Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-16

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august

Tolking av blokkeringsreglerRediger

Dette er bare hvordan jeg har tolket regler og praksis, men det er kanskje et mulig utgangspunkt for diskusjon.

  1. Administratorer kan blokkere og eskalere blokkering av IP-adresser i den grad det er nødvendig for å identifisere problemadresser. Typisk vil dette skje for skoler og lignende.
  2. Administratorer kan blokkere kontoer indefinitt dersom det er tydelig at de er opprettet med formål å drive vandalisme, sjikane, identitetstyveri og lignende.
  3. Administratorer blokkerer kontoer etter vandalisme, sjikane og generell forstyrrelse utfra eskalering hvis de forutgående blokkeringene har relevans og er tilstrekkelig nær i tid. Hva som er nær i tid må vurderes utfra vedkommendes aktivitetsnivå.
  4. Administratorer kan utfra vurdering blokkere i inntil 1 - 2 uker, og skal normalt ikke sette førstegangsblokkering som er lengre enn dette. Unntak finnes, spesielt der det finnes andre forhold som trenger avklaring.
  5. Administratorer skal være bevist på at brukes blokkering i opphetede situasjoner så er formålet skadebegrensing og ikke straff. Slike settes ikke utfra eskalering, og inntil 1 - 2 uker utfra vurdering. Hvis særlige forhold tilsier det så kan de settes lengre, men da må en forvente at de blir endret etter diskusjon.
  6. Blokkeringer på 3 måneder eller mer av produktive brukere bør kun gis etter konsultasjon med andre og fortrinnsvis etter diskusjon på Tinget. Produktive brukere er etter vurdering, men enhver bruker som er autopatrol er udiskutabelt produktiv.
  7. Som hovedregel er det ikke akseptabelt å blokkere brukere en er i konflikt med, men det kan skje at konflikter går ut over tredjeperson. Slike blokkerigner må en forvente at blir debattert.
  8. Brukere som er kjent for temperamentsfull kommunikasjon kan blokkeres så de kjølner ned, men dette skal ikke være et argument for å godta slik oppførsel. Slike blokkeringer vil normalt ikke være grunnlag for eskalering.
  9. Hovedregelen er at en skal alltid forsøke kommunikasjon med registrerte brukere før en tyr til blokkering, kun når det haster med skadebegrensing kan en velge å blokkere før dialog.

Jeg mener jeg stort sett har fulgt disse reglene, men har nok syndet mot dem noen ganger. Sikkert flere ganger enn jeg liker å bli minnet på. — Jeblad 17. apr 2011 kl. 18:30 (CEST)

Hvorfor er dette flyttet ut av kontekst? Dette er skrevet som presisering av hvordan jeg tolker blokkeringsreglene i relasjon til blokkeringen av Harry og ImanI. — Jeblad 17. apr 2011 kl. 23:56 (CEST)
Jeg trodde helt ærlig at dette var en ny tråd og trodde det var en misforståelse at den ikke ble lagt inn på slutten av siden slik som er etablert praksis på diskusjonssider. Gikk ikke dette tydelig nok frem av redigeringsforklaringen min? Beklager om jeg tok feil. -- Hans-Petter 18. apr 2011 kl. 00:10 (CEST)
Når det først er skjedd, ser jeg ingen stor skade i det. Jeg synes ofte det blir så mange innlegg at det blir håpløst å holde styr på hva det egentlig går ut på. Her har vi et klart innlegg om hvordan det går an å legge opp en folkeoppdragelse, forutsatt at der er noe kommunikasjon utenom - eller i det minste blir gjort forsøk på slik.
Jeg vil mye heller delta i en avstemning/ordskifte om dette grunnlaget enn for eller mot ImanIs fortsatte deltakelse på WP. Hvis han d****r seg ut igjen, er det en smal sak å blokkere - og da diskutere lengden. Det er tross alt rent litt vann i havet siden siste visitt. (En av mine medruss hadde en tekst på russekortet som gjorde inntrykk: «Jeg har intet lært, og intet glemt» - men i likhet med JEB er jeg fortsatt nysgjerrig på om det holder 100% stikk her). Men ingen avstemning før påske, uansett tema, takk. Dit jeg drar har jeg knapt nok mobildekning, og der blir sannsynligvis myyyye å bla seg gjennom etterpå.
Jeg holder fortsatt fram at vi må kunne stille for hete innlegg tilbake, og gi debattanten sjans til å reformulere. (Jeg glemmer det ofte selv, men «Forhåndsvisning», ta en kopp kaffe, og se på det en gang til før du «lagrer» kan være det som skal til for at en i hvertfall selv holder en rimelig lav temperatur). Historikken vil jo avsløre, men den blir ikke så synlig i det offentlige rom. --Bjørn som tegner 18. apr 2011 kl. 00:38 (CEST)

Utkast til offisielle retningslinjerRediger

Som de aller fleste som har klart å rote seg frem til denne siden vet så har Wikipedia:Fem søyler. Dersom det var nytt for deg; Velkommen til Wikipedia! Tre av disse fem har lenke til offisielle retningslinjer. De to andre, de som jeg har lyst til at vi skal fokusere på i denne diskusjonstråden, er Wikipedia:Wikikette og Wikipedia:Ignorer alle regler. Disse to er jo ikke akkurat noe mindre viktig enn de tre andre. Her mener jeg vi burde fokusere litt. Rent konkret: Er disse modne til å bli offisielle retningslinjer? -- Hans-Petter 17. apr 2011 kl. 22:56 (CEST)

Jeg synes gjerne vi kan opphøye Wikikette til offisiell retningslinje, det blir derimot litt absurd å utnevne en regel, som eksplisitt sier at det ikke finnes faste regler, til en regel. For øvrig bør vi ikke flette Wikikette og hvordan bruke diskusjonssider, det bør være to separate sider. Ulf Larsen 17. apr 2011 kl. 23:07 (CEST)
HVORFOR er ikke den 5. søylen like viktig som de andre? Det er jo den som gjør Wikipedia unik. --88.88.138.82 17. apr 2011 kl. 23:55 (CEST)
Den siden er ikke retningslinjer og jeg tviler på om de egner seg for omskriving til noe slikt. Vi har tre forhold som berører innholdet og det er verifiserbarhet, nøytralt ståsted og ingen originalforskning. Andre tillegg, endringer og utelatelser blir kun en utvanning av kjerneverdiene. Det er enkelte som har markedsført «de fem søyler» i lang tid, men dette er ikke kjerneverdier, det er fem morsomme formuleringer og ikke så mye mer enn det.
Men helt ærlig, har dere tenkt å trekke så mange problemer opp av hatten at brukere blir helt overveldet av krangler i påska? — Jeblad 18. apr 2011 kl. 00:02 (CEST)
Jeg finner det merkelig at du ikke anser WP:IKKE som en av kjerneverdiene som berører innholdet. Hvorfor gjør du ikke det? Under kjerneverdier ville jeg også inkludert Wikipedia:Opphavsrett, og sånn jeg forstår det berører vel også denne innholdet. Er du uenig? -- Hans-Petter 18. apr 2011 kl. 00:22 (CEST)
Det er ikke mine tre kjerneverdier, bare så det er sagt, de er de sentrale kjerneverdiene knyttet til innhold på Wikipedia. Jeg er neimen ikke sikker på når de først ble formulert, de har vært med så lenge jeg har vært her. Bak i hodet romler det 2001-2002, noen kan sikkert identifisere det mer nøyaktig. (Mener det her er diskutert før på Tinget og at det er tidfestet mer nøyaktig den gangen.) Nesten like lenge har de blitt forsøkt reformulert. Det finnes noen forskningsarbeider som har forsøkt å formulere forutsetninger for hva som er minimumskriteriene for at crowdsoucing skal fungere, og de har kommet opp med litt andre kriterier. De fem søylene som det stadig blir vist til er resultat av en popularitetskåring på engelsk Wikipedia såvidt jeg husker. Det finnes også noen alternative søyler med litt varierende innhold. Under strategi-prosjektet var det også noen som jobbet med kjerneverdier og de kom opp med sine kriterier som også er avvikende.
Etter min mening så skal en retningslinje ta for seg enkle og isolerte forhold på en konkret måte. Disse fem søylene blir litt for mye kardemommelov til at de fungerer. — Jeblad 18. apr 2011 kl. 01:37 (CEST)
Som svar på Ulf sitt innlegg: WP:IAR er en av prosjektets eldste retninglinjer og ble ansett som svært viktig for at dynamikken på prosjektet skulle fungere. For å sitere Jimbo: "IAR is policy, always has been"[1]. Uten at dette er bindene for vårt prosjekt så mener jeg det fortsatt viser hvor viktig denne policyen egentlig er. -- Hans-Petter 18. apr 2011 kl. 00:35 (CEST)
WP:IAR er noe av det grunnleggende ved hele wiki-konseptet - KREATIVITET, ENTUSIASME og TOLERANSE - Blokkeringer må være rene nødsgrep, og invitasjoner til diskusjoner og stemmegivinger ala Karibien/Karibia er svært ødeleggende for hele konseptet. --Friman 18. apr 2011 kl. 03:25 (CEST)
Når praksis og prosess står i veien for å forbedre Wikipedia, er det godt å vite at tanken var at til og med retningslinjer kan ignoreres, når de står i veien for å forbedre Wikipedia. Det er for mye millimeterjustis i den senere tids diskusjoner – jeg ønsker en anerkjennelse av IAR som retningslinje og søyle velkommen. Når det gjelder Wikikette, skulle jeg gjerne ha hørt hvordan «[t]a ting i beste mening» og «[i]kke bit nykommere» kan håndheves. Med et godt svar på dette, støtter jeg gjerne også den som retningslinje. — the Sidhekin (d) 18. apr 2011 kl. 06:27 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: SlangerRediger

Artikkelen Slanger er nominert til WP:GL. Se Wikipedia:Kandidatsider/Slanger
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. --M Haugen 24. apr 2011 kl. 17:25 (CEST)