel for å diskutere rolle og rolleforventning.
Fedrekvote er ikke en realitet på linje med Jern som lar seg greit plassere i det periodiske system. Det er ingen naturtilstand eller varig objektivt fakta. Selv om noen skulle ønske det så tilsier politiske realiteter at det ikke er tilfelle pr idag. Fedrekvote er en politisk realitet, brukt som et politisk virkemiddel, det har en forhistorie og en samtid, det er i utvikling, noen er tilhengere, noen ønsker en avikling. Det bildet lar seg tegne, men det var et overoppmøte av aviklingstilhengere. Uenigheten oss imellom (og da gjerne også andre som ønsker seg en nøytral artikkel) kan da dreie seg om en forståelse av om (EN:WP) Wikipedia:Neutral point of view er et punkt, et mulig nøytralt ståsted. Eller om det dreier seg om å beskrive tingen etter beste evne og med en tilstrekkelig grad av kompleksitet til å favne emnet. Mao; historikk, politiske posisjoner og argumenter for og imot emnet, aktøroversikt; vil være å tegne et uhildet nøytralt bilde av emnet. (fravær av dette, en artikkel barbert ned til proponentens synspunkter ville da ha vært stillingstagen.) Andrez1 (diskusjon) 4. mai 2014 kl. 12:01 (CEST)
Andrez1, nå har jeg forsøkt å kommentere innlegget ditt i flere varianter og ender med at jeg tar avstand fra antydningene dine. Hvis du har noe konkret å komme med så gjør det. Hvis du kan navngi personer du retter beskyldninger mot, så gjør det, men vær konkret, si hvem du beskylder for noe og hva du beskylder vedkommende for.
Fedrekvote er en juridisk realitet Andrez1 og realiteter lar seg beskrive. Artikkelen burde vært barbert ned til et nøytralt ståsted, faktisk beskrivelse. Det vil si at proponentene (og opponentene) sine synspunkter burde vært fjernet. Det er det det betyr å ha en nøytral fremstilling Andrez1. De politiske debattene kommer fremtidens historikere til å beskrive og da kan vi referere hva de sier. Noen ganger er artikler omdiskuterte og da kan det være like greit å vente med å gjøre noe til stormen har lagt seg. Denne gangen ga folk opp å få gjort noe mer med artikkelen og når jeg ser diskusjonssiden så skjønner jeg det. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 4. mai 2014 kl. 12:47 (CEST)
@Dyveldi Jeg prøver å komme med det jeg kommer med. Om du ønsker sterke beskyldninger mot navngitte personer så må jeg skuffe deg. Er det noe du ønsker konkretisert, så spør. (Er det et spørsmål om hva jeg mente med å henvise til «Estlands bidrag» over?) Jeg synes du i denne tråden tar av litt ved å forutsette et drama som ikke er tilstede. Såvidt jeg ser er det bare du som ser noen form for drama i hva som faktisk ble sagt til pressen. Etter å ha undersøkt saken frikjenner du de(n) anklagede fra en anklage som bare er din. Kraftfullt, strukturert og massive mengder med tekst. I andre sammenhenger (off-WP) forholder jeg meg til folk med en retorisk strategi i diskusjoner som kan leses som;
*1)"svakt argument, hev stemmen" (som visstnok sto skriblet i margen på en tale)
*2)Tar ordet for å beholde det. (en filibustertaktikk)
I møte med begge disse strategiene har jeg lært meg å forstå den type forsøk på avsporing som nettopp det, forsøk på avsporing. Og filtrerer det vekk som støy og fortsetter tråden fra før forsøket på avsporing.
Fedrekvote er _også_ en juridisk realitet. For all del. (Med noe økonomiske og forvaltingsmessige konsekvenser. Som har konsekvenser for barns oppvekst og foreldres hverdag.) Å redusere et fenomen til det egne perspektivet blir å bare anerkjenne sin egen form for vett. Om WP skal ha relevans utover jurist-miljøet (som har bedre kilder) og imøtekomme forventninger hos andre enn folk med behov for å si hvordan ting _ER_. (Og folk med indre trang til å bli fortalt hvordan ting _ER_.) Så er det å ha flere vinklinger inn imot et emne en god ting. Min mening. Andrez1 (diskusjon) 5. mai 2014 kl. 21:57 (CEST)
Det kommer noen slike henvendelser til OTRS, vårt interne meldingssystem, men da er nesten alltid svaret «ta det på artikkelens diskusjonsside». I noen tilfeller blir det påvist konkrete feil, da hender det at stoff legges til eller fjernes med henvisning til en OTRS ticket. Det skjer ikke ofte. Av og til blir det presisert at materiale må kildebelegges, og av og til har materiale som var kildebelagt blitt fjernet fordi aviser har innrømmet feil eller blitt dømt i PFU. Vi har noen artikler hvor det har skjedd, men mange er det ikke.
Det er veldig viktig at vi rydder i etterkant, vi sensurerer ikke i forkant, og vi gir ingen eksklusiv redigeringsrett i artikler. Det er en god del som ikke skjønner at de ikke kan be om eksklusiv tilgang til det de oppfatter som deres artikkel.
Kort om OTRS, den lngre forklaringen er på Wikipedia:OTRS. Dette er et e-postbasert meldingssystem som brukes for å håndtere meldinger som må være sporbare. Blant annet brukes det for tillatelser som settes på bilder. Går du inn på en billedside (for eksempel commons:File:Zimmermann boerresen.jpg) så ser du at det står et oransje frimerke på siden med teksten «OTRS». Lenkene går da inn i OTRS-systemet til der e-posten med tillatelsen er lagret. I tillegg til køer for billedlisenser så finnes det køer for juridiske henvendelser og så videre. — Jeblad 4. mai 2014 kl. 03:43 (CEST)
Takker. Nå framgikk det kanskje ikke klart nok at jeg lurer på om WMNO kan benyttes og evt blir benyttet som en alternativ kanal. Estlands kommentar på Wikimedia_Conference_2014 tilsier at dette er et sårbart område. Andrez1 (diskusjon) 4. mai 2014 kl. 12:17 (CEST)
Klageluka er OTRS, og noen av chaperne har lagd seg egne køer på systemet. Wikimedia Norge har ingen kø på systemet, de er i alle fall ikke med på oversikten på OTRS-wiki. Når slike systemer brukes gjelder det at en oversender henvendelser til riktig kø, men merk at det er 332 forskjellige køer. De som går til køen «info-no» er henvendelser på norsk om Wikimedia-universet, stort sett nowiki, nnwiki og commons. — Jeblad 4. mai 2014 kl. 13:46 (CEST)

Jeg anser Dyveldis innlegg som et lavmål av synsing, etterpåklokskap og tråkking på frivillige bidragsytere. Synsing fordi ingen kan vite om det ble lagt opp til et slikt politisk spill som skisseres. Etterpåklokskap fordi uansett om det var et slikt spill eller ei så synes Jon Harald Søbys kommentar umiddelbart grei nok. Tråkking på frivillige bidragsytere fordi det er nettopp hva det er.

Wikipedia er et nettsted som på tross av at det stort sett kun drives av frivillige har nådd et nivå hvor vi er i klasse med mediebedrifter med hundrevis av ansatte. Frivillige som Jon Harald Søby, Harald Haugland og Morten Haugen har tatt på seg oppgaven å svare for oss, uten vederlag, uten noe mediekursing og takken de får er en slik drittpakke som den over. Igjen, når slikt smøres utover Tinget så bør vi ikke bli forbauset om det i etterkant i beste fall blir tamme kommentarer fra våre medietalsmenn og i verste fall om vi i det hele tatt får noen til å ta en slik uriaspost, ubetalt og uten trening. Ulf Larsen (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 06:01 (CEST)

Dyveldis innlegg kan leses på flere enn en måte. Jeg ser det mere som et forsøk på å trekke lærdom av det som skjedde, der Andrez1 følger opp på sin måte.
At Ulf Larsen velger å se det anderledes er hans rett - men jeg synes å se at han bruker den retten nokså selektivt og ikke sjelden med billig retorikk som ikke tilfører noe saksinnhold av betydning. Også en form for tråkking.
En mulig lærdom her: Når en wikipedianer blir kontaktet av en journalist som har spørsmål eller kommentarer på vegne av "noen", så har "noen" en agenda. Hvis en er heldig og har fulgt godt med, kan en ane noe om agendaen og formulere seg deretter i håp om å nøytralisere spørsmålsstillingen. Det er vel så mye avhengig av flaks/uflaks, og knapt noe å bebreide den som er uheldig og tråkker i spinaten. Vi har ikke mange wikipedianere som er kapable til å hamle opp med drevne politiske taktikere på Stortingsnivå. Men som nevnt lengre oppe: Det går an å motspørre med hva partene selv har gjort for å løse problemet på et enklere vis. --Bjørn som tegner (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 09:06 (CEST)
Takk til Bruker:Bjørn som tegner for konstruktivt innspill. Jeg leser Bruker:Dyveldis innlegg som deg. Jeg har vært pressetalsmann og synes det er en meningsfylt oppgave å prøve å hjelpe journalister til å finne svar på spørsmål de måtte ha. Det innebærer slik jeg ser det å henvise til leksikonets tekster eller bidragsytere når journalistene lurer på noe. Noen ganger kan jeg også prøve å formulere noe selv. Men de fleste spørsmål jeg har fått, har vel helst gått på å hjelpe dem til å finne stoffet de trenger for å skrive sine artikler. Jeg betrakter ikke min rolle å være talsmann for andre, slik er rollen som pressetalsmann her ulik rollen som pressetalsfolk i firmaer måtte ha. Til Bruker:Ulflarsen vil jeg si at jeg betrakter ikke oppgaven som en uriaspost, men som en glede og for meg har det aldri vært aktuelt å tenke at jeg skulle trenge kursing for å gjøre dette, da jeg har kunnet gjøre oppgaven i kraft av erfaringen som skribent her. Så langt jeg husker har alle henvendelser vært positive. --Harald Haugland (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 09:54 (CEST)

Både Bjørn som tegner og Harald Haugland har lest meg helt rett. Ulf Larsen derimot har ikke lest hva jeg faktisk skrev.

 • Presisering. I det ovenstående dukket det etterhvert opp henvisninger til en konkret artikkel, en konkret hendelse og en navngitt person ble kritisert. Artikkelen lå bak en betalmur og det var åpenbart vanskelig for den navngitte å forsvare seg og for oss andre var det vanskelig å skjønne hva som var diskutert. Jeg hadde tilgang på artikkelen og så det da som viktig å vise frem hva som faktisk skjedde og hva som faktisk var sagt slik at alle kunne få se hva som hadde skjedd. Og så ga jeg min forståelse av hendelsen:
  • Jeg innledet med: «I ettertankens klare lys er det så enkelt å si at dette skulle du ikke gjort, men hvem av oss hadde svart vesentlig annerledes og hvem av oss visste i juni at fedrekvote skulle bli ett av de hete temaene i valgkampen 2013? Hva var det så som skjedde,»
  • Underveis skrev jeg: «Eller han kunne sagt at dette må en av Wikipedia sine pressetalsmenn uttale seg om og hadde de da sagt noe annet? »
  • I avslutningen konkluderer jeg med: «Å bebreide noen for disse uttalelsene eller for å ikke ha klart å få skikk på artikkelen nå, nei der er i alle fall ikke jeg. Ingen kunne vite hva Aftenpostens journalist holdt på med eller hvordan valgkampen skulle gå eller at akkurat denne artikkelen skulle være viktig i valgkampen.»
 • I kortversjon: Dette kan ingen bebreides for, "alle" kunne sagt det samme. Det er ikke noe galt med uttalelsene.
 • Ulf Larsen tolker dette slik: «Jeg anser Dyveldis innlegg som et lavmål av synsing, etterpåklokskap og tråkking på frivillige bidragsytere.» Jeg anmoder Ulf Larsen om å lese innleggene du kommenterer før du kommer med nedsettende karakteristikker om andre. Det er faktisk ingen sammenheng mellom det jeg skriver og din negative karakteristikk.
 • Jeg kunne ignorert innlegget ditt Ulf Larsen for å unngå ytterligere negativ ordbruk og det er vel ofte det som skjer. Men du har både nylig og tidligere kalt andre brukere for mobbere, pøbler, stalkere og vandaler. Dette er en ordbruk jeg på det bestemteste fraråder og siden du ikke selv ser ut til å forstå hvor negativt dette virker på andre så kommenterer jeg deg denne gangen. Jeg gjør oppmerksom på at en slik ordbruk virker veldig utestengende på brukere, de færreste ønsker å utsette seg for dette og de liker ikke å lese om det heller. Det å bruke negative karakteristikker og så svare på noe annet enn det som ble skrevet oppfattes som hersketeknikker og de færreste liker å bli herset med.
 • Jeg har en viss forståelse for at du Ulf Larsen ikke enda har skjønt at andre oppfatter slik ordbruk som støtende, de fleste ignorerer den for å ta vare på husfreden så for meg ser det ut til at du i liten grad har fått dette påpekt. Jeg ber om at Ulf Larsen for fremtiden avholder deg fra personkarakteristikker og leser det du svarer på før du skriver. Du skriver mye og har store mengder bidrag over lang tid, du er i andre sammenhenger en respektert bruker, men du synes å glemme at de synligste og mest leste bidragene ligger på Tinget, Torget og i diskusjonstrådene og at negative personkarakteristikker i disse trådene er veldig synlige og lett kan overskygge de veldig mange flere bidragene som du blir respektert for. Tllføyd i innlegget etterpå. Når jeg skrev til Ulf her og ikke på diskusjonssiden hans så er det fordi, diskusjonssiden er stedet jeg oppsøker når jeg vil bli kjent med en bruker og vite noe om hvem han/hun er og hvordan han/hun skriver. Diskusjonssider blir også stående lenge før de eventuelt arkiverer. Min kommentar og lille "skjennepreken" ville vært synlig og klebet ved Ulf mye mye lengre enn den nå gjør. Her arkiveres inaktive tråder etter 10 dager og enkeltinnlegg kan være veldig vanskelige å gjenfinne. Så til tross for at dette er et veldig synlig sted så er det fra andre synsvinkler mindre synlig og derfor altså her. Ulf skal ha lov å få dette begravd i historiens tåkete arkiver når stormen i dette vannglasset har lagt seg.--Dyveldi ☯ prat ✉ post 2. mai 2014 kl. 13:43 (CEST)
 • Tilbake til saken om presseuttalelsen. Jeg vil i den anlending si at å uttale seg til pressen er risikabelt fordi den som uttaler seg ikke alltid vet hvilke underliggende forhold som har utløst journalistens spørsmål. En ellers grei uttalelse kan så havne i en sammenheng den som uttalte seg ikke var klar over. Det er verken mulig eller ønskelig at noen har "kontroll" på hva pressen skriver. De velger selv hva de ønsker å sitere og sammenhengen de setter uttalelser i. Deres jobb er å beskrive og kritisere samfunnet, Wikipedia inklusive. Ingen av oss ville vært pressens rolle som den fjerde statsmakt foruten. Denne gangen ble altså en helt uskyldig uttalelse brukt til nettopp å kritisere, og den kritiserte Wikipedia, i tillegg havnet vi midt i et politisk spill, og det var ikke behagelig. Men både det politiske spillet og journalistens bruk av uttalelser kan virkelig ikke noen på Wikipedia bebreides for. Det at noe ble galt betyr ikke at noen gjorde noe galt. Vi er ikke her for å bedrive politikk heller. Vi er her for å utvide, revidere og diskutere et leksikon mens det skrives, det er vår jobb. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 2. mai 2014 kl. 11:47 (CEST)

Jeg har lest det meste av diskusjonen her, og jeg forstår poengene som Dyveldi og andre kommer med. Når jeg har blitt oppringt av journalister har jeg pleid å opplyse om at Wikimedia Norge ikke er utgiver av Wikipedia, men bare en støtteorganisasjon, og vil påstå at jeg gjorde det her også, men husker ikke nøyaktig hva jeg sa eller ikke sa (det er jo nesten et år sida). Siden jeg ikke hadde sett artikkelen (var på jobb da jeg blei oppringt) kunne jeg heller ikke uttale meg om den spesielt, men uttalte meg på generelt grunnlag om hvordan ting fungerer på Wikipedia. I etterpåklokskapens lys kunne jeg sikkert ha vært enda mer forsiktig, og burde nok ha henvist til Morten eller Harald, men tenkte ikke på det i farta. Jon Harald Søby (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 18:02 (CEST)

Dyveldi har ut av seg vanvittig mengder med tekst, så det er vanskelig å finnet frem her. Tl Søby: Det er meget lett å oppfatte WMNO som utgiver og øverste organ. Det er mange, også på wikipedia, som ikke helt vet hva den organisasjonen er for noe.--Ezzex (diskusjon) 4. mai 2014 kl. 12:58 (CEST)
Kollisjon: Litt artig å kikke på SNLs dekning av fedrekvote. Artikkelen er oppretta 26. juni 2013, altså samme dag som journalisten ringer rundt. Den er lagt inn av leksikonsjef Godal. Om jeg tolker hennes bidragshistorikk rett, var dette den første artikkelen hun oppretta, og hun har etter det oppretta under ti artikler, alle svært korte. (Jeg går da ut fra de som er merka «publisert» på denne lista, og som ikke har en alfabetbokstav først eller ordet «intro» etter, ettersom disse ikke ser ut til å eksistere lenger.) Fedrekvote har fire revisjoner seinere opprettelsesdagen og tre til 4. juli. Alle er lagt inn av Godal. Artikkelen er signert av Stina Hansteen Solhøy, John Gunnar Mæland og Anne Marit Godal. Solhøy er universitetslektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har i alt tre redigeringer i SNL, hvorav ei før fedrekvote-saken. Mæland er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er oppgitt som fagansvarlig for trygdemedisin, men hadde før f-saken ingen egne redigeringer. En åpenbar feilkilde her er at det ser ut som om redaksjonsmedarbeiderne legger inn tekster for skribentene. Vi ser derfor ikke hvem som egentlig har skrevet hva. Mi gjetting er at Godal har forta seg å skrive en førsteversjon av artikkelen straks hun skjønte dette ville bli en pressesak. Deretter har hun bedt om og fått innspill fra fagfolk. Ah! Spekulasjoner!!
En annen ting å merke seg er at vår fedrekvote-artikkel den 26. juni hadde 24 referanser, de fleste klikkbare, slik at en faktisk kunne gå til (de muligens skeivt valgte) kildene. SNL har derimot ingen kilde til for eksempel at «Partiene på høyresiden har derimot ikke villet ha egne kvoter forbeholdt kjønn». Det opplyses ikke engang hvilke partier dette er. Hilsen GAD (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 18:31 (CEST)
 • GAD du har helt rett og det stopper ikke ved det du viser frem, her er mye mer å kommentere.
 • Jon Harald Søby du har ikke gjort noe som helst galt, jeg kunne svart det samme selv og det tror jeg de fleste andre også hadde gjort. Her var det ikke mulig å være forsiktig. Det fremgår med all tydelighet av oppslaget at journalisten hadde en agenda da journalisten ringte og journalisten visste sikkert hva du kom til å svare også, svaret er vanlig nok. Det fremgikk med all tydelighet av en faktaboks i oppslaget at WMNO var en støtteforening til Wikipedia (se ovenfor hvor jeg siterte: «sier styreleder i Wikimedia Norge, Jon Harald Søby. Wikimedia er støtteorganisasjonen for Wikipedia.» og i en faktaboks står det: «Wikipedia. Internasjonalt nettleksikon som utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation med hovedsete i Florida, USA.» Journalisten blander nok ikke, kanskje leseren, men alle hadde svart det samme så det spiller ingen rolle.
 • Og til spørsmålet om de redigeringene Jon Harald Søby gjorde i artikkelen og på diskusjonssiden. Jeg kunne gjort det samme selv, vedlikeholdsmerket artikkelen og anbefalt at den ble skåret til beinet. Jeg har visst om artikkelen siden i fjor sommer, jeg har ikke gjort noe med den. Du har ikke noe å bebreide deg selv for Jon Harald Søby.
 • Vi hadde kanskje ikke fått noen slike statlige penger uansett, men det kan hende snl.no trengte vår Wikipediaartikkel for å skaffe seg et argument for at de skulle få penger. Det kan jo også være andre eksempler vi ikke har oppdaga enda. Dette var et politisk spill vi ikke forstod at vi deltok i og snl.no har skaffet seg det politiske vedtaket de trengte for å overleve kan hende burde de takke oss. Dyveldi ☯ prat ✉ post 2. mai 2014 kl. 19:52 (CEST)
Hvis noen ønsker å se et eksempel på klipp og lim med agenda, kan de ta en titt på brukersiden til Ulf Larsen, gjeldende versjon og sammenligne med hva resten av innlegget ovenfor i denne tråden (dvs: denne omfatter. Jeg er fristet til å klistre inn de utelatte avsnittene som underbygger det som Ulf får til å virke som noe helt annet. Men man skal jo helst ikke røre brukersider - - -. --Bjørn som tegner (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 21:11 (CEST)
Ulf er meget skuffet over meg og vet nå ikke hva han skal gjøre. At det er vanskelig skjønner i alle fall jeg. Jeg har ikke gitt ham mange alternativer og en usedvanlig sur pille å svelge, men Ulf er en meget erfaren bruker med 10-tusener av redigeringer så gi ham respekt for det. Det akter jeg å gjøre. Vi kan alle trenge litt respekt en gang i blant og særlig når livet butter skikkelig. Dyveldi ☯ prat ✉ post 2. mai 2014 kl. 21:46 (CEST)
Jeg er enig i at det er vanskelig å klandre de som har uttalt seg til pressen. Som sagt over: større firmaer ansetter egne personer til slikt. Dyveldi har vel gravd fram det vesentligste, så konklusjonen får være at i den grad pressen har bitt på, er det snakk om en drittpakke hvor målet utvilsomt har vært å svekke en konkurrent. Jeg mener wikipedias/wmnos felles strategi om utad (uttalelser til pressen fra listene for pressekontakt) ikke å snakke ned andre, men å fokusere på egen fortreffelighet, på sikt vil gagne wikipedia. Wikipedia er på ingen måte perfekt, men den beste vil etterstreve dette, selv hvor målet virker uoppnåelig. Grrahnbahr (diskusjon) 2. mai 2014 kl. 22:16 (CEST)


Hva er Wikimedia Norge ? - mulig svar rediger

Ezzex starta med å stille et godt spørsmål og har fortjent et litt bedre svar enn det som til nå er sagt. Tråden spora også grundig av så dette er et forsøk på å komme tilbake til det opprinnelige spørsmålet.

 • Wikimedia Norge (WMNO) er en selvstyrt medlemsorganisasjon. Det vil si at det er medlemmene i WMNO som bestemmer over WMNO. Brukerne i Wikipedia har ikke noen stemme- eller bestemmelsesrett. Medlemmene i WMNO er navngitte personer. Brukerne i Wikipedia behøver ikke oppgi noe navn. WMNO har vanlig foreningsstruktur med årsmøter, leder og et styre. Wikipediaene har ikke noen leder eller noe styre og "årsmøtet" foregår året rundt i form av diskusjoner på Tinget. Wikipedia er et virtuelt samfunn som ikke kan håndtere penger, WMNO finnes i den virkelige verden og kan håndtere penger.
 • WMNO er et chapter i Wikmedia Foundation (WMF), men WMF bestemmer ikke hva de skal gjøre og er nøye med å ikke ta noe ansvar for hva WMNO sier eller gjør. WMNO har heller ingen stemmerett i WMF. WMF gir dem penger etter søknad og kan selvfølgelig på denne måten bestemme hva de vil yte penger til. WMF stiller også noen betingelser for at de skal få lov til å være et chapter som at de må arbeide for visse formål.
 • Wikipedia på norsk bokmål ligger på WMF sine servere og WMF kan bestemme over norsk Wikipedia. WMF eier faktisk alle Wikipediaene. WMF stiller lite betingelser og ser ut til å være nøye med at de enkelte Wikipediaene selv bestemmer hvilke regler de skal ha. De forskjellige språkene Wikipedia finnes på har da også forskjellige regler.
 • WMNO er avgrenset geografisk til Norge. Norsk Wikipedia er avgrenset til norsk, du kan skrive på norsk samme hvor i verden du er og norsk Wikipedia handler om hele verden og ikke bare Norge. Norge og norsk henger imidlertid tett sammen. Det er lettere å se at geografi og språk ikke er det samme ved å se på for eksempel tysk, det finnes lokale chaptere i Tyskland, Østerrike og Sveits.
 • Skrivingen av leksikonet er det Wikipediabrukerne som gjør og er ansvaret til Wikipedia. WMNO er ikke en skriveorganisasjon, men de kan legge til rette for skriving ved å jobbe ute i den virkelige verden, med for eksempel å skaffe bilder eller lignende. Det WMNO gjør på Wikipedia skal være i samsvar med Wikipedia sine regler.
 • Er WMNO en lobbyorganisasjon. Tja? Når konsulentbyråer som f. eks. First House tar lobbyoppdrag og lobber opp mot politikerne så får de betalt og vil ikke alltid fortelle hvem de lobber for, men de har oppdragsgivere som bestemmer over lobbingen deres. WMNO er ikke en slik lobbyorganisasjon, de har ingen fullmakter fra norsk Wikipedia, de jobber selvstendig og på egenhånd.
 • Det finnes andre typer lobbyorganisasjoner som for eksempel de som lobber for en eller annen sak eller politikk. F. eks lobber noen for flere ulver og andre for færre ulver i Norge. Ulven bryr seg lite med disse organisasjonene og har ikke gitt noen av dem i oppdrag å lobbe. Denne måten å lobbe kan ligne litt på det WMNO gjør, de jobber for samme formål som Wikipedia uten å ha noe å si inne i Wikipedia. WMNO skal vel heller jobbe parallelt med Wikipedia, lobbe for samme hovedformål.
 • Jeg har noen ganger kalt WMNO en fanklubb. Det er selvfølgelig heller ikke helt dekkende og riktig, men innfallsvinkelen kan være nyttig for å vise at de ikke bestemmer hva Wikipedia skal eller ikke skal gjøre. Fanklubber har for eksempel ingen rett til å uttale seg på vegne av den de er fan av, og WMNO har ingen fullmakt til å uttale seg på vegne av Wikipedia, men de kan godt mene noe på egne vegne om seg selv.
 • Jeg har vel mer endt med at WMNO er en tjenende organisasjon. De skal betjene de behov Wikipedia måtte ha i den virkelige verden. Behov som Wikipedia selv ikke kan klare fordi vi er et virtuelt samfunn. Skal det for eksempel bli pengepremier i konkuranser må noen i den virkelige verden samle inn penger og betale dem ut, på ordentlig.

Det WMNO og Wikipedia på norsk har felles er at begge jobber mot samme overordna mål, å lage et leksikon for alle som er både gratis og uavhengig (fritt og fritt). Parallell jobbing mot samme mål, den ene avgrenseg av den geografiske enheten Norge, den andre av den språklige enheten norsk. Ingen av dem bestemmer over hverandre. Det ble ikke kort denne gangen heller Ezzex, beklager, håper det ble litt klarere. . --Dyveldi ☯ prat ✉ post 11. mai 2014 kl. 22:40 (CEST)

Takker for svaret.--Ezzex (diskusjon) 12. mai 2014 kl. 03:21 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Kärnten rediger

Artikkelen Kärnten er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Kärnten. Dette er en notis for å informere om hendelser og prosesser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom artikkelen og kandidatprosessen, og bidra til å gjøre artikkelen bedre. Mvh M O Haugen (diskusjon) 12. mai 2014 kl. 09:03 (CEST)

Kommende problemer med tilleggsfunksjoner rediger

Det kan forventes problemer med en del tilleggsfunksjoner pga manglende vedlikehold og en kommende oppgradering av jQuery (v1.8.3 til v1.11.x). Hvis det observeres at noen av dem gir merkelige eller feil resultater så gi beskjed, kanskje kan vi finne ut av det. — Jeblad 15. mai 2014 kl. 07:58 (CEST)