Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-31

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

januar
februar
mars
april

Nordiskt samarbeteRediger

På den danska Landsbybrønden kom frågan om nordiskt samarbete upp. Det ligger nära till hands att Skåne och Sjælland samarbetar. Men kanske också Hedmark och Värmland? Och Trøndelag och Jämtland? Föreningen Wikimedia Sverige (där jag sitter i styrelsen) har vid några tillfällen gett stöd till fotosafari, vilket varit framgångsrikt och populärt. Ett tema kunde vara Finnskogene, som företräds av Torsby Finnkulturcentrum och Norsk skogfinsk museum i Svullrya. Kanske kunde vi också få med deltagare från Finland? Hur ser arbetet i norska Wikipedia ut, rörande Finnskogene? Finns det samarbete med lokala historielag och liknande? --LA2 21. jul 2011 kl. 11:22 (CEST)

Jeg synes det er et godt forslag og tror vi har en rekke prosjekter vi kan gjennomføre i fellesskap! mvh - Ulf Larsen 25. jul 2011 kl. 07:25 (CEST)
Er det ingen andre som synes det er en god ide å samarbeide med de andre utgavene av Wikipedia? Hva med et felles prosjekt om 2014, 200 år siden oppløsningen av unionen mellom Danmark og Norge? mvh - Ulf Larsen 2. aug 2011 kl. 15:41 (CEST)
Finnskogen er eit glimrande framlegg, det fine med det er at det er organisasjonar i fleire land som allereie er aktive, og som kan kanalisere verksemda si gjennom Wikipedia, og i lag på tvers over grensa, viss det blir sett i gang eit WP-prosjekt der dei som allereie er aktiv på norsk og finsk side er med. I det heile er det ein god idé å dra med eksterne organisasjonar i WP-prosjekt, med wikipedianarar som støtte, med innføring, praktisk hjelp og støtteskriving. Trondtr 2. aug 2011 kl. 20:49 (CEST).

Forslag om menyenRediger

Jeg foreslår at «Anbefalte artikler» og «Utmerkede artikler» bytter plass i venstremenyen, fordi utmerkede artikler er et trinn høyere enn anbefalte artikler, og det kan også gjenspeiles i rekkefølgen i menyen. Forslaget går altså ut på å sette Utmerkede artikler øverst. Iceblock (d) 15. jun 2011 kl. 14:50 (CEST)

Jeg liker forslaget, men jeg har også lenge tenkt på en alternativ utforming av sidemenyen, nemlig å dele de lenkene vi har i hovedmenyen (forside, svaksynte etc...) og under prosjektundermenyen (Tinget, torget, etc...) inn i tre menyer
 1. Hovedmeny/les oss
  1. Forside
  2. Tilfeldig side
  3. Utvalgt innhold (leder til utmerkede artikler med solid lenking på toppen til anbefalte artikler siden)
 2. Bidra
  1. Siste endringer
  2. Portal
  3. Hjelp
  4. Last opp fil
 3. Om oss
  1. Kontakt Wikipedia
  2. Wikimedia Norge
  3. Donasjoner
De fleste vil legge merke til at jeg har tatt bort en del lenker. Det er fordi jeg mener det hadde vært mer oversiktlig hvis disse var samlet i prosjektportalen som allerede har oppslagstavle, men som også kan få tilført aktive tråder malen fra tinget og torget.
Jeg mener at en slik endring ville fjernet en del lenker fra en allerede full sidemeny og gjort den enklere å forstå for nye brukere. Profoss   (diskusjon - bidrag) 15. jun 2011 kl. 18:07 (CEST)
Jeg er konspiratorisk enig med Profoss i at hele menyen trenger en overhaling. På min skjerm tar logoen pluss menyen opp en hel skjermlengde (og jeg har en helt normal bærbar datamaskin, ikke en sånn dvergmaskin (unnskyld, kortvokstmaskin)). Inndelinga han skisserer ovenfor gir mening, og jeg tror den vil være enklere å forstå. Jon Harald Søby 15. jun 2011 kl. 18:12 (CEST)
Hvis vi greier å få gitt prosjektportalen en ordentlig ansiktsløfting slik at den fungerer som en oversiktlig og beskrivende portal til alle de viktigste prosjektsidene, særlig de som eventuelt ikke lenger vil bli lenka til fra sidemenyen, så syns jeg det er en veldig god idé. Menyen slik den er i dag er enkel for oss som har vært her en stund og veit hva alt er, men en meny med så mange lenker er ikke veldig brukervennlig for nykommere (Hva er forskjellen på anbefalte og utmerkede artikler? Hva er «Sandkasse»? Hva er «Orakelet»? Hva er «Tinget» og «Torget»? Hva er forskjellen på «Last opp fil» og «Commons-opplasting»? Det er ikke lett å vite hvor man skal klikke.).
Når det gjelder det opprinnelige forslaget til Iceblock, så har jeg lenge lekt med tanken om å samle utmerka og anbefalte artikler (og gode lister og portaler) på én side. Jeg syns det er kontraintuitivt å måtte gå inn på tre forskjellige sider for å finne kvalititsartikler. Det er tross alt ikke stor forskjell mellom de utmerka og de anbefalte, og det er heller ikke så mange av dem at sida ville blitt altfor stor. Haakon K 15. jun 2011 kl. 23:11 (CEST)
Nå som virkemåten til menyen er endret i Vector, så tror jeg at den endringen til Profoss er på sin plass - menyen bør ha en fullstendig omorganisering og være mer praktisk satt opp enn den måten det var før. Om vi kaller det "Utvalgt innhold" eller "Anbefalte artikler" (som en samlebetegnelse på anbefalte og utmerkede) spiller ingen rolle, men en lenke holder. Lars Åge 15. jun 2011 kl. 23:36 (CEST)
Ypperlig! @Haakon, jeg har jobbet litt med å oversette den svenske portalen til norsk (Bruker:Profoss/Sandkasse2), det er ikke helt ferdig, og trengs nok noe tweaking og oversettelse fra svensk/bytte ut særsvenske ting med norske, men ser forholdsvis greit ut so far. Jeg oppdaget enda en last opp fil lenke, nede i verktøy forøverig. Jeg kan begynne prosessen med å kutte ned, også kan man vente å kutte ut utmerkede/anbefalte frem til man har fått en utvalgt innhold portal på plass. Profoss   (diskusjon - bidrag) 16. jun 2011 kl. 10:55 (CEST)
Er enig i at vi kan rydde for å få en bedre meny og forslaget om å slå sammen anbefalt og utmerket til en lenke, gjerne Utvalgt innhold syns jeg er en god start, likeså å fjerne sandkasse. Samtidig er det en god regel å ikke endre for mye, folk venner seg til ting, i tillegg så vet vi at våre brukere benytter engelskspråklig Wikipedia i stor grad, vi bør derfor ha et øye til oppsettet der. Enwiki har blant annet doner til Wikipedia i den første bolken, det signaliserer jo ganske kraftig hva vi er - dvs ikke reklame, men avhengig av bidrag, både tekst og penger. mvh - Ulf Larsen 16. jun 2011 kl. 12:25 (CEST)
Enig med øvrige talene: det kan være lurt med en totalgjennomgang, og skissen til ny løsning virker fin. Mvh --M Haugen 16. jun 2011 kl. 18:25 (CEST)
Da er en delvis modifisert variant av førsteutkastet klar og jeg ble nesten litt forbauset over hvor god plassen ble. Jeg har ennå ikke slått sammen anbefalt og utmerket, men det er eneste plan. Alt som var tilgjengelig i sidebaren er fremdeles tilgjengelig på Prosjektportalen, som har fått en aldri så liten oppussing. Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 08:56 (CEST)
Husk på at ikke alle har et standard oppsett og ikke alle bruker Vector og de dynamiske venstremenyene. Samtidig så er det ikke lurt å ta utgangspunkt i det en liten gruppe skribenter ønsker seg, for disse kan sette opp sine egne venstremenyer via litt forskjellige hjelpemidler. Ta utgangspunkt i det lesere flest trenger for å finne artikler og som hjelper dem.
Anbefalte og utmerkede artikler kan med fordel slås sammen til en lenke til en enkelt side, men tidligere var det vanskelig å få enighet om dette. På samme vis kan Oraklet, Torget og Tinget med fordel slås sammen til en lenke. Samme problemstilling der, det har vært vanskelig å bli enige om hvordan en fellesside skal se ut. Siden for svaksynte må ikke skjules i noen undermeny. Tilfeldig side og siste endringer hører egentlig hjemme i verktøykassa, men veldig mange ønsker å ha de lett tilgjengelig på toppen. Hjelpesider bør i toppen, dette er for lesere. Dugnadskontoret og ukens konk er interne greier og kan ligge i en undermeny. Videre er Stilmanual og Prosjektportal internt. Last opp fil i prosjektportalen er duplisert med tilsvarende i verktøykassa, men lenka i verktøykassa er systemgenerert. Lenka i verktøykassa kan fjernes på forskjellig vis, men da bør det være mulig å overstyre dette. Enkleste er via styling av lenka, dagens endring av spesialsiden bør fjernes for er en på denne siden så er det en grunn for det. Donasjoner bør i toppen, det samme med kontakt Wikipedia. Epostlenker til Wikipedia Foundation og Wikimedia Norge i venstremargen bør ut for lesere skjønner ikke forskjellen. En mulighet er å sette opp en portlet utelukkende med kontaktadresser. Uansett må ikke kontaktadressen til Wikimedia Foundation fjernes og Wikimedia Norge stå igjen, for dette skaper feil inntrykk av hvem som er prosjekteier.
Så er det en del portlets som brukes av tilleggsfunksjoner som bør med. Det finnes andre måter å få de på plass, men alternativene gir ikke lokalisering av systemmeldinger uten å påvirke lastetiden negativt. Nå legges flere lenker til i verktøykassen via tilleggsfunksjoner, men dette er litt uheldig fordi en da mister lokalisering av tittelen på lenkene. En bør se på om disse lenkene kan legges til på et vis som åpner for lokalisering. Husk at selv om en kan legge til lenker via tilleggsfunksjoner så går lastetiden for siden opp. Hvis en skal gjøre lokalisering via javascript og systemmeldinger så øker serverlasten på de ekstra spørringene. Derfor bør mest mulig plasseres i venstremargen og det som eventuelt er unødvendig bør så skjules via styling. Venstremargen bruker nokså aggressive teknikker for å fjerne det som er unødvendig allerede idag, så dette er ikke noe nytt.
Det er på gang noen sentrale endringer i venstremargen, men jeg tror ikke disse får konsekvenser med det første. Noe av det viktigste er at sortering av språklenkene kommer, i prinsippet er det samme løsningen som vi har idag, dermed kan tilleggsfunksjonen for dette fjernes en gang i fremtiden. — Jeblad 16. jun 2011 kl. 16:14 (CEST)

Ser ut som det har skjedd ting med menyen allerede, det er vel en fordel å få avsluttet diskusjonen før det blir endret noe. mvh - Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 12:45 (CEST)

Om mulig så vil jeg svært gjerne ha siste endringer i den øverste bolken fordi jeg ofte bruker mobil til å overvåke Wikipedia og der er den lettest å nå. --Nina 17. jun 2011 kl. 13:14 (CEST)
@Ulf, jeg så ingen innlegg som var mot endringen og gjennomgående positiv innstilling. Derfor tenkte jeg det var like greit å gjennomføre endringen (er ikkenoe problem med å sette det tilbake, det er gjort på ca. 1 minutt). Men selvsagt, er det noe som oppleves som trælete så er det ikkenoe problem å forandre på det. Sidemenyen er ikke hugget i stein :) Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 15:20 (CEST)
Til Profoss: Jeg mener det er ganske mye som ikke er avklart og synes det er bedre om det legges frem et revidert forslag, basert på innspillene over, som så kan diskuteres videre. For eksempel er det ikke gjort noe med sammenslåingen av anbefalt og utmerket, som jeg syns er en riktig vei å gå (men som kanskje andre er skeptisk til) osv. Jeg syns også hjelpesider bør øverst, sammen med Donasjoner, mens WMNO bør inn på Wikipedia osv. Vil tro vi har noen uker foran oss med diskusjoner før vi kan enes noenlunde om et nytt oppsett. mvh - Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 16:42 (CEST)
Oj! Hadde jeg hatt kaffe tror jeg jeg hadde satt den i halsen nå. Flere uker med diskusjon...? Da er det virkelig ikke rart at ingen tar tak og hjelper til å pusse opp wikipedia. Nei, planlagt byråkrati for byråkratiets skyld har virkelig ikkenoe for seg, be bold! Anbefalte og utmerkede skal få en egen utvalgte side, når jeg får summet meg til å skrive det. Det nåværene oppsettet er helt i tråd med de forslagene som har kommet inn. Jeg er litt tvilene med å føye opp donasjoner høyere, siden det bryter med den logiske oppbygningen som var skissert: tredelingen, Les, bidra, om. Å introdusere flere lenker gjør den bare tunggrodd og vanskelig å finne frem. Dette er grunnen til at jeg fjernet wm og wmno (uannsett finnes det en lenke til wm nederst på siden). Forøverig, gjennom å trimme resten av lenkene så ligger donasjoner lenger oppe nå, enn det gjorde tidligere. Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 17:07 (CEST)
Forøverig, sett gjerne opp en liste over punkter du mener at ikke er adressert, og jeg vil tilråde alle som har punkter å sette opp en slik liste. Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 17:09 (CEST)
Hvis dette hadde vært Wikiprofoss så hadde det ikke vært noe problem med din fremgangsmåte, men når vi er en av norges mest brukte nettsteder, med over 2 tusen aktive månedlige brukere så er det helt nødvendig at vi har en prosess på det. Det er ikke «byråkrati for byråkratiets skyld», men helt legitimt og rett. Hvordan ville det gå om enhver som har gode ideer gjør om på dette annenhver uke? Så jeg foreslår at du setter tilbake det som var og at vi tar det derfra. mvh - Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 17:38 (CEST)
Så mye for "Be Bold"... Jeg kan heller ikke huske at vi noensinne gjorde noen vedtak om å legge til kreti og pleti i sidebaren. Faktisk er det forslaget som ligger på bordet nå betraktelig nærmere orginalen fra 2005 enn giganten den erstattet.
Hva slags prosess er det du ser for deg er jeg litt interesert i. Hvis dette skal være holmgang i en månede med debattklimaet som foreligger til vanlig på tinget/torget så havarerer forslaget her og nå. Riktignok mener jeg at det innebærer en STOR forbedring fra det tidligere oppsettet, men jeg ikke interresert i å måtte debattere for debattens skyld. Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 17:48 (CEST)
Du oppsummerer det som kommer i diskusjonen og fremmer et revidert forslag, når så det har fått sine kommentarer så nytt forslag basert på det osv. I tillegg syns jeg vi bør vurdere om vi kan få til brukertester (usability tests), mulig at Opera og Håkon Wium Lie kan hjelpe oss med det. Jeg mener vi vet lite om hvordan brukerne oppfatter våre menysystemer, hva de bruker, ser/ignorerer osv. At menyvalg er lagt til uten diskusjon mener jeg er en uting og det bør opphøre.
Jeg er vel den som kjører mest kurs/workshops og jeg ser stadig at det er svært lite kunnskap om ulike deler av menyen, geografiske koordinater er det f.eks få som kjenner til. Så vi må ta dette steg for steg, ikke fordi vi skal ha byråkrati for byråkratiet, men fordi vi må ha med flest mulig på prosessen og få innspill så vi slipper å gjøre det igjen om noen måneder. mvh - Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 18:31 (CEST)
Greit, å få inn faktiske eksperter på brukervennelighet høres bra ut, det har jeg virkelig troen på. Og jeg har ikkenoe problem, men å gå tilbake til det gamle utseenet mener jeg ville vært et stort skritt tilbake. Hva med å kjøre en prossess som du foreslår, men med det nye som utgangspunkt, så kan man heller finne ut hva man skal legge til snarere enn hva man skal ta vekk. Profoss   (diskusjon - bidrag) 17. jun 2011 kl. 18:37 (CEST)
Om andre kan leve med det (dvs at vi går ut fra det oppsettet som står nå) så greit for min del. Hvis det ikke er motstand mot det så kan jeg prøve å høre med Håkon Wium Lie om Opera har mulighet for å assistere oss i dette, dvs finne ut hvordan menyen best bør være for å fungere for flest antall brukere. Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 18:52 (CEST)
Jeg ønsker snarvei til tinget tilbake til forsiden, som lenke en eller annen plass. Er tungvint å måtte klikke seg innom annen side først, og det innbyr heller ikke til åpne diskusjoner rundt wikipedia. Er litt feil hvis man må være viderekommen som bidragsyter før man vet at tinget eksisterer, og hvor man klikker for å komme seg inn.Grrahnbahr 17. jun 2011 kl. 20:11 (CEST)
Jeg er enig med Grrahnbahr, at Tinget bør på plass som lenke i menyen. Mvh Beagle84 17. jun 2011 kl. 20:51 (CEST)
Jeg fant også ut at jeg savna lenka til Tinget, det er litt tungvint å gå gjennom prosjektportalen for å komme til en såpass viktig side. Satte den inn igjen. Ellers syns jeg menyen begynner å bli bra, når vi etter hvert får slått sammen lenka til UA/AA også. Men hvis Ulf får tak i en ekspert som kan hjelpe oss med oppsettet, hadde det jo vært flott. Haakon K 17. jun 2011 kl. 22:55 (CEST)
Hvis det ikke er motstand mot det her så kan jeg høre med Håkon Wium Lie på Opera, de driver sikkert usability testing og om noen kan hjelpe oss med det her så bør det være de. Det er imidlertid ikke snakk om å få tak i en ekspert, om jeg forstår det rett, det er snakk om å gi ulike «vanlige brukere» oppgaver de skal løse og så observere hvordan de løser de. Klarer en bruker f.eks å finne lenken til hjelpesidene våre, eller om de først blir bedt om å finne artikkelen om Oslo, klarer de da å finne lenken til kart over Oslo? Det er mye jobb og et stort spørsmålstegn om Opera kan hjelpe oss med det, men om det ikke er motstand mot det her så syns jeg det er verdt å spørre. mvh - Ulf Larsen 17. jun 2011 kl. 23:17 (CEST)
Er vel en av de wikipanerne i denne diskusjonen som faktisk har gjort brukertester og mener meg derfor meningsberettiget! (Jay!) Hvem skal vi spørre om hva som er viktig i venstremargen? Vaskekonen og superbrukeren. Vil disse bli enige? Nei. Spiller det noen rolle å gjøre brukertester i dette tilfellet ? Ja. Er det nødvendig? Nei.
Ikke alle kommer til å bli enige med hva Profoss mener om venstremargen, heller ikke jeg, men Profoss har gjort noe som er veldig viktig – han har gjort noe med problemet! Noen endringer vil han klare å få brukere til å bli enige om, både av ting som skal fjernes og av ting som skal beholdes. Legg til at leserne har sine greier som er viktig for dem og det kan være tilnærmet ortogonalt på hva skribenter og vaktmestere mener. Hvis Profoss kan avklare dette så er det utrolig bra.
Vi har noe i venstremargen som er viktig for alle, vi har noe som er viktig for bestemte brukergrupper, og vi har noe som er mer situasjonsbetinget. Disse tingene hører hjemme i litt forskjellige portlets. Hvis Profoss klarer å lage et vettugt utkast på hva som , hva som bør med, og hva som bare er kjekt å ha der så er det mulig å komme et godt stykke videre.
Et nokså viktig hjelpemiddel er å lage en oversikt over hva som bør med og hvorfor. Det er startet på en slik litt lengre ned. Noe slikt må lages uansett hvilken «eksperter» som hentes inn, men i dette tilfellet er nok Profoss ekspert god nok. Lykke til. — Jeblad 18. jun 2011 kl. 01:06 (CEST)
Jeg skulle gjerne ønske noe resultater av slike brukertester publisert, det ville nok vært artig lesning for flere. Jeg er forøvrig uenig i at alle bruker lenken "Forside" på menyen. Det er svært sjelden jeg ser på forsiden vår, og om jeg vil det så kan jeg like godt klikke på logoen. - Hans-Petter 19. jun 2011 kl. 01:41 (CEST)
Det er gjort mange brukertester ifm usabillity-prosjektet til Wikimedia Foundation, du kan jo henvende deg der og høre hva som er tilgjengelig. [1] Ikke noe av det jeg har gjort av slikt er tilgjengelig såvidt jeg vet, men så er de heller ikke om Wikipedia med unntak av et prosjekt for et par år siden. Dette var ikke om venstremargen, men hvordan bruekre opptrer i en sesjon.
Det finnes forøvrig en løsning for clicktracking i Wikipedia, men vet ikke om den er slått på for annet enn enkeltbrukere og i begrensede tidsrom. Kanskje det er mulig å få lov til å bruke denne løsningen i spesifikke prosjekter, men da tror jeg prosjektene må være veldefinert og ha en representant som kan garantere sikker behandling av dataene.
«Forside» er en type lenke som er litt kilen. Den er ofte hengt på logoen, men det er da usynlig at den finnes. Samtidig er det en av lenkene som brukes mest på et nettsted. Noen ønsker å eksponere slike lenker med fullt navn i tillegg til å gjøre dette via en logo, andre mener dette er overflødig. Jeg tviler på at den diskusjonene avsluttes med det første, og den går nok videre helt uavhengig av hva vi mener på Wikipedia.
Brukertesting av hva som er viktig i venstremargen er knyttet til analyser av hva brukergrupper klikker på og hvorfor de gjør det. Vi har ikke underlagsdata for brukergrupper, men det kan nok være en ide å se litt på langtidsstatistikk for sider i prosjekt, hjelperom og spesialsider. Kanskje Bruker:Stigmj kan lage en side ala Wikipedia:Statistikk/1000 mest besøkte/2011/01, men for et helt år og kun for dise navnerommene? Et utdrag er på Bruker:Jeblad/pages. Husk imidlertid på at trafikk blir påvirket av hva som er i sidemargen. Noe som er i sidemargen vil få høy trafikk uavhengig av hvorvidt oppføringene er viktige eller ikke, men en slik oversikt vil gi et grunnlag for å vurdere hva som kanskje er viktig. Hvis en ser på utdraget for januar så er det noe som skiller seg ut; Wikipedia:Stilmanual er mye brukt uten at den er i venstremargen, Wikipedia:Orakelet er mye brukt uten at vi klarer å få siden til å fungere, Wikipedia:Introduksjon er mye klikket på uten at det synes å reflektere i redigering i den tilhørende sandkassa, Wikipedia:Kategorier er mye brukt og mangler i venstremargen, og ikke minst Wikipedia:Om er mye brukt. Hvis det ble tatt med flere enn de 1000 mest brukte sidene så ville nok flere skilt seg ut, og om en midlet over mer enn en måned så ville nok tallene bli litt mer pålitelige. Likevel tror jeg nok disse tallene viser trenden nokså godt. Det finnes noen prosjektsider som er viktige for skribenter og som nå mangler i venstremargen, og det mangler noen sentrale navigasjonsstrukturer for lesere. En råtipp på den første gruppen er de to kategoriene Kategori:Veiledninger og Kategori:Anbefalte regler og retningslinjer, og i den andre gruppen oppføringene på Wikipedia:Kategorier. — Jeblad 19. jun 2011 kl. 02:29 (CEST)
Fjerner seksjoner om spesifikke typer av lenker, noen adre får ta dette videre.Jeblad 28. jun 2011 kl. 15:34 (CEST)

Stilmanualen må inn på menyen, i tillegg syns jeg Anbefalte artikler og Utmerkede artikler bør slås sammen, kan gjerne kalles Utvalgt innhold og kan gjerne lenkes direkte til side for Utmerkede artikler. Ulf Larsen 26. jun 2011 kl. 19:10 (CEST)

Har lagt inn Bruker:StigBot/spesial nå som har tatt et statistikkuttrekk for alle sider med et kolon i navnet over perioden januar til juli i år, dersom det er interessant. Stigmj 2. jul 2011 kl. 15:26 (CEST)

Fullstendig uenig!Rediger

Som jeg tidligere har påpekt, er jeg fullstendig uenig i at Hjelp skal havne på et underordnet nivå. Det er i strid med all forskning og alle anbefalinger som er foretatt mht. brukergrensesnitt; det er kort sagt komplett meningsløst. Som OTRS-medarbeider vet jeg forøvrig også at svært mange sliter med å finne frem til relevant hjelp på Wikipedia; det gjør ikke saken bedre å gjøre funksjonen enda mindre synlig! En uerfaren bruker bør i det hele tatt ikke ha muligheten til å skjule funksjonen. Asav 29. jun 2011 kl. 07:04 (CEST)

Støtter Asav, er svært viktig at Hjelpesider er på høyeste nivå. mvh - Ulf Larsen 29. jun 2011 kl. 11:52 (CEST)
Ser den Asav, jeg har nå forandret så hjelp havner under hovedoverskriften slik det var før. Håper det blir enklere å finne hjelp nå, å gjøre det enklere for nybegynnere var jo tross alt grunnen til at jeg startet prosjektet i første omgang. Hva annet spøres det mye om på OTRS? Og hva mener du om resten av lenkesammensettningen, eller er du bare uenig om hjelp (som egentlig burde kortes ned fra hjelpesider til bare hjelp. Profoss   (diskusjon - bidrag) 30. jun 2011 kl. 17:43 (CEST)
Ja, om Hjelp kommer på øverste nivå og blir mest mulig synlig, er jeg blid igjen! Asav 1. jul 2011 kl. 09:06 (CEST)

Svært god idé å ta tak i menyen! Jeg har sansen for det øverste forslaget til Profoss, men har noen forslag til endringer:

 1. Forside
 2. Svaksynte
 3. Utvalgt innhold
 4. Tilfeldig artikkel (bruker noen denne? Det kunne vært interessant å testet)
 5. Hjelp
 6. Bidra
  1. Dugnadsportal ?
  2. Tinget
  3. Siste endringer (bør ikke ligge på toppnivå, erfarne brukere kan evt. bokmerke)
  4. Last opp bilde (mer forståelig enn fil)
  5. Donasjoner (som en form for bidrag)
 7. Verktøy & Utskrift
  1. Lenker hit
  2. Relaterte endringer
  3. Permanent lenke
  4. Siter artikkelen
  5. Opprett bok
  6. Last ned som PDF
  7. Utskriftsversjon
  8. Last opp fil (lokalt)
  9. Spesialsider
 8. Om oss
  1. Kontakt Wikipedia
  2. Wikimedia Norge

Kanskje det ville vært fornuftig med en egen side der ulike utkast og innspill kunne presenteres og diskuteres? – Danmichaelo 1. jul 2011 kl. 13:25 (CEST)

Oj, dette likte jeg, alternativt forslag, mange gode ideer her. Jeg er egentlig enig med å flytte på siste endringer (var orginalutkastet), men det skaper vistnok problemer for en del brukere. Det er vanskelig å gjøre noe med Verktøy delen, siden den er hardkodet. Bidra er et mye bedre navn enn "Prosjekt" (hva tenkte jeg egentlig på...?), det samme gjelder Dugnadsportal i stedetfor prosjektportal. Andre alternativer er Brukerportal, bidragsportal, deltakerportal eller samleside.
Jeg bruker tilfeldig artikkel en del, klikker igjenom for å jakte etter rødlenker. Jeg tror den er best å ha på bidragssiden, tviler litt på om vanlige lesere bruker den. Eventuelt kan den også sløyfes, det finnes spesialsidelenke.
Flyttingen av donasjon fra Wikipedia til bidra liker jeg svært godt. Profoss   (diskusjon - bidrag) 1. jul 2011 kl. 14:06 (CEST)
Jeg liker idéen veldig godt i det du legger opp til der. Problemet med siste endringer tror jeg heller ikke er så stort - vi kan fjerne den for alle øverst, og legge den til igjen for de som ønsker det som en tilleggsfunksjon. Jeg tror ikke det er mange uregistrerte brukere som bruker den (men om jeg ikke tar helt feil, så tror jeg at jeg kan greie å finne frem statistikk for det fra usability-prosjektet). Det er også mulig å bruke hurtigtaster på alle standardlenkene, så "oss avanserte Wikipediabrukere" behøver ikke å bla i menyene i det hele tatt (så lenge vi sitter på en PC, mobil er vanskeligere). Lars Åge 1. jul 2011 kl. 15:30 (CEST)
Jeg bruker en lenke i den menyen hele tiden — Siste endringer, og når jeg forteller om Wikipedia viser jeg alltid denne leken for at folk skal bli klar over at hver eneste liten endring kan dokumenteres jeg syns derfor at dette er den viktigste lenken i menyen og den bør definitivt ligge på toppnivå. Det er også bra at tilfeldige brukere ser hva som foregår på Wikien om de trykker på lenken. Kan legge til at jeg til og med har vist dette fra min mobil og da er det ekstra viktig å ha lett tilgang til lenken. Å bruke denne er en lett måte å fortelle om kvalitetsikring og alle bidragsytere som sjekker bidragene på Wikipedia og et godt svar på kritikken om at på Wikipedia kan alle skrive hva de vil uten at noen kontrollerer innholdet.--Nina 1. jul 2011 kl. 16:12 (CEST)
Argumentasjonen min for å plassere det under Prosjekt/Bidra er at jeg synes det logisk hører hjemme der, men andre argumenter kan jo veie sterkere. Ved demonstrasjon av WP burde det imidlertid ikke ha så mye å si hvor lenken ligger (på mobil kan vel siden bokmerkes direkte?). Slik jeg ser det blir det avgjørende spørsmålet: Bør tilfeldige brukere slumpe innom Siste Endringer? Har det en prevantiv virkning på vandalisme? Nesten litt som når butikker har skjermer som viser bilder fra overvåkningskameraene sine? Jeg har ikke tenkt tanken før, men det er mulig. – Danmichaelo 1. jul 2011 kl. 23:24 (CEST)
Jeg vil også svært gjerne ha Spesialsider i verktøykassen der den hører hjemme slik at folk kan finne statistikker etc på en grei måte. --Nina 1. jul 2011 kl. 16:20 (CEST)

Jeblad skriver ovenfor: "Hvis en ser på utdraget for januar så er det noe som skiller seg ut; Wikipedia:Stilmanual er mye brukt uten at den er i venstremargen, ..." Om Stilmanualen lå der i januar, vet jeg ikke, men den lå iallfall der inntil nylig – og jeg mener den absolutt bør tilbake. Dugnad 1. jul 2011 kl. 18:10 (CEST)

Syns det hadde vært bra om vi fikk slått sammen Anbefalte artikler og Utmerkede artikler når vi er i gang med dette, skjer det noe mon tro? mvh - Ulf Larsen 9. jul 2011 kl. 20:58 (CEST)

Er fremdeles for å slå sammen AA og UA. mvh - Ulf Larsen 17. jul 2011 kl. 14:10 (CEST)

Jeg støtter Danmichaelos versjon. Men kall de anbefalt/utmerkede artiklene heller for "gode artikler", og ikke "utvalgt innhold", som jeg synes er litt intetsigende. Jeg bruker Tilfeldig side-lenken noen ganger, la den være der. Vi bør også kunne skvise Torget og Orakelet inn der også. --Berntisso 18. jul 2011 kl. 20:05 (CEST) ~ Savner også lenke til stilmanual, er noe jeg bruker hele tiden, uten en slik lenke så blir jeg mindre produktiv. Ulf Larsen 20. jul 2011 kl. 19:16 (CEST)

Savner også lenke til stilmanual, er noe jeg bruker hele tiden, uten en slik lenke så blir jeg mindre produktiv. Ulf Larsen 28. jul 2011 kl. 11:22 (CEST)

Savner også lenke til stilmanual, er noe jeg bruker hele tiden, uten en slik lenke så blir jeg mindre produktiv. Ulf Larsen 5. aug 2011 kl. 12:40 (CEST)