Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-08

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Administrators rolle: Genetisk Modifisert Organisme rediger

Undertegnede har i lengre tid forsøkt å legge inn balanserende materiale i artikkelen Genetisk modifisert organisme. Det har til tider gått hardt for seg, og jeg har antakelig tatt hardere i enn strengt tatt nødvendig. Imidlertid har det oppstått en alvorlig prinsipiell situasjon, i og med at bruker:Cavernia deltar aktivt i redigeringskrigen og samtidig bruker sin administratorrolle til blokkering og trusler om blokkering.

GMO er et omstridt fenomen, og såvel Cavernia som andre wikipedianere går langt i å avvise all kritikk som useriøs. (Jeg blir f. eks. oppfordret til å skrive i Nyhetsspeilet.) Det kan være gode grunner til dette, men slik teksten framstår nå er den svært ubalansert. GM-industriens forhåpninger framstilles som etablerte sannheter, og henvisninger til saklig kritikk fra faglig kompetent hold blir ikke stående. Henvisninger som er gode nok for engelsk-språklig wikipedia plukkes øyeblikkelig ned.

Som mangeårig bidragsyter til Wikipedia har jeg deltatt i mange redigerings-kriger, men har aldri før vært utsatt for en slik behandling som jeg får fra Cavernia. Hovedårsaken til dette er at hyn systematisk bruker sin administrator-rolle som våpen og derfor ikke trenger leite etter kompromisser. Dette er en situasjon som ikke bør få lov å fortsette

--vindheim (diskusjon) 10. feb. 2014 kl. 09:46 (CET)

Jeg har ikke nok greie på emnet til å avvise eller bekrefte innhold satt inn og fjernet av andre. Det som ut til at det er fjernet innhold som er kildebelagt, uten videre forklaring eller diskusjon. Jeg er noe opptatt off-wiki for tiden, så skulle gjerne selv ha gått gjennom artikkelen, redigeringer og blokkeringer. På generelt grunnlag vil jeg si at å bruke adminverktøy i en redigeringskonflikt eller innholdskonflikt, hvor man selv er involvert, er misbruk av adminverktøy (snakker ikke om opplagt vandalisme). Jeg kan ikke umiddelbart si at det er det som har skjedd her, uten å ha sjekket det opp nærmere selv, så det er på generelt grunnlag. Diskusjoner i andre fora enn i wiki-sfæren (artikkel/diskusjoner ol) gir heller ikke grunnlag for blokkering (handlinger og posisjoner utenfor sfæren kan imidlertid ha betydning for diskusjoner og beslutninger). Vi som admin er her for resten av brukerne, ikke omvendt, og diskusjoner som ligger til grunn for blokkering, må foregå på en måte slik at andre, også ikke-admin har innsyn og mulighet for å komme med innspill.
Naturlig løp her ville ha vært å diskutert saken på diskusjonssiden, og bedt om innspill på tinget/torget om man ikke kom til enighet. Grrahnbahr (diskusjon) 11. feb. 2014 kl. 14:51 (CET)
Dette er en kompleks konflikt om et komplekst tema, og begge deler er krevende å sette seg inn i. Jeg har redegjort utfyllende for denne prosessen på min diskusjonsside. ---- cavernia -- (diskusjon) 11. feb. 2014 kl. 20:47 (CET)
Jeg har nå lest meg gjennom artikkelens diskusjonsside og artikkelen, i tillegg har jeg sett på redigeringshistorikk og jeg har sett på det svar vindheim fikk på engelsk Wikipedia. Før jeg imidlertid kommenterer dette nærmere så vil jeg presisere at jeg er svært betenkt over å diskutere enkeltbrukeres adferd på Tinget på ett av Norges mest besøkte nettsteder, Wikipedia. Det er allerede reist en diskusjon på siden Brukerdiskusjon:Vindheim og jeg er av den mening at det er der dette rettelig hører hjemme. En diskusjon av denne blokkeringen vil nødvendigvis innebære en diskusjon av de redigeringer vindheim har gjort som førte frem til blokkeringen. Dette vil være helt nødvendig for å vurdere om -- cavernia -- sin blokkering var berettiget. Jeg vil derfor før jeg skriver forsikre meg om at vindheim forstår at også hans redigeringer vil bli diskutert (og antagelig dissekert i detalj), at dette ikke vil være noen behagelig prosess verken for ham eller-- cavernia --. Spørsmålet går altså til vindheim: Er du sikker på at din brukeradferd skal diskuteres på Tinget, eller kan den få lov til å fortsette der den startet, på din brukerside?. --  Dyveldi    11. feb. 2014 kl. 21:50 (CET)
Jeg har ingen problemer med å se at jeg har vært provoserende enkelte ganger, men jeg kan forsvare innholdet i de redigeringer jeg har foretatt. Når det er sagt er vel poenget nå å komme videre, ikke å granske historien. La meg bare peke på at Cavernia har blokkert meg to ganger uten at jeg har tatt det opp her på Tinget, og at han fortsetter å true med nye blokkeringer, uten å argumentere for sin systematiske fjerning av alt jeg foreslår å sette inn. --vindheim (diskusjon) 11. feb. 2014 kl. 23:38 (CET)
Jeg registrerer at du først prøver å unngå at din egen historikk blir gjennomgått, før du allerede i neste setning retter fokus på min historikk. Det er ikke bare dobbeltmoralsk, det er også helt feil, for jeg har ikke truet deg med nye blokkeringer etter at den siste blokkeringen, og jeg har heller ikke fjernet systematisk alt du har foreslått å sette inn. Jeg har også argumentert utfyllende for hvorfor ditt redigeringsmønster ikke er i samsvar med Wikipedias retningslinjer. ---- cavernia -- (diskusjon) 12. feb. 2014 kl. 23:31 (CET)

Det var en uvanlig kreativ fortolkning av mitt forrige innlegg. Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at jeg ....prøver å unngå at din egen historikk blir gjennomgått, før du allerede i neste setning retter fokus på min historikk.. Forøvrig hitsetter jeg følgende Hvis du ønsker å unngå ny blokkering bør du forholde deg til avtalen, altså ikke gjøre redigeringer av artikkelen før du har fått tydelig aksept for dem her på diskusjonssiden. ---- cavernia -- (diskusjon) 8. feb. 2014 kl. 20:48 (CET) Etter min (fullstendig irrasjonelle ) vurdering er dette en trussel om blokkering. --vindheim (diskusjon) 12. feb. 2014 kl. 23:54 (CET)

Med forbehold om at framstillingen her er riktig: Hvem er det som er parter i avtalen? Dersom en urettmessig blokkering (urettmessig fordi at en administrator har blokkert en bruker han/hun er i konflikt med) blir etterfulgt av en ensidig avtale, er det ikke annen enn en trussel om blokkering dersom ikke redigering av en bestemt side opphører. Dersom det ikke er en mer generell konsensus i wikipediasamfunnet om at en bruker ikke kan redigere en bestemt side, er det ganske uhørt av en admin å på egenhånd gå til slike drastiske skritt. Slike direkte forbud er ytterst sjeldne, og skyldes ofte en betydelig interessekonflikt kombinert med problemer for en bruker å legge bånd på seg. Et forslag kunne vært å forby begge brukerne å redigere den bestemte artikkelen, eventuelt artikler direkte knyttet opp mot et bestemt tema (gen-mat eller hva det skulle være). Det har ikke vært tradisjon for slikt her, fordi vi har greid å bli mer eller mindre enige på andre måter. Ulempen er at to av brukerne med kunnskap om emnet, ikke får redigert artikler der, samt at eventuelt feil POV blir stående uutfordret. Uansett kan jeg ikke se at Bruker:Cavernia rettmessig skal kunne gjennomføre en slik blokkering på egenhånd. Grrahnbahr (diskusjon) 13. feb. 2014 kl. 00:45 (CET)
Nei, det var ikke jeg som foreslo dette forbudet mot å redigere artikkelen, det var M O Haugen, og Vindheim samtykket i det for å få opphevet blokkeringen. Det var ikke en trussel, det var en påminnelse om at han hadde brutt denne avtalen og en oppfordring til å endre praksis. Jeg kunne til sammenligning ha skrevet: Hvis du ønsker å unngå å ny fartsbot bør du forholde deg til fartsgrensene. Jeg tror ikke noen ville ha karakterisert det som en trussel. ---- cavernia -- (diskusjon) 13. feb. 2014 kl. 00:58 (CET)
Dette er en nokså ordinær redigeringskrig hvor en av de involverte har brukt adminaksjoner for å få gjennomslag for en bestemt og ukritisk versjon av artikkelen. Vi skal skrive artikler fra et nøytralt ståsted, som er verifiserbare, og som ikke støtter seg på original forskning. I dette tilfellet blir enten kritikk overfokusert eller utelatt, begge deler er like ille. Det enkleste tror jeg er at alle sider blir skrevet inn i artikkelen, men med et fokus på hva GMO er. Dernest at vi presiserer at all tekst skal ha referanser, uansett om den forskjønner eller kritiserer GMO. Vi skal ikke ha en reklametekst, men vi skal heller ikke ha en bannbulle.
Når det gjelder blokkeringene som ble foretatt så foreslår jeg at de havner i båsen «has not happen», og så går vi videre fra der. Hvis det skal tas aksjoner så skal en annen admin stå for dette. Spesifikt skal det gis advarsel ved redigeringskriger, og tekst skal settes tilbake til siste gode utgave. Det betyr å sette tilbake til versjon før innholdet de involverte kiver om. — Jeblad 13. feb. 2014 kl. 02:01 (CET)
Jeg kan ikke støtte Jeblad sine betraktninger. Dette har skjedd og vi skylder ikke bare Vindheim å ta ham på alvor, men også cavernia skal få tatt på alvor beskyldningene vindheim kommer med. --  Dyveldi    16. feb. 2014 kl. 17:40 (CET)

På bakgrunn av ovenstående diskjson vil jeg (Dyveldi) si følgende: vindheim sier selv: «Som mangeårig bidragsyter til Wikipedia har jeg deltatt i mange redigerings-kriger,» Denne artikkelen startet Vindheim å redigere i 2012-04-29 09:34 og har per dags dato redigert i den tilsammen 65 ganger. cavernia har på den annen side redigert første gang 2014-01-07 15:22 [[1]]. Det er vel nå på tide å se litt på faktiske hendelser i saken.

 • En drøy uke før cavernia kommer inn i bildet (28. des. 2013 kl. 18:56) har Ronja R (som er en av flere brukere Vindheim har ligget i krig med) varslet om redigeringskrigen: «Bruker:Vindheim har drevet redigeringskrig med oss på GMO-siden. Se diskusjonssiden der for mer detaljer. (Beklager, jeg vet ikke hvordan man egentlig skal lege inn ting på denen siden, håper det er begripelig).» [[2]]
 • cavernia gjør 7. januar to revisjoner som Vindheim umiddelbart fjerner.[[3]]. cavernia har gitt begrunnelsene (Fjerner konspiratorisk og sterkt villedende innhold) (→‎Sabotasjeaksjoner: Fjerner spekulasjoner), Vindheim gir ingen forklaring på sin tilbakestilling.
 • På artikkelens diskusjonsside får Vindheim to advarsler og den andre lyder: «Beklager, men den linjen du fører her er fullstendig på kollisjonskurs med vitenskapelig konsensus og hører hjemme langt ute i konpirasjonsland. Wikipedia skal formidle saklig og verifiserbar informasjon, og da kan det ikke stå den informasjonen som jeg fjernet. Den lenken du har lagt inn her er til ENSSER hvor en av medforfatterne av studien sitter i styret. Det er altså en helt upålitelig kilde. Jeg tilbakestiller din endring og ber om at du avventer videre redigering til noen flere har uttalt seg om saken. ---- cavernia -- (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 18:31»
 • 7. jan. 2014 kl. 22:57 får Vindheim advarsel på sin brukerside som følger: «Siden du ikke evner å ta til deg kritikk og gjentatte ganger legger inn data på nytt etter tilbakestilling gir jeg deg en tredagers tenkepause.» 7. jan. 2014 kl. 23:58 (CET) (en digresjon her skal man legge merke til at systemet opptrer både med kl. 22:58 og 23:58 om samme redigering.[[4]]
 • Vindheim blir så 7. jan. 2014 kl. 22:57 blokkert av Cavernia (med en varighet på 3 dager).
 • Etter at blokkeringen er opphevet fortsetter Vindheim redigeringskrigen og blir blokkert igjen 11. jan. 2014 kl. 22:09 også denne gang av Cavernia og med en varighet på 1 uke men etter kommunikasjon med Vindheim blir blokkeringen raskt opphevet (12. jan. 2014 kl. 21:34 Cavernia opphevet blokkeringen av Vindheim (Bedre tanker)).

Når jeg nå gjøre en vurdering av dette så

 1. Jeg legger til grunn at det har foregått en redigeringskrig og at Vindheim har forstått og aksepterer at han har deltatt i en redigeringskrig.
 2. Jeg har i tillegg bladd meg gjennom svært mye av artikkelens revisjonshistorikk, diskusjonssiden til artikkelen, sett på Vindheim sine bidrag og vil på den bakgrunn se det som sannsynlig at Vindheim har rett i at han har deltatt i flere redigeringskriger og ser det som klart at han har redigeringskriget i denne artikkelen i nærmere 2 år.
 3. Jeg legger til grunn at redigeringskrig er blokkeringsgrunn, jf. [[5]], hvor det heter: «Administratorer kan blokkere brukere som er med på «redigeringskriger».» (Jeg oppfordrer andre til å også å se på historikk og differ her)
 4. Det foreligger ikke opplysninger om at Vindheim har forstått at redigeringskrig er blokkeringsgrunn.
 5. Jeg legger til grunn at det i Vindheim sin velkomsmelding i 2006 lå en lenke som førte frem til Wikipedia:Objektivitet, men at denne lenken kanskje ikke var så åpenbar som den er i dagens velkomstmelinger.
 6. Vindheim har imidlertid nylig på engelsk Wikipedia mottatt opplæring i NPOV samt betydningen av å diskutere på en artikkels diskusjonsside i perioden: 30 January 2014 - 3 February 2014 [[6]] når han redigerte på engelsk.

Min oppsummering av dette er:

 1. Vindheim har ligget i redigeringskrig så lenge at det har nesten utartet til utmattelseskrig. Min mening er at Vindheim sine redigeringer er blokkeringsgrunn og at en eller flere administratorer burde grepet inn i denne redigeringskrigen for lenge siden.
 2. Vindheim sin andre blokkering blir opphevet fordi han nå tilkjennegir at han er villig til å diskutere på artikkelens diskusjonsside og dette er en betingelse for at blokkeringen oppheves. Denne avtalen negliserer Vindheim ganske raskt ved å annonsere at han har tenkt å gjøre og han gjør uten å vente på svar og på denne måten fortsetter han den redigeringskrigen han nå har deltatt i lenge.
 3. Jeg er mer usikker på om Vindheim hadde forstått at redigeringskrig er blokkeringsgrunn. Jeg mener imidlertid at han burde forstått det etter den første blokkeringen og da hadde hatt grunn til å tenke nøyere gjennom sine egne redigeringer.
 4. Vindheim sier i det ovenstående: «men jeg kan forsvare innholdet i de redigeringer jeg har foretatt.» Til dette vil jeg bemerke at hvis ikke andre kan forsvare de redigeringer Vindheim foretar så vil han fort komme i konflikt med reglene om nøytralt standpunkt og objektivitet. Når jeg ser på de redigeringene Vindheim har foretatt så gir jeg cavernia rett i at «er fullstendig på kollisjonskurs med vitenskapelig konsensus og hører hjemme langt ute i konpirasjonsland».

Min konklusjon er følgelig at blokkeringene var berettiget og da gjenstår spørsmålet om cavernia var riktig administrator eller om blokkeringene burde vært foretatt av en annen administrator.

 1. Jeg kan ikke støtte Vindheims beskyldninger om at det er fremsatt trusler, det er helt grunnleggende at en trussel er et varsel om at noe illegitimt skal skje. Her har Vindheim fått advarsel om en legitim reaksjon og det er noe annet.
 2. Blokkeringer og tilrettevisninger/advarsler kommer tett på hverandre her og som jeg viste i digresjonen ovenfor så kan enkeltredigeringer vises med en hel times forskjell. Jeg ser det som ønskelig at administratorene når en bruker har behov for tilrettevisning så tar de hensyn til alle tidsaspekter slik at rekkefølgen på tilrettevisning og reaksjon er åpenbar. Dette for at all tvil og diskusjon om rekkefølgen unngås dersom det kommer etterfølgende diskusjoner om reaksjonen eller advarselen var berettiget.
 3. Jeg er noe i tvil om cavernias språkbruk. Jeg kan nok støtte innholdet i sak, men jeg hadde nok ønsket meg en språkbruk som lignet mer på den som ble valgt i eksemplet fra engelsk Wikipedia, se [[7]]
 4. Jeg støtter cavernias første redigeringer i artikkelen. Artikkelen er utvilsomt NPOV på flere måter og var det i enda større grad når cavernia begynte. Jeg skjeler imidlertid litt til hvordan en helt tilsvarende situasjon ble løst teknisk på engelsk Wikipedia, hvor det ble foretatt tilbakestilling i flere trinn og det ble redigert i flere trinn og alle trinnene ble veldig grundig forklart på artikkelens diskusjonsside. Situasjonen er noe anderledes på norsk ikke minst på grunn av volumet med tekst som Vindheim har forsøkt å tilføre.
 5. Jeg står igjen med spørsmålet om en annen løsning hadde vært ønskelig. Det hadde vært mulig å blokkere artikkelen og ikke brukeren. Dette er jo en løsning som jeg ser som et naturlig førstevalg, det som taler mot denne løsningen er lengden på den redigeringskrigen som Vindheim selv innrømmer å ha stått i.

Min konklusjon er at cavernia kunne vært mer nøye med utformingen av tilrettevisningene og at tidslinjen kunne vært klarere og at deltagelse av andre administratorer hadde vært tydeligere. Jeg er under noe tvil kommet frem til at cavernia kom så sent inn i bildet at cavernia ikke kan sies å ha vært en del av redigeringskrigen, men jeg hadde ønsket meg at spørsmålet var klarere. Slik denne artikkelen har levd sitt liv og utviklet seg så kan jeg summa summarum ikke bebreide cavernia for redigeringene i artikkelen. For fremtiden ønsker jeg meg at administratorene er ekstra nøye med at det ikke er tvilsomt at det gis advarsler/tilrettevisninger og i hvilken rekkefølge ting skjer. Helt til slutt vil jeg bemerke at det idéelle hadde vært å tilbake stille til en stabil versjon. Denne artikkelen var det imidlertid redigeringskrig om også før Vindheim kom inn i bildet og jeg kan ikke se at det finnes noen forsvarlig stabil versjon å tilbakestille til. Redigeringskrigen om artikkelen har vart så lenge, artikkelen er så til de grader preget av det, at min anbefaling er å strippe den ned til et minimum, låse den for redigeringer av alle andre enn administratorer og så ta diskusjoner om tekst og kilders verdi på artikkelens diskusjonsside. Deretter kan en eller flere administratorer føye til tekst og kilder det har blitt enighet om at er NPOV. Revideringen vil da ikke gå særlig fort og det vil være mye arbeid, men slik diskusjonssiden og artikkelen nå ser ut så tror jeg det vil være mer arbeid å ikke gjøre det slik, men det overlater jeg til andre å avgjøre. --  Dyveldi    16. feb. 2014 kl. 17:40 (CET)

Jeg kan ikke si annet enn at jeg fikk hakeslepp av å se hvor grundig du har satt deg inn i denne situasjonen og hvor godt du har redegjort for den. Det var absolutt nødvendig å foreta grep, men man kan si at utførelsen kunne absolutt ha vært ryddigere, derfor er jeg også helt enig i de betraktningene som går på min rolle. Jeg foreslår da vi Dyveldis betraktninger bli sluttstrek for diskusjonen rundt blokkeringssaken, og håper at dette er noe flere enn meg kan ta lærdom av. Når det gjelder videre utvikling av artikkelen heller jeg til forslaget om å oversette den engelske, men den diskusjonen kan med fordel videreføres på artikkelens diskusjonsside. ---- cavernia -- (diskusjon) 16. feb. 2014 kl. 20:55 (CET)
Dette var grundig og nøkternt. Om det fører til at artikkelen blir mere balansert er det virkelig bra. --vindheim (diskusjon) 17. feb. 2014 kl. 10:39 (CET)
Dermed ikke sagt at jeg deler alle Dyveldi sine vurderinger. Det gir et feil inntrykk å hevde at jeg har drevet redigeringskrig på denne sida i årevis. Jeg har vært innom den fra tid til annen, i likhet med mange andre Wikipedia-sider jeg følger. (Har ikke tid til å være på Wikipedia konstant). Den omtalte avtalen innebar at jeg skreiv følgende.
Det var naturligvis dumt av meg å ikke legge inn en forklaring da jeg postet min siste oppdatering. Jeg lover å drøfte framtidige endringer på diskusjonssida, og håper at uenighetene heretter går på konkrete formuleringer.
Det som har slått meg i den siste intense runden som har ført fram til denne debatten, er mangelen på kompromissvilje hos mine motparter. (I motsetning også til f.eks. redaktøren på engelsk språklig wikipedia som Dyveldi| viser til). Som Jeblad' peker på framstår artikkelen som en unyansert reklamebrosjyre for GMO. Jeg ga på et tidspunkt opp å modifisere den ensidige framstillinga av hva bruk av GMOer kan innebære (alle håp er blitt fakta, ingen bekymring eller usikkerhet er nevnt) som var bygd opp av bruker:Ronja R. I stedet forsøkte jeg å legge til informasjon om kritikken mot GMOer i egne asvnitt på slutten av artikkelen. Først da ble det klart i hvilken grad den påståtte konsensusen bygger på doble standarder. Mitt siste forsøk på å legge inn en supplerende informasjon ble fjernet på en formalitet: oppgitt kilde var ikke en vitenskapelig fagfellevurdert artikkel. Samtidig har altså både -- cavernia -- og andre selv fylt opp artikkelen med lenker som spenner fra avisartikler av kjente GM-propagandister til reklamesider for fruktgrossister.
-- cavernia -- forsøker å sidestille de kildene jeg støtter meg på med de mest ekstreme GMO-motstanderne. Muligheten for at det kan finnes saklig og velbegrunnet skepsis mot noen av de påstandene som presenteres som ubestridt sannhet i artikkelen forsvinner. Det nærmer seg det komiske når det brukes som argument mot kritikere at de er kritisk innstilt. Kritiske artikler - fagfellevurderte sådanne - avvises fordi de har blitt publisert i faglige tidsskrifter som er kritiske. Den rådende holdningen er med andre ord at alt som framstiller GMO i et positivt lys er akseptabelt, mens absolutt ingenting som stiller spørsmålstegn ved glansbildet kan tillates.
EN slik holdning er ikke Wikipedia verdig- --vindheim (diskusjon) 17. feb. 2014 kl. 11:56 (CET)

Artikkelen Liste over Norges finansministre er nominert til WP:GL. Se her: Wikipedia:Kandidatsider/Liste over Norges finansministre.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom kandidatsiden og bidra til å gjøre artikkelen bedre. M O Haugen (diskusjon) 17. feb. 2014 kl. 09:34 (CET)

Artikkelkonkurranse! rediger

Skal me ikkje få gang på ein artikkelkonkurranse snart? Jon Salte (kontakt) 17. feb. 2014 kl. 15:15 (CET)

Vi har artikkelkonkurranse hver uke! - 4ing (diskusjon) 17. feb. 2014 kl. 15:24 (CET)
Vi arbeider fra Wikimedia Norges side med en større artikkelkonkurranse om 1814 og grunnlovsjubileet, i påska. Det vil komme mer info ganske snart. I mellomtiden kan de som ønsker det, og har anledning, markere av i kalenderen wikiverksted på Folkemuseet 26. februar, og wikiverksted på Preus Fotomuseum i Horten 26.mars. Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 17. feb. 2014 kl. 20:08 (CET)
Genialt! Ein stor 1814-konkurranse burde få godt med merksemd! Jon Salte (kontakt) 19. feb. 2014 kl. 13:47 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Makrell rediger

Artikkelen Makrell er nominert til WP:AA. Se her: Wikipedia:Kandidatsider/Makrell.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom kandidatsiden og bidra til å gjøre artikkelen bedre. --M O Haugen (diskusjon) 18. feb. 2014 kl. 07:20 (CET)

Fellesnavn og egennavn rediger

På norsk er hovedregelen enkel: Fellesnavn skrives med liten forbokstav, egennavn skrives med stor. Men så har man overgangsformer og tvil om hva som er egennavn og hva som er fellesnavn. Quisling var en person, men en «quisling» skrives vel med liten forbokstav fordi det er felles navn på en kategori eller type person. Influensa skrives med liten forbokstav, mens Addisons sykdom skrives derimot med stor forbokstav fordi det er dannet av et egennavn. Lover skrives med liten forbokstav (straffeloven), selv om det bare er en straffelov i Norge. Hva så med f.eks. francisturbin som er dannet vha egennavn? FE Vinje skriver at sammensatte substantiver der første leddet er et egennavn skal skrives med liten forbokstav, f.eks. «lofottorsk» eller «oslofolk», men stor forbokstav dersom det brukes bindestrek feks «Oslo-folk». --Erik den yngre (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 10:16 (CET)

Francisturbin er et fellesnavn, i og med at det viser til alle turbinene av denne "modellen"/"sorten". Selv om den er oppkalt etter en person med egennavnet Francis, skal altså selve turbinen ha liten forbokstav. Ordet «quisling» i betydningen forræder skal ha liten forbokstav. Addisons sykdom havner vel i en annen kategori, og med at navnet ikke er sammensatt. Tror nesten man kan sammenligne det med forskjellen i følgende oppdiktede påstand (for å illustrere forskellen): «Det var Francis' turbin som hadde best effekt. Populariteten gjorde at denne typen fremdeles går under navnet francisturbin.» Mvh TorbjørnS (ʦ) 19. feb. 2014 kl. 11:46 (CET)
Tror Torbjørn skårer innertier her. Se også http://sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/Stor_eller_liten_forbokstav/ for ytterligere beskrivelse. Det kan nok imidlertid være utbredt i fagterminologien å benytte stor forbokstav der Språkrådet foreskriver liten forbokstav. - 4ing (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 12:28 (CET)
Mitt utgangspunkt har vært det som står på Språkrådets nettsider - etablerte sammensetninger der det ene ordet opprinnelige er egennavn skal behandles som fellesnavn med liten bokstav. Jeg ser at SNL ikke er helt konsekvent i så måte http://snl.no/vannkraftmaskin. Men så har man naturligvis ord som «bergensdialekt» - er det egennavn eller fellesnavn? Språkrådet behandler «bergensdialekt» som fellesnavn med liten bokstav, men dersom det skrives med bindestrek «Bergens-dialekt» blir det stor bokstav. Her er noen nyanser som ikke er lett å få tak på. Vi må vel regne Språkrådet som autoriteten på dette området? --Erik den yngre (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 13:35 (CET)
En unøyaktig regel er at en skiller på hvor vanlig ordet er, eller sagt på en annen måte: er det snakk om ett ord som er i vanlig bruk, eller er det to ord som er sammensatt for anledninga? Dette åpner naturligvis for tvil og debatt, men i mange tilfeller fungerer regelen bra: bergensdialekt, men Chicago-dialekt. En annen tommelfingerregel er at vi går over til liten forbokstav ettersom tilknytninga til forleddet (eller til den opprinnelige betydninga) svekkes. Dagens francisturbin er kanskje etter hvert utvikla så mye at den ikke heilt er en Francis-turbin; hva vet jeg? En termos er i alle fall ikke nødvendigvis ei Thermos-flaske. Hilsen GAD (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 14:54 (CET)

Tilbake til marg: Ut fra dette, vil det vel si at følgende tenkte setninger blir riktig?

 • «Åja, du har kjøpt deg garn fra Dale?» «Ja, jeg strikker kun med dalegarn/Dale-garn.»
 • «Treningsbuksa er produsert av Adidas.» «Det er adidasbukser/Adidas-bukser som er best til trening.»
 • «Er Kiwi en butikk?» «Ja, kiwibutikker/Kiwi-butikker finner du i hele Norge.»

TorbjørnS (ʦ) 19. feb. 2014 kl. 16:14 (CET)

I følge Språkrådet er f.eks. «selbuvott» en innarbeidet sammensetning som danner et fellesnavn (i motsetning til «Selbusjøen» som er egennavn). Tilfeldige sammensetninger som «Alta-direktør» skrives med bindestrek og stor bokstav. Så har vi altså gråsoner som «Adidas-bukser», jeg vil si at det er en tilfeldig sammentning og ikke innarbeidet benevnelse, men språk er dynamisk så vi vet aldri. Uansett, jeg kommer til å skrive faste sammensetninger av typen «francisturbin» med liten forbokstav, om det ikke er store protester. --Erik den yngre (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 17:07 (CET)
Jeg er enig med deg og vil ikke protestere, men jeg har tipset PeltonMan (diskusjon · bidrag) om diskusjonen. For øvrig skal joule og watt (enhetene, ikke personene) skrives med liten forbokstav. - 4ing (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 18:21 (CET)
Det virker for meg feil å skrive, for eksempel, francisturbin med stor F, enten her er bindestrek eller ikke. Francisturbin er et fellesnavn, og jeg skjønner ikke helt logikken til Språkrådet hvis det skulle stemme at begge skrivemåter er godkjente. Jeg mistenker at her er noen spissfindige nyanseforskjeller i hvilke ord dette gjelder, og en sammenheng jeg ikke helt enda har greid å sett. TorbjørnS (ʦ) 19. feb. 2014 kl. 18:33 (CET)
Her er det kanskje to ulike regler inne i bildet. En tilfeldig sammensetning laget for anledningen (typisk kvikke avisoverskrifter) som «medalje-Marit» eller «Stoltenberg-tabbe» skal skrives med bindestrek og ordene som inngår skal brukes som de er. På norsk skal jo faste sammensetninger uansett (hovedregel) skrives som ett ord uten bindestrek (unntak for å lette lesingen). Bruker man bindestrek signaliserer man altså at det dreier seg om en sammensetning for anledningen. Så «francisturbin» skal skrives som ett ord fordi det er et etablert begrep, mens «Oslofjorden» skal skrives som ett ord av samme grunn men da som egennavn med stor bokstav. Engelsk er faktisk mye mindre klart på dette punktet.--Erik den yngre (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 19:17 (CET)
Jeg er enig i det meste her, bare en ørliten korreksjon: Etter det jeg forstår, er det slik at når den siste delen i en slik sammensetning med bindestrek er et navn og skrives med stor forbokstav, skal den første delen også skrives med stor forbokstav. Dermed skal det etter regelen hete Bokmåls-Wikipedia, selv om noen av oss foretrekker å skrive bokmåls-Wikipedia med liten b. Andre slike eksempler kan være Vinter-Norge eller altså Medalje-Marit. Blue Elf (diskusjon) 19. feb. 2014 kl. 20:03 (CET)

Notis om kandidatartikkel: NKPs presse rediger

Artikkelen NKPs presse er nominert til WP:AA. Se her: Wikipedia:Kandidatsider/NKPs presse.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom kandidatsiden og bidra til å gjøre artikkelen bedre. --M O Haugen (diskusjon) 22. feb. 2014 kl. 13:39 (CET)

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014 rediger

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa 19. feb. 2014 kl. 13:30 (CET)