Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-45

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni

KontoopprettereRediger

For å lette jobben med å fikse nye kontoer i forbindelse med kurs og seminarer så foreslår jeg at vi åpner for rollen «konto-opprettere». Disse vil ha lov til å opprette kontoer for andre, og vil kunne overkjøre de midlertidige blokkeringene som oppstår når mange oppretter nye kontoer via samme IP-adresse. En bruker som innehar de rettighetene rollen tilsier vil kun få lov til å opprette nye kontoer, de vil ikke ha noen ekstra myndighet over disse.

De som er administratorer har allerede disse rettighetene om de går inn på Spesial:Logg inn etter at de selv er innlogget, følger lenken «opprett ny konto». Når nye kontodetaljer er fylt inn så kan de opprette nye kontoer ved å sende de på epost eller ved å gi brukerne et midlertidig passord. Den nye brukeren må i siste tilfelle fortelles at det må settes nytt passord.

For å gjøre dette mest mulig effektivt så foreslår jeg at byråkratene (eventuelt administratorene) kan gi og fjerne disse rollene på individuell basis og på bakgrunn av sin egen vurdering. Rollene gis i forbindelse med konkrete kurs og seminarer, og fjernes når behovet bortfaller. Det vil si at hvis en bruker trenger dette under et kurs vedkommende skal kjøre i et nærmere angitt tidsrom så gis rollen forut for kurset eller når behovet finnes, og fjernes i etterkant eller når behovet bortfaller. Vanligvis vil kun en få denne rollen under hvert kurs.

Jeg tror det er mest ryddig om dette går via ett og samme ledd som så håndterer både å sette og fjerne rettigheten, ikke minst slik at den personen som setter rollen også gis ansvaret for å fjerne rollen, slik at vi unngår å pulverisere ansvar for å fjerne rollen når den er satt, men også slik at det finnes noen andre som kan steppe inn og overta. Omfanget av dette kommer neppe til å bli så stort at vi trenger å tenke på fordeling av arbeidslast, dermed tror jeg det greieste er å begrense tildelingen til byråkratene.

Jeg kan ikke se noen store problemer med dette, noen opplagte hull og feil noe sted? Klarer vi å ta en avgjørelse på konsensus eller må/bør vi må sette opp en avstemming med alternativer? Det er i hovedsak Ulf, Jarvin (kan allerede i kraft av at han er admin), NAP-kjersti og en håndfull andre som vil få bruk for dette. — Jeblad 29. okt 2011 kl. 03:02 (CEST)

Støttes. Jon Harald Søby 29. okt 2011 kl. 03:39 (CEST)
Støttes, ser absolutt en nytte i at denne muligheten er tilgjengelig. Dersom behovet en tid er jevnlig bør kanskje også de aktuelle byråkratene av praktiske hensyn, etter eget skjønn kunne la tildelingen stå for en periode. Mvh Ooo86 29. okt 2011 kl. 10:45 (CEST)
Godt forslag, støttes. Mvh.Aso 29. okt 2011 kl. 10:52 (CEST)
Tror at skal noen gis faste roller hvor de gjør ting på vegne av andre så må tildeling av roller være mer formell enn slike ad hoc løsninger, men så er spørsmålet om dette er så alvorlige greier at ekstraarbeidet med å gjøre det formelt er verdt det. Jeg tenker som så at det bør holdes så enkelt at det blir et verktøy for å løse problemer knyttet til enkeltkurs og ikke en formell rolle for personer. Kjøre KISS (Keep It Simple Stupid) med andre ord. — Jeblad 29. okt 2011 kl. 11:07 (CEST)
Ad hoc er vel greit her. (På en måte «føre var» som er bedre enn etter ---). Hvis ordningen skal permanentiseres for noen, med avstemninger og alt det, blir det bare ekstra bry for flere enn nødvendig. Byråkrater har allerede nødvendig tillit. --Bjørn som tegner 29. okt 2011 kl. 11:46 (CEST)
Er dette noe vi kan melde inn som en endring? — Jeblad 31. okt 2011 kl. 09:52 (CET)
Kjør på. Virker ikke som om det var noen motforestillinger mot forslaget. TommyG (d^b) 31. okt 2011 kl. 19:06 (CET)
Meldt inn som Bug 32152 - Account creators at no.wikipedia.org, det eneste som mangler er å flytte rett til å endre gruppen ned til byråkrater så burde være nokså raskt å fikse. En side for å beskrive hva dette er finnes på Wikipedia:Kontoopprettere. — Jeblad 2. nov 2011 kl. 21:41 (CET)
Da er dette på plass. Førstemann ut er på vei. — Jeblad 7. nov 2011 kl. 16:29 (CET)

Inklusjon/eksklusjon av materiale, stilmanualer vs relevanskriterierRediger

Det er gjort noen flyttinger av sider til hjelperommet, hovedsakelig Spesial:Prefixindex/Wikipedia:Stilmanual/undersider av stilmanualen, og flagget et ønske om å gjøre det samme med Wikipedia:Relevanskriterier. Det som gjør dette vanskelig er at det stadig henvises til disse sidene under slettediskusjoner og de får dermed en slags halvoffisiell status. I praksis brukes stilmanualene som argument for inklusjon utfra skjønn, mens relevanskriteriene brukes for eksklusjon utfra regler. Stort sett samsvarer de, men det har vist seg i praksis at skjønnsmessige vurderinger er veldig vanskelig på slettesiden. Hvis disse sidenes status skal endres så tror jeg det bør tenkes gjennom hva som er konsekvensen, ikke mist av en flytting av stilmanualens undersider hvis siden for relevanskriterier blir liggende igjen. Da tror jeg det blir veldig vanskelig å holde igjen mot en stadig eskalerende sletting.
Tidligere var jeg for en flytting, men etter at siden for relevanskriterier har fått en mer eller mindre halvoffisiell rolle og i stadig økende grad brukes som argument for sletting er jeg blitt mer og mer betenkt. — Jeblad 31. okt 2011 kl. 09:50 (CET)

Jeg er helt enig i det Laaknor sa på diskusjonssiden for relevanskriterier om at kriteriene bør ses på som veiledninger, ikke noe man må følge slavisk (det er umulig å lage kriterier som fanger opp enhver tenkelig situasjon, men fullt mulig å lage gode kriterier som fungerer som en praktisk veiledende norm i de fleste tilfeller). Omtrent halvparten av sidene som er supplement til stilmanualen lå på formen Hjelp:sidenavn, jeg oppfatter ikke at en flytting fra Wikipedia:Stilmanual/sidenavn til Hjelp-prefikset for de resterende sidene endrer sidenes status, bare at de får et enklere og mer logisk navn, og at alle sidene får navn på samme form. Elgiskogen 31. okt 2011 kl. 16:56 (CET)

Hva med å gjøre stilmanualen til en underside av hjelp, er jo der det egentlig hører hjemme i første omgang. Profoss (diskusjon) 31. okt 2011 kl. 17:09 (CET)
Hm, hvorfor har vi egentlig to navnerom (Wikipedia og Hjelp)? Overlapper ikke disse en del i funksjon? – Danmichaelo 7. nov 2011 kl. 23:39 (CET)

SpillerstallmalerRediger

Noe må gjøres med spillerstallmalene – de er dårlige og utdaterte i layout og kode. Jeg laget en alternativ og mer kompakt variant da jeg jobbet med Molde-relaterte artikler (se [1]), noe som vakte litt reaksjoner med oppfording om å ta opp saken på Tinget. Så, er det noen som mener noe om dette? Det er ingen tvil om at malene må fornyes (og helst bør det vel lages en metamal). At flaggene forsvinner ser jeg ikke på som noe stort informasjonstap. Det er kanskje bittelitt synd å miste kolonnene, men helhetlig synes jeg det er en forbedring. – Pladask (d/b) 9. november 2011 kl. 01.17 (CEST)

Jeg er enig i at spillerstallmalene er utdaterte layoutmessig. Flaggene er intet stort tap, da jeg sjøl er "oppvokst" med de engelske spillerstallsmalene! En ting å huske på når (hvis) man bytter over til navbokser, er at malene kun skal befinne seg i bunnen av artiklene (uten overskrift etc.). Det trengs derfor å oppdateres en egen spillerstall i selve idrettslagsartikkelen.
  1. Når det kommer til forslaget ditt, syns jeg navboksen blir i overkant stor. a) En idé ville vært å sløyfe fornavnene (vise kun etternavn). b) En annen idé er å droppe inndelingen i posisjoner (da dette i noen tilfeller er synsing eller spillere spiller på flere posisjoner). Disse to tiltakene vil redusere navboksen til akseptabel størrelse. c) Dersom begge tiltakene utføres, vil vi ha en spillerstallsmal lik den på en:WP.
  2. Selve kategorien trenger en navneendring (Kategori:Norske spillerstallmaler for fotball‎) og innstilles som en underkategori til Kategori:Norske spillerstallmaler.
  3. I tillegg trenger man å bli enige om navnekonvensjon for spillerstallsmalene, da {{Brann}} er tvetydig. Denne malen bør flyttes til {{SK Brann}} eller {{Sportsklubben Brann}}, deretter bør de resterende malene følge den konvensjonen vi blir enige om. I tillegg bør også "spillerstall" eller lignende inkluderes i malnavnet, da man etterhvert kanskje kommer til å lage navbokser om hele klubben (se en:Template:Rosenborg BK)...
Det var mine tanker om denne saken. Start discussion! =) Mvh. lil2mas 9. nov 2011 kl. 01:50 (CET)
Stemmer for slik det er på enwp. --- Løken 9. nov 2011 kl. 02:42 (CET)
Som navigasjonsboks mellom forskjellige spillere og andre sentrale personer er det helt klart bedre med noe mindre boks enn de jeg har sett i bruk i dag. Men i alle fall noen lagartikler bruker kun dagens mal til å presentere spillerstall, og til dette passer det dårlig med en nedtrimmet utgave, selv om et bedre utseende hadde vært ønskelig. Der hadde faktisk litt mer informasjon vært ønskelig, først og fremst alder. Ters 9. nov 2011 kl. 06:51 (CET)
Takk for innspill. :-) Se Mal:Molde_FK nå – lil2mas' tanker er tatt til følge (siden jeg allerede hadde redigert den er det vel ikke krise å bruke den til testing) og jeg synes det ble ganske bra. Jeg er ikke så glad i de etternavnene (man sparer vel ikke mye på det), men at posisjoner er diskutable er en kjensgjerning. Jeg er enig i at de kan sløyfes. Klubbfargene på en:WP har jeg et litt blandet forhold til, men lander på at det er en uting.
Til Ters: Jeg ser poenget, men da tror jeg det er bedre å heller gå inn for å utbedre klubbartiklene framfor at man dupliserer informasjon i en rekke artikler. Dette må da tas hensyn til fra mal til mal.
Om malene bør ha «spillerstall» i navnet vet jeg ikke helt – hvis man skal ha med mer informasjon (trenere, stadion, etc.) er det kanskje best å ha én boks for alle klubbrelaterte artikler uansett? – Pladask (d/b) 9. november 2011 kl. 08.01 (CEST)
Se på {{IK Start}}; den blir kun brukt til spillerstallen, mens trenerhistorikk ({{IK Start hovedtrenere}}) og sesonghistorikk ({{IK Start sesongoversikt}}) er i egne maler (slik det bør være). Derfor trengs det en spesifisering av malnavnet til førstnevnte, som for eksempel {{IK Start spillerstall}}, {{IK Start spillere}} eller {{IK Start stall}}. Mvh. lil2mas 9. nov 2011 kl. 13:15 (CET)
Hm. Ja. Jeg er vel enig. Jeg er forresten ikke helt enig i bruken av den trenermalen – det bør vel heller være forgjenger og etterfølger-maler i det tilfellet der. Særlig når den har klubbfarger; Det kunne for eksempel fort blitt litt sårt om Tom Nordlie fortsatt var Lillestrøm-trener og hadde en blå og rød Vålerenga-boks i artikkelen sin. Men det blir litt på siden av spillerstallmaldiskusjonen. Skal vi gå i gang eller vente med verket til spillerstallene har satt seg på nyåret? – Pladask (d/b) 11. november 2011 kl. 15.03 (CEST)
Nja, spillerstallene vil vel ikke sette seg før uti mars, og så store forandringer blir det jo ikke. Bare å starte nå :-) --- Løken 11. nov 2011 kl. 15:39 (CET)

Gratis norgeskart.Rediger

Vet ikke om dette har vært tatt opp tidligere, men Statens kartverk v/ norgeskart.no har lagt ut illustrasjonskart for Norge (inkludert Svalbard) lisensiert under cc-by-sa-3.0 på denne linken. Denne linken burde dessuten ligge lett tilgjengelig for nye brukere som vil lage artikler som trenger illustrasjonskart. --Friman 9. nov 2011 kl. 13:17 (CET)

Jeg kjente ihvertfall ikke til dette. Takk for nyttig tips! – Danmichaelo 11. nov 2011 kl. 12:42 (CET)

{{kolonner}}Rediger

Hvorfor virker ikke denne? Den gir bare en kolonne, og ikke fler.

Fungerer fint her, se Den_norske_kirke#Kjente_norske_kirkeprofiler_gjennom_tidene. Profoss (diskusjon) 10. nov 2011 kl. 12:59 (CET)

Virker ikke her. Den gir bare en kolonne i IE9.

Ser ut til at det er en bug med Internet Explorer se Mal:Kolonner#Bugs. Profoss (diskusjon) 10. nov 2011 kl. 16:11 (CET)
Jeg får også opp bare en kolonne, og jeg har sett etter i flere nettleser både hjemme og på jobb... (Firefox, Chrome, Chromium og muligens IE i Windows, Ubuntu og Xubuntu) Noe er ikke helt som det skal være, tror jeg. 3s 11. nov 2011 kl. 20:09 (CET)
I følge den engelske artiklen om CSS, så er ikke kolonner helt standardisert enda, men bare i slutten av utkastfasen. Dermed er det kanskje litt tidlig å forvente at det skal virke for alle. Selv etter at det har blitt standardisert, så vil det ta lang tid før alle våre lesere har oppgradert til en nettleser som følger standarden. Dermed er det viktig at man ikke gjør noe som avhenger av nye muligheter, men som bare tar seg litt bedre ut. Ters 11. nov 2011 kl. 22:47 (CET)
Sibling selector fungerer for alle nettlesere fra og med versjon 6, den uoffisielle støtten for eldre utgaver av IE er droppet i Mediawiki fra og med versjon 1.19. Det finnes styling nå i Mediawiki som støtter IE versjon 5 og 5.5, men den har aldri vært offisiell, bruker noen så gamle nettlesere så oppgrader! Det er fortsatt noen som kjører IE versjon 4 på grunn av gammel legacy-kode, men såvidt jeg vet har vi aldri hatt formell støtte for denne nettleseren.
Column-count med browser spesifikke tillegg fungerer for alle nettlesere som er i bruk med unntak av IE til og med versjon 9. Microsoft jobber med en løsning for versjon 10. De som har andre nettlesere bruker i nokså liten grad eldre versjoner av disse, og det har blitt spesielt tydelig siste året hvor de fleste (alle?) alternative nettlesere har fått sine egne løsninger for automatisk oppgradering. Column-width har fungert nokså dårlig opp til for et par år siden. Noe av litt særere ting slik som styring av hvor kolonnebrekk kan skje er fortsatt dårlig støttet. Browserspesifikk navngiving er fortsatt i bruk, men funksjonene er de samme.
Mediawiki bruker allerede kolonner og tilsvarende løsninger flere steder hvor det tidligere ble brukt tabeller (kom i 1.17), og på Wikipedia har vi brukt dette i malverk siden 2006. Det skjer blant annet i {{referanser}} (tidligere {{reflist}}). Endringen medførte at flere script måtte skrives om, blant annet <gallery> sluttet å formatere utlegget i tabeller. I tilfellet med gallery har jeg ikke sjekket hva som er alternativ løsning utover at tabellformateringen er droppet.
Fordelen med å bruke kolonner via styling er at dette i større grad tilpasser seg nettleser og skjerm, noe som er viktig fordi fremvisning på mobiler og andre små enheter er blitt svært vanlig og økende. I enkelte land dominerer nettlesing på mobiler, det samme har skjedd i enkelte demografiske grupper. Folk over 30 som hovedsakelig surfer på stasjonære maskiner er utdøende dinosaurer, gruppen 13 til 30 som surfer via mobilen viser veien til fremtiden selv i Norge.
Når kolonneformatering brukes selv om det bryter sammen i enkelte gamle nettlesere så er grunnen gracefull degredation, funksjonen opprettholdes selv om det ikke ser så pent ut, det vil si at der det skulle komme flere kolonner kommer det kun en enkelt kolonne. Tilsvarende skjer på et utall steder i programvaren og malverket, noe fungerer ikke (marger, fontstørrelser, teksttransformer, skygger, transparente effekter, osv) men resultatet blir akseptabelt fordi nødvendig informasjon overlever.
Det finnes en quick fix som fungerer for uordnede lister i IE, og som bruker inline-block istedenfor column-count. I praksis organiseres utlegget i rader og så i kolonner, istedenfor i kolonner og så i rader. Det får konsekvenser for hvordan tellefølger blir, men det spiller ingen rolle for uordnede lister. Dette fungerer på dette prosjektet for brukere som kjører javascript, men det må legges til litt nettleserspesifikk styling.
En mer omfattende fix er å gjøre kolonneformatering i nettlesere som feiler via javascript. Det er et større prosjekt og kanskje ikke et som er særlig fornuftig i og med at Microsoft så tydelig viser at de selv ønsker å skifte fokus til en nettleser som følger etablerte og kommende standarder. IE 10 legger opp til å være tettere på disse enn mange av konkurrentene.
Jeg mener det er legitimt å gi brukere av eldre IE-nettlesere det deres nettlesere faktisk legger opp til. Hvis nettleseren har mangler og brukeren ikke ønsker å oppgradere eller skifte til annen nettleser så må vedkommende akseptere det utlegget han får. Det eneste brukeren med en viss rett kan kreve er at det alternative utlegget gir gracefull degredation, noe det gjør idag. Jeg har derfor valgt å ikke gjøre noe med maler som bruker column-count og som kan trikses til å gi tilsvarende utlegg ved å bruke inline-block i det jeg oppfatter som mangelfulle nettlesere. — Jeblad 11. nov 2011 kl. 23:59 (CET)