Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-10

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Forslag til unntakspolitikk rediger

Som kjent godtar Wiki-prosjektene i utgangspunktet bare fritt innhold; fritt i betydninga at alle typer gjenbruk skal være tillatt. Imidlertid er det mulig for det enkelte prosjekt – innafor visse grenser – å vedta en unntakspolitikk (exemption doctrine policy). Dette er et forslag om å vedta dette på bm/rm-wikipedia.

Den konkrete bakgrunnen for at jeg foreslår dette nå, er at jeg noen i uker har prøvd å få frigitt en del arkitektutkast (skisser, modellfoto) for å illustrere en artikkel om byutvikling. Mens det er fritt å avbilde bygde hus i Norge, er det ikke likedan med «ubygde hus». Her trengs det tillatelser fra arkitekter og muligens fotografer og modellbyggere – og eventuelle arvinger eller arkitektkontor. Når disse opplysningene etter hvert er klare, må det sendes et høflig brev/epost og beskrive formålet. Naturligvis opplyser jeg da tydelig wiki-kravet om full frihet. Et positivt svar kommer rett som det er, omtrent sålydende: «Så hyggelig. Bare bruk bildet i artikkelen.». Folk leser og forstår rett og slett ikke det om fritt innhold. Istedenfor å takke pent, må jeg derfor replisere: «Dessverre er ikke svaret godt nok. Du må gi heilt slipp på rettighetene.» Wiki-politikken går naturligvis an å argumentere godt for, men jeg er liksom ikke i en posisjon til å forlange at eieren skal delta i en debatt om dette. Jeg antar det samme gjelder for mange artikler også om samtidskunst.

De generelle reglene for unntakspolitikk er gjengitt her: https://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:Licensing_policy

Jeg foreslår at vi etablerer en unntakspolitikk basert på følgende punkter:

1) Ikke-fritt materiale i form av bilder kan brukes til å illustrere artikler om bildekunst, kunsthåndverk og arkitektur. 2) Ikke-fritt materiale i form av lydfiler kan brukes til å illustrere artikler om musikk. 3) Ikke-fritt materiale i form av levende bilder kan brukes til å illustrere artikler om film, fjernsynsprogrammer, dataspill, videokunst og liknende. 4) Det forutsettes at tillatelse fra rettighetshaver(e) til slik begrensa bruk er gitt og registrert. Rettighetshaveren skal være informert om at vi foretrekker en fri lisens. 5) Det forutsettes at det ikke-frie materialet tilfører de aktuelle artiklene en betydelig leksikalsk merverdi, og at det ikke like gjerne kunne vært brukt fritt materiale. 6) Det ikke-frie materialet skal ikke ha større mengde, omfang og oppløsning enn det som trengs for å gi tilstrekkelig leksikalsk informasjon. 7) Ikke-fritt materiale som ikke brukes i artikler, skal slettes.

Dersom vi skulle oppnå konsensus om dette, håper jeg at de ansatte i Wikimedia Norge kan bidra til endelig utforming, godkjenning og implementering. Det kan sikkert være lurt med ei samkjøring med nynorsk og samisk wp, ettersom vi ofte vil ha interesse av det samme materialet. Hilsen GAD (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 13:51 (CET)

Ja takk! Duverden jeg bruker mye tid på å ringe, skrive, forklare ... for å få bruke de ymseste illustrasjoner, som jeg synes gir merverdi til artiklene - og dermed til leksikonet. Jeg vil fortsette å prøve å få laste opp med fri lisens, men det hadde vært strålende om dette kunne fikses. Nok en gang: Ja takk! mvh Kjersti L. (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 13:56 (CET)
I år og årene fremover faller kunst i det fri i Norge da de er 70 år siden kunstneren døde. Ut fra amerikansk lovgiving er det ikke nok en regner etter det året kunstverket ble publisert om jeg har forstått det rett og disse kunstverkene vil da ikke kunne lastes på commons. I Norge er dette fritt og en har lov til å avbilde det og bruke bildene. Diskusjonen har vært her før. Jeg foreslår at vi også får med dette og lagrer bilder lokalt slik at de kan brukes av de prosjektene som har lik lovgiving til Norge. --Nina (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 14:07 (CET)
  For! Glimrende hvis dette kan gå. Avgjort en sentral oppgave for Wikimedia. Håper da Sinnataggenproblemet er løst? Det gjelder ikke bare kunst. Per i dag har Commons ett bilde av en av sidene i 17. mai-grunnloven og det er flott at det finnes, men Stortinget har bilder av alle sidene og de er mye bedre. Artikkelen om Norges Grunnlov er illustrert med mange bilder, men de er alle av november-grunnloven. Vi har et grunnlovsjubileum på gang og det er 17. mai-grunnloven vi feirer og ikke Novembergrunnloven (selv om den var kjekk å ha den og). Stortinget har lagt ut hele 17. mai-grunnloven her . Jeg har tillatt meg å spørre Stortinget om opplasting av deres bilder til Commons, men fikk til svar: «God dag Det er fint at du rettar ein førespurnad før du evt tek bileta i bruk. Bileta av Grunnlova av 17. mai 1814 kan nyttast som illustrasjon til artiklar og liknande. Hugs å oppgje stortingsarkivet som kjelde til bileta. Eg gjer samstundes merksam på at bileta ikkje skal nyttast i kommersiell verksemd eller som reklame for ulike produkt. Send gjerne ei lenke til kvar du tenkjer å bruke bileta. Helsing Egil Borlaug stortingsarkivar» og dermed butta dette såvidt jeg kunne bedømme. Bilder som lastes opp til Commons kan vi vel ikke garantere at ikke brukes kommersielt. Dokumentet er offentlig nok, men Stortingsarkivet er fotograf og eier rettighetene til fotografiet/bildefila. --  Dyveldi    3. feb. 2014 kl. 16:15 (CET)
  For--Ezzex (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 16:33 (CET)
  For-- Men jeg oversatte for noen måneder siden et Commonsforedrag som trolig er en like god løsning for de som vil beskytte sitt domene: Hvis man bruker noe som er «Share Alike»-merket, er en rimelig tolkning at det smitter over til verket det er brukt i. Dermed kan en viderebruker ikke med full rett kreve godtgjørelse for sin del av det nye verket. Avissider med Commonsbilder skal etter dette ikke inngå i avisens betalingsdel uten å åpne for fri lesning av nettopp denne artikkelen. Den som vil tjene penger på Sinnataggen må finne nye måter å gjøre det på, eller gi sitt produkt ut til fri deling. Amerikanske reklamebyråer av noenlunde format bruker egne fotografer til sine verker fordi de må tjene penger på dem.
Det hadde vært kjekt om denne kunnskapen ble spredt en smule slik at eierne av diverse fenomener ikke ble fullt så engstelige for ukontrollert bruk. --Bjørn som tegner (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 16:53 (CET)
  For. Jeg har nettopp fått bildene mine fra Doha sletta på Commons fordi de inneholdt opphavsrettsbeskytta skyskrapere. Norsk Wikipedia blir et bedre leksikon hvis vi innfører den foreslåtte unntakspolitikken og tillater å illustrere artiklene bedre. Haakon K (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 17:18 (CET)

Jeg forstår det slik at det har vært en betydelig nei-leir i dette spørsmålet. Hvis denne ennå eksisterer, hadde det vært interessant å høre synspunkter for hvorfor man ikke skal gjøre bruk av fair use (jeg kaller det fair use, selv om det kanskje teknisk er noe annet). En fordel vil utvilsomt være at det vil forbedre konkurranseevnen i forhold til snl, som virker å i liten grad benytte frie lisenser, da wikipedia vil høyne artikkelkvaliteten med bedre bilder. Grrahnbahr (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 17:23 (CET)

Jeg tror flere enn meg har vært redd for at dette ikke var lov heller enn at vi var i mot. GAD har gjort research og peker nå på en konkret mulighet og slik jeg ser det gjenstår det da for Wikimedia å få kvalitetssikret dette. Klart det vil være ekstra arbeid og læring å bruke en annen løsning enn Commons. Noen må forestå kontroll av og ha ansvar for at opplastingene er lov (en oppgave for Wikimedias nye ansatte?). Dette må juridisk ha sitt på det tørre. Så ja jeg er for at Wikimedia "kaster" seg over jobben og finner ut hvordan dette kan organiseres! --  Dyveldi    3. feb. 2014 kl. 18:42 (CET)
: Hyggelig at mange liker initiativet. Jeg vil imidlertid advare mot å legge inn allverdens gode ønsker i unntaksregelen. Da trur jeg det blir vanskeligere å få godkjent retningslinjene. Jeg vil gjette at det kan være mulig å få med det Nina nevner – norsk kunst som er falt i det fri etter norsk lov, men den regelen må jo da utformes noe annerledes enn jeg har foreslått, ettersom det ikke er en rettighetshaver å spørre. Jeg er mer skeptisk til at vi bør be om tillatelse til å se bort fra andre lands regler om arkitekturbeskyttelse. Når det gjelder Grunnloven, vil det sikkert bli en diskusjon om hvor mye leksikalsk tilleggsverdi ei handskrift fra 1814 gir. Kjekt å ha, men ikke nødvendig. En annen sak er at det er hårreisende at Stortinget legger slike begrensninger på folkets eiendom. Hilsen GAD (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 18:45 (CET)
HaakonK - jeg er usikker på om du får beholde skyskraperne dine, dessverre. Jeg fikk samme sletteopplevelse med mine foto fra Dubay. Saken er at dette handler om freedom-of-Panorama ift nålevende eller nylig levende arkitekter, og utfra hva jeg forstod av debatten så er dette strengere håndhevet enn hva tilfellet er med døde kunstneres frifalne kunstverk. Men vi kan jo undersøke. Bjoertvedt (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 18:54 (CET)

  For Å bruke ufrie illustrasjoner er ikke uvanlig i andre språkversjoner. Saken med Vigelands kunst viser jo også at de som er satt til å forvalte og påse at felleskapet får tilgang til det som faktisk er felleskapets eiendom, gjør alt de kan for å forhindre at det blir tilgjengelig. Å innbille seg at Wikipedias politikk om utelukkende fritt innhold kan endre holdningene til slike maktmennesker er å tro på julenissen. Vi bør imidlertid kun tillate ufrie bilder dersom et fritt alternativ ikke finnes, samt at bare lavoppløste versjoner godtas - i likhet med andre språkversjoners politikk. Mulig det strider mot Wikipedias grunntanke om fritt innhold, men de aller største språkversjonene har jo da allerede fraveket grunntanken ved å tillate ufrie bilder. Hvorfor skal vi her i kongeriket være mer katolsk enn paven? Aldebaran (diskusjon) 13. feb. 2014 kl. 15:09 (CET)

  Imot Ufrie bilder mv. gjør det mer komplisert å gjenbruke artikler, illustrasjoner og annet. Det strider også mot selve grunntanken til Wikipedia. Blir det likevel tillatt å bruke ufrie bilder bør det være en unntaksregel og de ufrie bildene bør slettes straks det finnes frie alternativer med tilnærmet samme illustrasjonsverdi. ZorroIII (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 20:56 (CET)
  Imot Ulf Larsen (diskusjon) 3. feb. 2014 kl. 21:12 (CET)

En EDM må basere seg på eksisterende lovverk, ikke på våre ønsker, og en EDM må klargjøre at en artikkel kan kopieres som den er til et annet nettsted uten at den nye kopien utløser et opphavsrettskrav. Sagt på en annen måte så skal en løk kunne ta en skjermdump uten å bli saksøkt. — Jeblad 3. feb. 2014 kl. 23:47 (CET)

Det er bra det tas hensyn også til løk. Zorro skriver at ufrie bilder strider mot selve grunntanken i wikipedia. Likevel er det i bruk på engelsk wikipedia, noe som må kunne sies å stride mot selve grunntanken i det Zorro skriver. Jeg ser gode argumenter både for og mot, så kommer ikke selv til å pushe i noen bestemt retning. Men uansett utfall: Blir det frislipp på ufrie bilder i artikler, og man senere ønsker å gjøre om på dette, ser jeg faren for at det vil det utløse et fjell av arbeid for å oppnå status quo, så håper en løsning blir fattet på så bredt grunnlag som mulig, så man ihvertfall kan styre unna det. Grrahnbahr (diskusjon) 4. feb. 2014 kl. 02:57 (CET)
De fotoen av kunst som er falt i det fri som jeg skriver om er frie i Norge da det er 70 år siden kunstneren er død, men om jeg har forstått det rett så har amerikanerene andre regler slik at bildene ikke kan lastes på commons om kunsten ikke er publisert før 1923. Den generelle regelen er 95 år etter kunstnerens død. USA omgår dette litt med fair use som vi ikke bruker. Neste år faller Munchs bilder i det fri og min nærmeste samling tillater at en tar foto. Mange gleder seg til å kunne oppdatere artikler med frie bilder etter åndsverksloven og dette er noe jeg syns det må være rom for å lagre lokalt. Dette er etter norsk lov frie bilder som bør brukes for å fremme vår kultur og det er ganske urimelig om en må vente 25 år til for at de skal kunne lastes på commons og brukes på grunn av de amerikanske lovene. --Nina (diskusjon) 4. feb. 2014 kl. 03:56 (CET)
Krav nummer en i denne forbindelsen må være at vi skal lage et verk som er fritt, og som skal kunne gjenbrukes også kommersielt uten juridiske problemer. Dette kravet er ufravikelig ettersom det er en del av formålet.
Jeg tror så at det kan være lurt å få avklart hva som kan gjøres innenfor et krav om at vi skal ha frie bilder, og hva som ikke kan gjøres. Kan vi med lagring i USA unnlate å ta hensyn til publisert før 1923-regelen? Er det annet som vi kan gjøre fordi formålene på vårt prosjekt og Commons ikke er 100% identiske selv om de er svært nær hverandre? (Vi skal lage fritt innhold - artikler, hvor bilder er en illustrasjon. På Commons er bildene verket, og må derfor selvsagt være helt frie.) Vil vi ha ekspertise og kapasitet til å behandle alle de bildeopplastingene som vil komme, hvorav de fleste nesten nødvendigvis vil være utenfor den smale stripen som vil være tillatt? Jeg skulle gjerne hatt Dubai skyskrapere, fransk og italiensk moderne arkitektur illustrert, men antar vi vil måtte ta hensyn til reglene i opphavslandet og slette dette. Det kunne stilles flere spørsmål, men jeg tror dette holder som illustrasjon.
Jeg mener følgelig det er for tidlig å si ja eller nei til dette, men jeg kan garantere at det vil bli nei til de fleste ønskedrømmene. Spesielt mye lenger enn det reglene er strukket på andre som har slike unntaksregler tviler jeg på at vi kan gå. Haros (diskusjon) 4. feb. 2014 kl. 08:38 (CET)
Denne diskusjonen har en forhistorie her på bm-WP. Såvidt jeg kan se har «norsk» WP opprinnelig hatt en egen bildebase (?) men etter diskusjon droppet den (?) og gått over til Commons (?) Rundt 2006 var det også en debatt om dette, og den gang tror jeg (?) ideen om egen bildebase basert på en slags «norsk-fair-use-variant» ble droppet pga. at det var vanskelig vis-a-vis WP sentralt (?) Min bønn: Kan en eller annen av «veteranene» her som kjenner historien gi en helt kort oppsummering, helst med lenker til de viktigste diskusjoner, avstemminger og regelverk... Det virker litt unødvendig at vi skal starte med helt blanke ark og finne opp hjulet på nytt hvert femte år. Kimsaka (diskusjon) 4. feb. 2014 kl. 11:46 (CET)
  Imot, og dét med beklagelse. Men som OTRS-medhjelper har jeg fått erfare hvor mange klager som kommer inn om ikke alt det opphavsrettslige er iorden, dvs. CC-by-sa. Her bør det være færreste mulig unntak og smutthull. (Disclaimer: Jeg har selv lagt inn to bilder på no.wiki som ikke gikk gjennom nåløyet på Commons, men det ene er på 32 piksler eller noe sånt, og det andre var bare en midlertidig illustrasjon inntil «originalen» kom på plass.) Asav (diskusjon) 5. feb. 2014 kl. 18:43 (CET)
Gode tanker fra Asav. For det første må vi være sikre på det juridiske og som Asav peker på må noen gjøre dette. For det første må Wikimedia avklare skikkelig nøyaktig hva vi kan legge ut. Det har allerede kommet innspill som viser at det ikke vil være noe fritt frem. Dette er et unntak fra det som skal ligge på Commons. Sinnataggen er et godt eksempel. Vi burde være i stand til å tilby en artikkel om Sinnataggen en illustrasjon. Sinnataggen er etter mitt syn en viktig artikkel. Det vil ikke være et poeng å laste ned en masse bilder som ikke skal brukes i en artikkel. Allerede der bør det være en begrensning. Videre så synes jeg at det bør være virkelig viktig å få illustrert artikkelen. Hvis det er mulig å ikke laste ned alle mulige bilder, selv om det er veldig gode og illustrerende bilder, men nøye seg med de som er viktige? Jeg tenker kanskje at hvis Wikimedia kan påta seg å motta aktuelle bilder og kontrollere lisens før de lastes ned og at vi så er enige om at bildet skal brukes i en eksisterende artikkel (ikke et kjekt å ha bilde) og at bildet skal være "uerstattelig". Jeg tenker ikke så mye at det bør være et frislipp, men en mer kontrollert ordning for å få på plass viktige bilder i viktige artikler? (og dette er vel i tråd med det opprinnelige forslaget?) Commons bør og skal være hovedregelen og dette må være et unntak. Det kommer litt an på hva Wikimedia er villige til. De er en juridisk person som kan inngå avtaler om bruk av det enkelte bilde det kan ikke Wikipedia som er helt og holdent virtuelt.   Dyveldi    5. feb. 2014 kl. 20:43 (CET)
  Imot følger ZorroIII på argument. Denne diskusjonen peker på NRK Dagsrevyinnslag og bl.a Olav Torvund. Torvund utdyper argumentene her. Til slutt skriver han
 • «Det er desverre slik at selv om et bilde ikke len­ger er opp­havs­retts­lig ver­net, så er repro­fo­to­gra­fiet ver­net som foto­gra­fisk bilde, hvil­ket vil si at det er ver­net i 15 år etter utgan­gen av foto­gra­fens dødsår, dog minst i 50 år etter utlø­pet av det år bil­det ble tatt. Muse­ene bør sørge for at også dette foto­gra­fiske bil­det blir fritt, for eksem­pel ved at de gjør avta­ler med foto­gra­fene om at bil­det kan gjø­res til­gjen­ge­lig på Crea­tive Com­mons vilkår.»
Registrerninger av varemerker kan bestrides, enklest iløpet av søknadsprosessen. En fotograf med bilder av verk falt i det fri eller organisasjon som wikimedia er (vil jeg tro) i posisjon (som juridisk person med legitim interesse) til å legg inn klager (spes på klasse 16, som er av interesse, dekker fotografier). Det er ugjort og bør gjøres, mener jeg.
Nok en ugjort som bør gjøres: Å klargjøre om reprofotografi gir den type copyright Torvund nevner. Når Nasjonalbiblioteket legger ut bilder (hvor bildets copyright har utløpt) på Flickr f.eks [1] med link på No known copyright restrictions så betyr det at de _ikke_ hevder at reprofotograf har en selvstendig copyright på materialet. Stortingets praksis er en annen på materiale (grunnlov 1814) som enten er/bør være tilgjengelig som offentlig dokument. (Om det noensinne var copyrighted har det falt i det fri, får en tro.) Uten hindringer medmindre de er hjemlet i lov. Stortingsarkivarens svar til User:Dyveldi virker som å være gjort med forståelsen av at stortinget har copyright via repro på dokumentet. Iogmed at forespørselselen var å laste opp dokumentet til Commons (evt flikcr med spiselig lisens?) og svaret inneholdt begrensinger som i praksis var et nei. Så går det ann å påklage den type avslag. Da vil stortinget som arkiv (og lovgiver) tenke igjennom egen posisjon. Har de opphavsrett til dokumntet? Er det reprofotografiet de hevder en opphavsrett til? Med hvilken rett legger de begrensinger for bruk?
Og bildene bør de legge fritt og brukbart. Om noen skulle ønske å bruke en reproduksjon av dokumentet til å pakke inn fisk så ligger det innenfor §100. Ligger stortingets praksis innenfor §100? Legger de «Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale»? Andrez1 (diskusjon) 5. feb. 2014 kl. 23:22 (CET)
En god del aktører i kultursektoren er enige om at avfotografering (reprofoto) av verk som er falt i det fri (ofte omtalt som digitalisering) ikke gir grunnlag for å hevde at det digitaliserte verket er underlagt regler utover det som tilligger det originale verket. Ikke alle aktører i kultursektoren er enige, men nøyaktig hvem som følger anbefalingen har jeg ikke oversikt over. Noen av aktørene har lagt seg på en linje hvor de legger noe mindre føringer på digitaliseringer med en oppløsning under en gitt grense og noe mer føringer på digitaliseringer over denne grensa. Argumentasjonen er i noen grad at lavoppløselige bilder oppfattes som metadata og blir fritt lisensiert eller lisensiert med en delvis åpen lisens (typisk CC-by-nc). Tilgang til de høyoppløselige bildene blir så regulert gjennom avtaler. Det kan muligens være interessant å ta opp dette med Stortingsarkivet, for i dette tilfellet har det konsekvenser for flere enn Wikipedia. — Jeblad 6. feb. 2014 kl. 02:07 (CET)

Jeg vil kunne støtte en veldig begrenset unntakspolitikk, men det GAD legger opp til synes jeg går alt for langt. En viktig grunnidé med Wikipedia er skaping og tilgjengeliggjøring fri kunnskap, og det at rettighetshaver i praksis kan slippe unna med å si «bildet kan brukes på Wikipedia» vil underminere dette målet. Skulle et forslag à la GADs noen sinne komme opp til avstemning vil jeg stemme mot. Jeg er redd dette fort vil skli helt ut. Mvh. Kjetil_r 5. feb. 2014 kl. 23:40 (CET)

Hei, Kjetil. Det kan godt hende jeg har foreslått for vide unntak. Kunne du være brydd med å spesifisere litt nøyere hva du mener er ei akseptabel grense? Hilsen GAD (diskusjon) 6. feb. 2014 kl. 10:30 (CET)
Hei, så dessverre ikke spørsmålet ditt før nå.
Jeg ser i alle fall for meg to tilfeller der jeg vil støtte en unntakspolitikk. Det kan selvsagt være flere også, men disse var de jeg kom på i farten:
 • Fotografier av publiserte verk der verket har falt i det fri i Norge. Typisk eksempel: Bilder av Vigeland-skulpturer i Frognerparken.
 • Enkelte historiske fotografier der ingen vet hvem opphavsmannen er, men som "alle" forlag, aviser o.l. har brukt i alle år, uten at noen har meldt seg. Disse kan for alle praktiske formål anses å være frie nok. Satt litt på spissen: Dersom Scanpix og Getty synes det er trygt å selge bildet til kundene sine uten å ha en fotograf å gi royalties til er det nok trygt nok for oss også.
Retningslinjer for oppløsning, bruk i artikler, markering osv. bør følge hovedtrekkene i en:WP:EDP. Mvh. Kjetil_r 11. feb. 2014 kl. 21:41 (CET)
Enig med Kjetil i begge eksemplene, men vi bør undersøke om det har noe å si at serverne er i USA. I tillegg burde vi se på EDP for fx. fransk og italiensk som begge er store wp-er som har slik politikk. Tysk har ikke noen som iw, men mener å ha sett at de allikevel faktisk har noen unntak. Haros (diskusjon) 14. feb. 2014 kl. 14:31 (CET)
Da la jeg inn bilder til 17._mai-grunnloven. Jeg tror de står. Andrez1 (diskusjon) 14. feb. 2014 kl. 22:08 (CET)
Andrez1 vær så snill å gi beskjed på Commons om at vi ikke har Stortingsarkivet sin tillatelse til å legge bildene ut på Commons slik at de blir slettet. Du har brukt feil lisens. Jeg har spurt fått beskjed om at Stortingsarkivet bare kan godta ikke-kommersiell bruk og det betyr at det ikke er lov å legge bildene på Commons. Husk at det er fryktelig mye arbeid for oss andre når du tar et slikt initiativ og da er det ikke alltid nok å gjøre ting i beste mening, du skaper ekstra arbeid for andre og det igjen skaper irritasjon. Når har jeg fjernet bildene fra artikkelen du la dem inn i, de er ikke lovlige, så vær så snill å ta resten av ryddejobben selv.   Dyveldi    15. feb. 2014 kl. 00:12 (CET)
Jeg kan ikke skjønne at det er noe særlig galt i det Andrez1 har gjort. Grunnloven av 1814 er utvilsomt både et offentlig dokument tekstmessig og falt i det fri bildemessig (om skriftbildet nå noensinne skulle hatt vern). Da gjenstår bare spørsmålet om avfotograferinga er beskyttelsesverdig. Det er den teoretisk sett, men her er den sannsynligvis gjort av en offentlig ansatt som ledd i offentlig tjeneste. Jeg er vanligvis ikke tilhenger av at Wikipedia skal spekulere i at ingen vil orke en rettssak, men i dette tilfellet ville det faktisk glede meg storlig om Stortinget anmeldte et leksikon for publisering av Grunnloven i jubileumsåret. Hilsen GAD (diskusjon) 15. feb. 2014 kl. 09:19 (CET)
Det GAD sier var det jeg også tenkte, men så spurte jeg og fikk et svar som tilsier at dette ikke er lov å legge på Commons. Da synes jeg det er riktig å for eksempel spørre Stortinget en gang til og/eller spørre på Commons hvor de er spesialister på lisenser og å spørre før opplasting gjøres. Jeg synes ikke det er greit å bare gjøre når i utgangspunktet var svaret nei. At jeg mener at dette burde være lov å legge på Commons er jo noe helt annet. Utfordringen er at nå har jeg spurt, fått et nei, men det er ikke sikkert jeg har formulert meg særlig godt når jeg spurte og kanskje noen andre er flinkere til å formulere seg slik at svaret blir et ja, men da må noen ta jobben og gjøre det. Stortinget har en epostadresse og de er flinke til å sortere posten sin og kjappe til å svare. Commons har forum for disksjon som kan være noe mer av en utfordring å finne og å få svar på. Hvis noen som har bedre kontroll på lisenser og copyright kan ta jobben og spørre omigjen så kanskje de da gjør en annen juridisk vurdering, men jeg tror ikke det er en god idé at jeg maser omigjen.   Dyveldi    15. feb. 2014 kl. 12:44 (CET)
I disse grunnlovs- og sjølråderettider fins det viktige, historiske lærdommer vi bør holde fast ved. Det er for eksempel to grunner til at Norge i dag ikke ligger under Sverige: For det første spurte man ikke om lov. For det andre visste man å holde kjeft under forhandlingene... Kimsaka (diskusjon) 15. feb. 2014 kl. 13:12 (CET)
I så fall har jeg tabbet meg ut allerede 11. september 2013 og brutt regel nr. 2 når jeg spurte om lov og det kan godt hende at det egentlig ikke var en god idé. Jeg slapp jo katten ut av kassen og nå tror vi at vi vet hvordan den har det. Jeg heller imidlertid mest til teorien om at GAD kan ha rett og at jeg rett og slett har vært for dårlig til å formulere hva jeg spurte om, forklare hva Commons er og lisenser og slikt, i så fall kan et mer velformulert spørsmål nr to få ja til svar. Uansett så fins noen kloke ord om konsensus her.   Dyveldi    15. feb. 2014 kl. 14:30 (CET)
@User:Dyveldi Nå er det hverken stortingsarkivet eller stortingsarkivaren som gir lov ;-). Det er det iflg gjelden grl. (§49 «Folket» som gjør. §75's «Det tilkommer Storthinget: a. at give og ophæve Love» - har da skjedd iogmed bl.a åndsverkslovens §9. Sånnt (og annet) innvirker på hva jeg og du og stortingsarkivaren kan gjøre. Differansen imellom hva arkiv, museum og biblioteker ønsker seg og gir publikum "lov" til. Og eksisterende loverk. Handler om manglende hjemmelsgrunnlag for å begrense publikums tilgang. Når det alikevel gjøres er aktiviteten på sitt beste ulovfestet. Eller om det krenker rettigheter beskyttet av annen lov ; ulovlig.
Lenger opp i denne tråden etterspurte jeg « Så går det ann å påklage den type avslag. Da vil stortinget som arkiv (og lovgiver) tenke igjennom egen posisjon. Har de opphavsrett til dokumntet? Er det reprofotografiet de hevder en opphavsrett til? Med hvilken rett legger de begrensinger for bruk?». Det har ikke skjedd. Jeg kan velge å forfølge din påstand om hva stortingsarkivaren gir "lov" til. (Mulig det blir nødvendig å gå til kilden på det.) Eller handle utifra hva jeg mener jeg (og publikum) har rett til. Om du eller stortingsarkivaren eller hvemsomhelst vil bestride at bildene ligger på commons (f.eks denne (005) og alle andre i rekken 001-048 med {{PD-NorwayGov}} -lisens; så blir det nødvendig å ta det der. Å innføre noen form for Forhaandscensur på norsk wikipedia for å beskytte grunnloven(?) virker kortenkt. Jeg setter tilbake billedgalleriet på 17._mai-grunnloven. Din forespørsel til stortingsarkivaren forplikter ingen andre.
kulturrådets fotojuss er av interesse. «1.2 Prinsipper for webpublisering» ... «9. Alt materiale som er falt i det fri (utløpt vernetid) bør publiseres uten restriksjoner og merkes med CC-Public Domain Mark «PDM» eller tilsvarende. Digitalisering genererer ikke ny opphavsrett. 10. Digitalisert materiale bør gjøres så lett tilgjengelig som mulig, og tillate så utstrakt bruk som mulig.».
Og «1.1.3 Kontroll vs. åpenhet» ... «Bildearkivarer har fungert som konsulenter for forlag og andre kunder, anbefalt utvalg, klarert rettigheter og bruk, digitalisert materiale og formidlet trykkeklare filer. Virksomheten har gitt moderate, men kjærkomne inntekter, men har også generert holdninger og praksis som det kan være behov for å ta opp til vurdering i lys av de digitale mulighetene. Arven har i noen grad ført til en interesse av å beholde eksklusive rettigheter til materialet, og følgelig en relativt restriktiv og delvis selektiv tolkning av lovverket.»
Denne tråden har et utgangspunkt i ønske om «unntakspolitikk» for «Ikke-fritt materiale». Eksemplene som trekkes fram (Sinnataggen, 17._mai-grunnloven) peker i forhold til (for å bedrive ord;) en opplevd og faktisk innsnevring av det materielle grunnlaget for ytringsfrihet, utført av interesser som utgir seg for å være kulturens støtter. Det språket og den kulturarven som kun kan brukes av de som forvalter privilegiet/merkevaren/varen (eller betaler) er ubrukelig for alle andre. Hurra? Hurra? Hurra? Andrez1 (diskusjon) 15. feb. 2014 kl. 22:56 (CET)
Jeg vil bare tillate meg å foreslå at en bruker CC-by-SA. Creative Commons står for fri tilgjengelighet, byline kan være:Stortingsarkivet og Same Attribution betyr at en bare kan bruke materialet på samme vilkår: dvs. at når slikt helt eller som derivat inkorporeres i et nytt verk, må også dette være underlagt CC-by-SA. Jeg kan lage en brosjyre eller annonse, men ikke selge den til noen som skal tjene på at den ikke stilles fritt til rådighet. Den må gis fritt og forbli slik. Faktisk er dette en av de bedre beskyttelsene mot kommersiell bruk og misbruk. (Historikere og andre kan fortsatt forhandle med Stortingsarkivet om bruk av original eller førstekopi hvis de skal brukes i et salgbart verk.)
Dette er ikke min oppfinnelse. CC er i ferd med å bli gjeldende rett rundt om i verden iflg WMFoundation. --Bjørn som tegner (diskusjon) 16. feb. 2014 kl. 00:54 (CET)
@Bruker:Bjørn som tegner Eiendomsrett og copyright blandes vilt. Det ene gir ikke det andre. Det å være i fysisk besittelse av et verk eller en kopi gir ikke copyright. (merkevareregisteringen kan sees som et forsøk på å beholde copyright på materiale som har falt i det fri.) Virksomheten til norske museer og arkiver hvor det taes betalt for formidling av fritt materiale som om det forelå en copyright, ligger omtrent i Copyfraud-landet. (engelske, bedre. Tilsvarende med ditt forslag (som jeg forstår som) å gi ifra seg materiale med en CC-by-SA lisens uten at det foreligger noen copyright. De som gjør det gir ifra seg noe de ikke eier, og det er tyveri. Med hvilken rett motsetter stortingsarkivet seg komersiell bruk av et materiale de ikke har copyright til? Uten copyright til materialet, med hvilken rett kunne de ha ha gitt denne ifra seg og latt materialet gå med en CC-by-SA?
Nasjonalbiblioteket på Flickr gjør det riktige. «no known copyright restrictions» når det dreier seg om materiale med utløpt eller ingen copyright. siste der er eksponert med en «Hasselblad H4D-60» uten at den fotograferingen utløser et krav om copyright. Andrez1 (diskusjon) 16. feb. 2014 kl. 01:39 (CET)

For det første så er dette en diskusjonstråd om det skal opprettes en eventuell unntakspolitikk i fremtiden. Tråden dreide seg ikke om å påta seg å utføre unntak i nåtiden. Det vil si at Andrez1 opplasting ligger langt utenfor trådens tema. Jeg vil imidlertid kort kommentere Andrez1 nedlasting en siste gang

 1. Andrez1s juridiske teorier lider av noen hull. Det er Stortinget ikke Stortingsarkivaren som eier bildene. Stortingsarkivaren gir ikke tillatelse, han forteller oss om Storinget har gitt tillatelse gjennom de lover og regler som er vedtatt.
 2. Andrez1 går videre til å tolke diverse lover. Stortingsarkivaren har ikke opplyst hvilke lover han bygger sin orientering om tillatelse på. Det er temmelig meningsløst å tolke Stortingsarkivarens orientering uten å be ham om å gjøre et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Et slikt enkeltvedtak skal begrunnes nettopp i lover og forskrifter.
 3. Jeg har ikke forfulgt spørsmålet nettopp fordi jeg ikke har ønsket at dette males inn i et hjørne hvor det fattes vedtak. Er det først fattet et vedtak så vil det være vanskelig å få omgjort. Jeg synes det beste er å spørre og å invitere til samarbeid for å finne løsninger sammen. Å invitere til samarbeid etter at noen andre har tatt seg til rette er sjelden vellykket. Nå er Stortingsarkivaren helt sikkert en hyggelig og gemenslig mann som ikke blir sur eller vrien når noen ikke hører på ham, men like fullt er grunnlaget for samarbeid blitt dårligere.
 4. Det hadde vært ønskelig med et samarbeid ikke minst fordi de filene som nå er lastet ned i hovedsak er lite egnet som illustrasjoner. Det hadde vært ønskelig å få enkeltsider med bedre oppløsning. Det hadde også vært ønskelig å kunne få enkelte utsnitt som bedre viste hvordan seglene så ut, håndskriften så ut og hvordan papiret/papirkvaliteten så ut. Å få dette forutsetter at det inngås et samarbeid.
 5. Og ja jeg er skuffet over at mulighetene til å få bedre bilder nå antagelig er om ikke blokkert, så er det vanskeliggjort. Derfra til å nå forsøke å få dette fjernet på Commons er ikke en jobb jeg vil påta meg, jeg kan ikke nok om disse lisensene. Gjort er gjort og så ble det sånn.

Tilbake til trådens tema.

 1. En unntakspolitikk vil måtte innebære samarbeid med rettighetshaver, som GAD skriver: «Det forutsettes at tillatelse fra rettighetshaver(e) til slik begrensa bruk er gitt og registrert.» En forutsetning for en unntakspolitikk er altså samarbeid og kontroll med at nedlastingene er lovlige før nedlastingen gjøres. Andrez1 har demonstrert at overlates en unntakspolitikk til den enkeltes initiativ så kommer nedlastinger til å skje uten at rettighetshaver spørres på forhånd. Skal vi ha aksept for å ha et slikt ekstra sted å laste ned bilder må vi ha kontroll på at nedlastingene har tillatelse.
 2. GADs forslag innebærer at Wikimedia må innvolveres. GAD skriver: «Dersom vi skulle oppnå konsensus om dette, håper jeg at de ansatte i Wikimedia Norge kan bidra til endelig utforming, godkjenning og implementering. Jeg mener at uten Wikimedia sin deltagelse er ikke forslaget mulig å iverksette. Wikimedia har ikke kommet med tilbakemeldinger om hva de kan bidra med. Videre ser jeg det som klart at sett i lys av Andrez1 demonstrasjon av hva som faktisk kommer til å skje tror jeg derfor at forslaget til GAD ikke er gjennomførbart uten at Wikimedia overfor rettighetshavere kan forsikre at de har kontroll med at jussen etterleves.

Jeg likte virkelig forslaget til GAD, men jeg ser ingen grunn til å fortsette denne diskusjonstråden så lenge som Wikimedia ikke har kommet på banen.  Dyveldi    16. feb. 2014 kl. 12:18 (CET)

Unntakspolitikk: Foreløpig oppsummering rediger

Etter forslaget mitt 3. februar er det kommet en del reaksjoner. Et raskt

forsøk på opptelling av synspunkter:

 • Positiv 5
 • Positiv, og vil ha mer 2
 • Positiv, men vil ha mindre 1
 • Negativ 4
 • En del som ikke sier klart det ene eller det andre

Vi er altså langt unna konsensus.

Av motargumenter finner jeg disse: 1) Gjenbruk mer komplisert 2) Strider mot grunntanken til WP 3) Vi har allerede mange lisensklager 4) Uklart hva som er fritt 5) Uklart hva som er lov å lage unntak på 6) Mer administrativt arbeid

Argument 2 er ideologisk. Det er ei motsetning mellom de to grunntankene: et best mulig leksikon og et friest mulig leksikon. Foundation har åpna for ei tilpasning, og denne er i bruk på flere av de største prosjektene i familien. Jeg synes derfor ikke vi bør være for bastant her.

Forslaget mitt stiller et krav om at rettighetshaver skal gi samtykke til den begrensa bruken. Det bør svare på argument 3, 4 og 5. Når rettighetshaver sier ja, er uklarhetene borte.

Da gjenstår argument 1 og 6. Ja, det blir mer arbeid. Det må antakelig opprettes ei separat OTRS-gruppe, som sjekker tillatelsene og som sletter bilder som ikke er i bruk. Og i blant må det gjennomføres dugnader for å erstatte ufritt materiale med ting som er falt i det fri. Og ja, det blir vanskeligere for brukerne å skille fritt og ufritt. Men det er altså ikke verre enn at en-wp får det til å rusle og gå.

Så er det i debatten kommet ønsker om å få inn flere unntak, hvorav det vesentligste er ønsket om å kunne bruke bilder av kunst som er fri i Norge, men ikke i USA (typisk Vigeland). Ønsket er fullt forståelig, men kompliserende. For det første må det utredes om slike bilder kan unntas så lenge de ligger på sørver i USA. For det andre øker administrasjonsarbeidet vesentlig, idet det må gjøres ei rekke avveininger: Er bildet nødvendig? Kan et fritt bilde brukes i stedet? Hvor mange bilder trengs for å illustere Vigeland-artikkelen? Hvor stor oppløsning trengs? Osv osv. Disse tingene må saktens vurderes etter mitt forslag også, men jeg trur det er mye enklere når en tillatelse ligger bak. Det utvida forslaget åpner for mye krangel, og det vil trengs et bilde-politi.

Jeg skulle virkelig ønske at vi kunne illustrere Vigeland bedre. Men det vil vi kanskje kunne få til også med forslaget mitt. Det er bare å diskutere med rettighetshaver. (Jeg synes jo også at 70 år er ei meningsløs lang vernetid. Men vi holder oss nå til loven.)

Min konklusjon så langt er at det opprinnelige forslaget står seg rimelig godt. Men jeg er usikker på hva som bør være videre prosedyre. Formell avstemning? Kanskje prematurt. Jeg trur jeg ender med å oppfordre våre venner i Wikimedia Norge til å undersøke dette med jurister og med Foundation, sånn at et eventuelt avstemmingsgrunnlag er kvalitetssikra.

Hilsen GAD (diskusjon) 18. feb. 2014 kl. 08:13 (CET)

Jeg synes du snur dette med unntakspolitikk helt på hodet når du ønsker å ha opphavspersonens samtykke – Hele poenget med låneregler som «fair use» er at man under bestemte vilkår kan bruke ting uten opphavspersonens samtykke. Skulle vi få regler slik som du skisserer opp ovenfor vil det være mildt sagt uvanlig i Wikipedia-kontekst, jeg har ikke sett noen andre prosjekters unntakspolitikker gjøre det slik. Jeg blir mer og mer styrket i troen på at man her prøver å snike seg rundt intensjonene i Wikimedia-stiftelsen sin Resolution:Licensing policy ("This policy is approved by the Wikimedia Foundation Board of Trustees to apply to all Wikimedia projects. It may not be circumvented, eroded, or ignored by local policies. "). Mvh. Kjetil_r 18. feb. 2014 kl. 10:29 (CET)
Jeg leser ikke vedtaket slik, men det er mulig du har rett. Om det bare er «fair use» som er akseptabelt, kan vi avslutte diskusjonen for norske wikiers vedkommende. Men denne tolkningstvilen er det vel likevel greitt at vi får avklart på enkleste vis – ved at Wikimedia Norge kontakter Foundation. (Ei lita presisering: Jeg snakker om rettighetshavers samtykke, ikke opphavspersonens.) Hilsen GAD (diskusjon) 18. feb. 2014 kl. 11:20 (CET)
Denne debatten blir litt komplisert for meg. Jeg ser haugevis med bilder der rettighetshaver allerede har gitt tillatelse til bruk på WP, i form av artistbilder, pressebilder, forfatterportretter eller hva de nå kalles. Disse spres fra forlag, bedrifter, partier, organisasjoner etc. og ligger på nett med en tekst-variant av typen «kan-fritt-benyttes-ved-omtale-av-X-så-lenge-fotografens-navn-oppgis». De kan altså fritt brukes til en leksikal omtale av X. Men de oppfyller ikke commons-kravene, siden de ikke kan brukes til alt annet. Om vi klarte å realisere en base med en slags «norsk-fair-use-variant» ville ørtentusen bilder umiddelbart bli tilgjengelige for oss... Kimsaka (diskusjon) 18. feb. 2014 kl. 11:35 (CET)
Det å systematisk begynne å bruke pressebilder under EDPens «fair use»-unntak vil uten tvil være å bryte med lisenspolitikk-resolusjonens punkt tre. Det kan vi uansett ikke gjøre. Mvh. Kjetil_r 18. feb. 2014 kl. 12:39 (CET)
@User:GAD En rettighetshaver i posisjon til å gi samtykke til bruk er også i posisjon til å legge føringer for bruk. (f.eks for "fri bruk!" ). Det som finnes av rettigheter vil for ofte være koblet opp imot et ønske om kontroll over bruk, tolkning og gjenbruk av materialet. Og da er materialet ubrukelig. @Kimsaka's «ørtentusen bilder» vil være ubrukelige i den forstand at de vil ha med seg et massivt tap av integritet. (Og på det feltet sliter norsk wikipedia litt allerede.) Andrez1 (diskusjon) 20. feb. 2014 kl. 00:10 (CET)
@ Kjetil_r adresserer en reell begrensning, lisenspolitikk-resolusjonens punkt tre. Så hvor «systematisk» vi kan nytte pressebilder er ikke åpenbart. Men punktet forbyr jo ikke pressebilder, så det er vel ingen grunn til å tolke dette mest mulig snevert i vår disfavør?
@ Andrez1 adresserer et reellt problem, for bilder er selvsagt like lite nøytrale og objektive som tekst. Men tilgang til de «ørtentusen» bildene jeg viser til vil i prinsippet ikke skape noe nytt problem, bare skjerpe og komplisere et vi allerede har. Bilder fra folk som Egg-pusherne (som tydeligvis verken kan ha skjønt den moderne digitale verden eller commons-lisensiering) og bilder fra Siv Jensen-pushere (som har skjønt begge deler og alt har plassert (reklame)bildene sine på commons) stiller oss overfor samme problem: Skal vi - evt. når skal vi/kan vi - bruke slike glorifiserende bilder til et leksikalt formål?
(I parantes bemerket: Helt spesielle og søkte tilfeller kan selvsagt tenkes om man skulle bruke bilder med så sære vilkår som eggpushernes, og rettighetshaver i ettertid faktisk skulle forsøke å styre bruken. Dersom et eggbilde allerede er plassert i en positiv artikkel om egg og noen skrev inn et avsnitt om salmonella kunne egg-pusherne formelt kreve bildet fjernet. Til det har vi i så fall vanlige slette-rutiner. Rent teoretisk er det selvsagt mulig å tenke seg at eggpushere kjører en eggbilde-rettsak mot WP begrunnet i en salmonella-setning... Men noe sier meg at slikt vil fortone seg som et større problem for fjørfefolk enn for oss.) Kimsaka (diskusjon) 20. feb. 2014 kl. 12:48 (CET)

I forslaget heter det: «5) Det forutsettes at det ikke-frie materialet tilfører de aktuelle artiklene en betydelig leksikalsk merverdi, og at det ikke like gjerne kunne vært brukt fritt materiale». Bilder av egg eller av Siv Jensen vil falle langt utenfor unntaksregelen. (Det går 13 på dusinet av begge deler (og en hel del andre promoverende reklamepregede typer bilder).) Det er også slik at når eggenes integritet er krenket har vi fått eggerøre, og bilder av røra er heller ikke beheftet med lisensproblemer, det er ikke meningen at det skal lastes opp bilder med krenket identitet (dvs de skal ikke være fikla med eller skadet), bildene skal være "as is". Poenget her er at det må være kontroll med hva som lastes opp, før det lastes opp slik at dette blir kun illustrasjoner vi faktisk har behov for og ikke kan legge på Commons. Først kontrolleres lisens og at det faktisk er et behov for bildet, deretter lastes bildet opp. Ingen er interessert i å jobbe seg i hjel for å kontrollere lisenser på bilder av egg eller lignende eggende tema. Slik jeg ser det vil dette være et snevert, men viktig unntak og ikke mer arbeid enn at Wikimedia burde kunne ta på seg ansvaret for å ta jobben med å gjøre det, ikke minst fordi her må vi ha god kontroll på lisensene.   Dyveldi    20. feb. 2014 kl. 21:35 (CET)

@Kimsaka Bilder kan være både «glorifiserend» og @User:Dyveldi "as is". Samtidig. Om artikkelens emne og kilde til informasjon og rettighetshaver (og skribent?) er den/det samme så vil det styre innhold. Det vil ikke lenger være en leksikonartikkel om noe, men av noen. NPOV vil være tapt.
Og det vil ikke lenger møte Wikipedia:Non-free_content «Wikipedia's goal is to be a free content encyclopedia, with free content defined as content that does not bear copyright restrictions on the right to redistribute, study, modify and improve, or otherwise use works for any purpose in any medium, even commercially. Any content not satisfying these criteria is said to be non-free. This includes all content (including images) that is fully copyrighted, or which is made available subject to restrictions such as "non-commercial use only" or "for use on Wikipedia only". (Many images that are generally available free of charge may thus still be "non-free" for Wikipedia's purposes.) A full definition can be found at http://freedomdefined.org/Definition» Andrez1 (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 00:04 (CET)
@User:Dyveldi En ting som skiller det eksisterende forslaget (Forslagets «4) Det forutsettes at tillatelse fra rettighetshaver(e) til slik begrensa bruk er gitt og registrert. Rettighetshaveren skal være informert om at vi foretrekker en fri lisens.») fra eksisterende policy på engelsk wikipedia / Commons er at det norske forslaget til en untakspolitikk legger opp til å be rettighetshavere _om_ _lov_ til å bruke et materiale. Og da med en begrenset tillatelse.
Når dette gjøres uten at muligheten i en eksisterende «fair use» -policy er utprøvd; enten det dreier seg om norsk copyright vs amerikansk copyright vs merkevare (sinnataggen), sitatrett (kunst/logo/merkevare), ytringsfrihet vs copyright (Det går en linje fra 17._mai-grunnloven's §100 «Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.» til Åndsverkslovens §9 (og Norges_grunnlov_§_100 «Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter»)). Eller eksisterende muligheter, hva som _er_ _lov_. Så forstår jeg det som at det mulighetsrommet som er tilgjengelig er uutnyttet.
Det finnes allerede en Resolution:Licensing_policy med «Whereas the mission of the Wikimedia Foundation is to "empower and engage people around the world to collect and develop educational content under a free content license,"»
«3. Such EDPs must be minimal. Their use, with limited exception, should be to illustrate historically significant events, to include identifying protected works such as logos, or to complement (within narrow limits) articles about copyrighted contemporary works. An EDP may not allow material where we can reasonably expect someone to upload a freely licensed file for the same purpose, such as is the case for almost all portraits of living notable individuals. Any content used under an EDP must be replaced with a freely licensed work whenever one is available which will serve the same educational purpose. »
En norsk unntakspolitikk ville kunne ha en funksjon ved å fylle rommet imellom det som er amerikansk mulig og norsk mulig. En unntakspolitikk som kan forstås å underminere formålet Wikipedia:Non-free content criteria «To support Wikipedia's mission to produce perpetually free content for unlimited distribution, modification and application by all users in all media.» kan gi lokalt godt illustrerte artikler, men de vil være ubrukelige i forhold til å ha et gjennomgående fritt innhold. Er det ønskelig? Andrez1 (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 00:04 (CET)

Gode medwikipedister. Jeg tillater meg å be om at forslaget mitt leses på nytt. Det dreier seg ikke om bilder av Siv Jensen, av egg eller av Grunnloven. Det dreier seg om bilder (eventuelt lyd og video) til artikler om kunst og sånt. Det er altså i svært mange tilfeller snakk om å gjøre det mulig på leksikalsk vis å illustrere slike artikler, der rettighetshaverne har rimelig grunn til å frykte at fullstendig frislipp vil svekke deres mulighet til å leve av sitt arbeid. Er det ønskelig, spør Andrez1 (egentlig om noe annet enn det jeg foreslår). Mitt svar: Det er ikke optimalt, men det vil kunne styrke leksikonet såpass at vi tåler dette unntaket. Hilsen GAD (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 13:14 (CET)

Bilder av «Siv Jensen, av egg eller av Grunnloven» er relevante om de belyser realiteter i forslaget. Rettighetshavere kan stille betingelser for bruk. Og gjør det. Når det med full rett gjøres som her med tilhørende «Brukerbetingelser: Bildene må brukes i en positiv fremstilling av norske råvarer» (osv..). Eller her med «Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)» (bak «Some rights reserved» på¨enkeltbilder). Eller med mer diskutabel rett som merkevare på sinnataggen eller copyright på grunnloven. Så får det konsekvenser for om bildene er brukbare i wikipedia eller ikke.
Om forslaget begrenses til å ikke dekke verk som er public domain i norge, men ikke i USA. Og kun handler om «bilder (eventuelt lyd og video) til artikler om kunst og sånt.» Eller «articles about copyrighted contemporary works» som denne formulerer det. Så er det en problemstilling som allerede er gått opp tidligere. Hvor brukbare løsningene er, det er en annen sak. Nå tok jeg en kjapp titt på Jeff Kooons på engelsk WP. Praksis der går ifra denne på 365 × 274 pixel med en «Non-free use rationale» pekende på Wikipedia:Non-free content. til f.eks denne med en «Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license» (denne) i bunn. denne peker på Freedom of panorama. (her er Norge lysegrønt=OK for buildings only).
Misforstå meg rett. Jeg unner deg og andre (og meg selv) alle bilder, lyder, videoer, (osv,) som det er mulig å få rasket med seg og brukt uten å måtte skrive med påholden penn fra retttighetshavere med interesser i saken. Andrez1 (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 19:51 (CET)
Hmmm! Når det gjelder Jeff Koons i Bilbao, fant jeg det vanskelig å lage et godt foto av Guggenheimhuset. Puppyen var litt i veien (5-6 meter høy) - og andre skulpturer lå på andre siden av bygget og tigget om å bli med - inklusive hans kjempebukett med tulipaner. Jeg ble så i tvil, at jeg ikke har lastet opp noe på Commons, Løsningen ligger vel ofte i, slik vi har praktisert det, at billedhovedtemaet er et fritt objekt, mens et litt usikkert objekt blir en bisak på bildet. Vi kan jo ikke noe for at «noen» har satt ut noe som sperrer for utsikten til et godt bilde. Er vi riktig heldige, fokuserer kameraautomatikken på det i forgrunnen. --Bjørn som tegner (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 20:41 (CET)

Jeg konkluderer at en eventuell interesse for å undersøke mulighetene for unntak som gjør det mulig å illustrere samtidskunst etc bedre, drukner i tallrike andre diskusjoner, ønsker og spekulasjoner. Forslaget mitt legges herved dødt. Hilsen GAD (diskusjon) 7. mar. 2014 kl. 11:10 (CET)

Commons tolking av URAA rediger

Det er et oppslag i Wikipedia Signpost: Wikimedia chapters and communities challenge Commons' URAA policy. Dette berører direkte Vigelands skulpturer. — Jeblad 28. feb. 2014 kl. 07:49 (CET)

Det er kanskje en passe munnfull akkurat nå. Utav diskusjonen over, det er en av flere problemstillinger som irriterer litt. Det er ikke mulig å få gjort noe med alt. Samtidig.:
 • (URAA) hvor norsk copyright har utløpt, men ikke amerikansk iogmed URAA. (Sinnataggen?)
 • Hvor norsk copyright har utløpt (f.eks Sinnataggen) men bruk av merkevareregistrering i klasse 16 (inkl fotografier) innebærer en uprøvd begrensing av bruk.
 • Når Norsk (eller annen) copyright løper. I noen form. Hvor en "fair use" argumentasjon (f.eks denne) hvor bildet blir lastet opp (nasjonalt), men ikke på commons. Om den type sitatrett krever å gå utenom commons, så kanskje det.
 • Bilder på flickr eller annetsted med betingelser som begrenser bruken til det ubrukelige. Siv Jensen i overflod med «Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)» er like ubrukelig som stortingsarkivets «Norges grunnlov av 17. mai 1814» på flickr gitt «Publication of derivative work must be allowed.».
 • Denne derimot viser et stolt øyeblikk i amerikansk historie med en fullt brukelig lisens som peker hit. Norske folkevalgte (bilde av;-) er ubrukelige gitt betingelser (med hvilken hjemmel?) som må leses som umulig ihht «Commercial use of the work must be allowed.» .
osv.. Hvor lang kan listen gjøres? --Andrez1 (diskusjon) 3. mar. 2014 kl. 21:12 (CET)
Bare det at alle land er bundet av amerikanske snurrepiperier skurrer. Det ligner litt for mye på tidligere tiders kulturimperialisme (Stakkars - vi vet jo heldigvis hva som er best for dem.) Jeg blir ubekvem og opplastingslammet. Bare å laste noe opp er såpass jobbigt at jeg blir sur bare ved tanken på at det kan ryke utigjen. Resultat: Handlingslammelse. --Bjørn som tegner (diskusjon) 3. mar. 2014 kl. 21:36 (CET)
Hvilke krefter som ligger i bunn av (Engelsk WP) URAA kan det spekuleres i. Og er dette prosesser og konvensjoner hvor også Norge er underskriver, så vil det i noen grad også kunne slå inn her. I praksis betyr det at materiale som før var alment tilgjengelig i den kulturelle almenningen, public domain; blir noens rettighet, vare. En en:wp Commodification på gang som begrenser ytringsfriheten. Det å bedrive mening som Wikipedia gjør, med en modell hvor tilgangen til almenningen er av stor viktighet. Kan da også bety å måtte ta stilling til og forsøke å forsvare den almenningen.
Allmenningens_tragedie kan forstås som at alle vil ha mer enn sin bit av det som er felles. Og har liten interesse av å bidra til vedlikeholdet av almenningen. Som så forfaller. Ved å splitte almenningen til eiendom, en vare, vil aktørene ha en mer åpenbar egeninteresse å forsvare. Og gjør det. (om den typen egeninteresser ligger under URAA, mulig det.) Å forsvare almenningen ved f.eks noen form for class-action kan være mulig. Enkeltaktører har knapt kreftene. Det økte kopi-rettigheter i kulturfeltet akkurat nå fører til, her, er hva en:wp Tragedy_of_the_anticommons beskriver som «drastically increases the transaction costs for such projects». «Proponents of the theory claimed that too many property rights could lead to less innovation.».
Om urimelige eierforhold gjør at terskelen for å få gjort ting er urimelig høy. Så er ikke portvokterne en del av løsningen, men en del av problemet. Andrez1 (diskusjon) 3. mar. 2014 kl. 23:39 (CET)

Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880 rediger

Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880 (6 bind, 1885-1908) har digitaliserats av Nasjonalbiblioteket. Jag har kopierat detta verk till Prosjekt Runeberg och blev idag klar med ett index till alla 3200 artiklar. Från sidan http://runeberg.org/halvforf/ finner man rätt artikel snabbare än man någonsin kan göra i den tryckta utgåvan eller hos bokhylla.no. Jag hoppas detta kan vara till nytta för no- och nn-wikipedia. --LA2 (diskusjon) 4. mar. 2014 kl. 17:38 (CET)

Genialt Lars, och tusen tack för att du har gjort dette jobbet för oss norrmänn! Tjäna, Bjoertvedt (diskusjon) 4. mar. 2014 kl. 22:00 (CET)

VisualEditor Office Hours:March rediger

I apologize for writing in English. Please help translate this message.

I just wanted to let you know, so you could mark your calendars if interested, that there are two IRC office hours scheduled to discuss VisualEditor in March.

The first will be held on Monday, 17 March at 1500 UTC and the second will be held on Wednesday, 19 March at 01:00 UTC. (See meta for time conversion links.)

Logs will be posted on meta after each office hour completes. You'll find them, along with logs for older office hours on the topic, at Category:VisualEditor_office_hours_logs.

Please see the IRC office hours page on meta for more information on how to join in.

Thanks! Keegan (WMF) (diskusjon) 7. mar. 2014 kl. 21:13 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Charles L. McNary rediger

Artikkelen Charles L. McNary er nominert til WP:AA. Se her: Wikipedia:Kandidatsider/Charles L. McNary.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom kandidatsiden og bidra til å gjøre artikkelen bedre. Erik F. 9. mar. 2014 kl. 00:23 (CET)