Wikipedia:Tinget/Arkiv/2009-42

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni

Transwiki-rettigheterRediger

Hei! Jeg har fått importert noen kunstartikler fra nn og en i det siste og det blir sikkert flere fremover. I den forbindelse gjorde Laaknor meg [[1]] på at det er muligheter for å få tildelt transwiki-rettigheter ved å søke på Tinget. Så nå gjør jeg altså det. :-)Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 5. okt 2009 kl. 18:12 (CEST)Gjorde meg oppmerksom på, skulle det stå her. Beklager. Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 5. okt 2009 kl. 18:25 (CEST)

Ser absolutt ingen problemer med at du skulle få det. Snarere tvert imot, det ville styrket norsk wiki med mer kompetanse på dette feltet. Profoss 5. okt 2009 kl. 18:36 (CEST)
Signerer Profoss. Harry Wad 5. okt 2009 kl. 18:48 (CEST)
  For bare for å ha sagt det ;) Laaknor 5. okt 2009 kl. 18:49 (CEST)
Det måtte bare være nyttig for alle. Ooo86 5. okt 2009 kl. 18:51 (CEST)
Vi har per dato ingen transwiki-importører, men jeg ser ingen grunn til ikke å endre på det. :) — the Sidhekin (d) 5. okt 2009 kl. 18:53 (CEST) Thumbs up!
Alle administratorer har rettigheten. Den har imidlertid vært lite brukt, kanskje fordi mange administratorer har blitt mer opptatt av rene administrasjonsoppgaver heller enn å oversette artikler. Vi burde kanskje diskutert litt hvordan vi ønsker å bruke dette verktøyet, og i den forbindelse hvordan vi skal gjøre det tilgjengelig. Jeg ser forøvrig ingen som helst problemer med at en så flittig oversetter som denne skal få disse rettighetene. Haros 5. okt 2009 kl. 19:01 (CEST)
Jeg ser heller ingen grunn til at ikke dette skulle kunne gjøres. Synes heller ikke at man bør trenge å søke på Tinget, det burde kunne funke å tildele det på samm grunnlag som patruljørrettigheter. Jon Harald Søby 5. okt 2009 kl. 19:16 (CEST)
Per i dag må man gå via stewards for å gi eller ta disse rettighetene. De vil gjerne ha lokal konsensus før de gjør noe. Men det kan sikkert være en ide å la admins eller byråkrater kunne sette og fjerne dette flagget. Hvilke retningslinjer bør i så fall gjelde? Forøvrig bør vi som Haros er inne på fortløpende evaluere hvordan transwiki-importeringen benyttes. ZorroIII 5. okt 2009 kl. 20:53 (CEST)
Jeg kan ikke se de store problemene med transwiki mellom prosjektene, men kanskje vi bør prøve å identifisere problemer først. Når det gjelder krav til brukere som skal ha denne muligheten så synes jeg vi skal stille samme krav som til patruljører, det vil si at de skal vise seg skikket og at det er et minste antall bidrag før de får tilgang til verktøyet. Det har noe med å forstå hvorfor en bruekr verktøyet og hvilken begrensinger det har. Rutinene for å få tilgang synes jeg kan være like med patruljørene, ikke fordi disse kriteriene er så fantastiske (jeg mener det er feil ved dem) men fordi likhet vil gjøre regelhelvetet litt mindre for alle parter. — Jeblad 6. okt 2009 kl. 00:27 (CEST)

Disse rettighetene skulle jeg også gjerne hatt, ettersom de små bidragene jeg gjør til Wikipedia for tiden hovedsakelig er oversetting fra andre Wiki-versjoner. Eivind (d) 6. okt 2009 kl. 08:34 (CEST)

Jeg vil også gjerne få tilgang til disse transwiki-rettighetene. Jeg oversetter i all hovedsak artikler fra dansk, engelsk eller nynorsk Wikipedia. De fleste av mine opprettede artikler er faktisk rene oversettelser. Mvh Sandip90 6. okt 2009 kl. 09:07 (CEST)

Det er tydelig at flere har behov for og ønsker disse rettighetene. Vi kan da enten behandle dem enkeltvis og så be en steward sette og fjerne rettighetene eller så kan vi tillate at administratorer og byråkrater setter og fjerner rettighetene etter omforente retningslinjer. Retningslinjene kan være noe ala følgende, basert på Wikipedia:Patruljering men tilpasset at transwiki-import har større tekniske konsekvenser:

  • Tildeling: Oppnådd 1000 bidrag uten blokkering medfører at bruker kan få importere artikler fra andre språkvarianter. Tildeling skjer etter at brukeren selv har vist interesse for å oversette artikler og vist at vedkommende innen rimelig tid har oversatt alle artikler vedkommende har bedt om import av.
  • Tilbakekalling: Hvis brukeren misbruker rettighetene, herunder importerer artikler i strid med gjeldende retningslinjer eller tydelig viser manglende forståelse for de tekniske mekanismene bak import kan rettighetene trekkes tilbake.
  • Gis av: Dette er en aktiv rolle, men settes av administratorer og tas eventuelt bort av byråkrater.
ZorroIII 6. okt 2009 kl. 11:32 (CEST)

Jeg tror vi med fordel kan ta oss tid til å diskutere det her før vi starter noen avstemming, og sant og si ser jeg ingen grunn for å ha noen avstemming overhodet før vi vet hva vi eventuelt skal stemme over. — Jeblad 6. okt 2009 kl. 16:50 (CEST)

  •   For — En grei løsning som ZorroIII foreslår. Jeg tror ikke vi trenger å diskutere dette, fungerer det ikke så kan vi forandre dette senere. Harry Wad 6. okt 2009 kl. 18:32 (CEST)

Det snakkes om «gjeldende retningslinjer», men jeg kan ikke umiddelbart finne noen retningslinjer for bruk av importeringsverktøyet. Er det skrevet noe på nettopp dette? Ooo86 6. okt 2009 kl. 18:47 (CEST)

Nei, det er ikke etablert noen formelle retningslinjer for transwiki-import da det ikke har vært veldig mye brukt. Øker bruken må slike dog etableres. Retningslinjene kan altså endres og alle som bedriver import må holde seg oppdatert. ZorroIII 6. okt 2009 kl. 20:29 (CEST)
Ok. Jeg skulle ellers tro at å importere fra de aktuelle wikiene var å foretrekke ved rene oversettelser da historikken vil sikre en kreditering. Ooo86 6. okt 2009 kl. 20:55 (CEST)
  •   For herfra også. Laaknor 6. okt 2009 kl. 20:57 (CEST)

Jeg forstår ikke hvorfor vi skal ha så strenge krav til hvem som skal få importere. Hvilke muligheter for misbruk foreligger med dette verktøyet som man ikke allerede kan gjøre med vanlig redigering? Jeg foreslår at grensen settes til 20 (konstruktive) redigeringer. Dagens forslag er jeg helt klart   Imot. —Kjetil_r 6. okt 2009 kl. 21:00 (CEST)

Transwiki-import kan brukes til kreativ vandalisme på måter vi ikke har tenkt på ennå. Funksjonen som sådan er også litt komplisert så et visst nivå av modenhet fordres bør være på plass. Men hvor man legger lista kan selvfølgelig diskuteres. Vi kan for eksempel utforme reglene slik at de tillater mer skjønn ved tildeling/tilbakekalling av rettighetene. ZorroIII 6. okt 2009 kl. 22:22 (CEST)
Hvilken nytte har en bruker med 20 redigeringer av dette verktøyet? Vi setter grensen for autopatrol ved 500; vi bør bestemt ikke gå under den. — the Sidhekin (d) 6. okt 2009 kl. 21:09 (CEST) 1 000 er ikke så mange redigeringer ...
(Så vidt jeg kan se, faller de importerte redigeringene utenfor patruljeringen – ingen «patruljert (automatisk)», så neppe noen «!» heller. Autopatrol blir dermed et absolutt minstekrav.) — the Sidhekin (d) 6. okt 2009 kl. 21:17 (CEST)
Når jeg tenker meg om, så må vi ha krav om at brukeren har autopatrol fra før. Bidrag som importeres vil aldri bli satt med "må patruljeres"-merkingen i databasen, og man har da mulighet til å f.eks. lage endringer på dansk wikipedia, som importeres inn på nowiki før de tilbakestilles på dawiki, og det kan da bli vanskelig å finne vandalismen... Jeg vil derimot ikke ha dette som et absolutt krav i tildeling, da det finnes brukere som vi ikke kan sette autopatrol på på grunn av skrivefeil, men som har flere tusen redigeringer og er godt kjent på prosjektet. Laaknor 6. okt 2009 kl. 21:21 (CEST)
  •   For herfra også. Gjør det enkelt. La det gå raskt. Se ting i lys av gode hensikter. Drep ikke skrive- og bidragslyst med konspirasjonsteorier og teknologıske finurligheter. Det er teknisk mulig å fylle en menneskekropp med sprengstoff, men de fleste, norske wikipedianer velger å fylle den regelmessig med mat, drikke og utfordringer som oppleves meningsfylte og livgivende - fremfor å unytte muligheten til å omdanne seg til fragmenter og partikler. 91 6. okt 2009 kl. 22:38 (CEST)

Det ser ut til å være en konsensus på at vi ønsker å ha muligheten til å gi denne rettigheten, men litt mer usikkerhet rundt detaljene for tildeling. Har derimot bedt om at nødvendige endringer gjøres slik at administratorer kan tildele rettigheten, og byråkrater kan fjerne den i bugzilla, og så kan vi opprette policyer etterhvert som vi får mer erfaring med verktøyene. Laaknor 7. okt 2009 kl. 20:34 (CEST)

Tror jeg har oppdaget sannheten i Zorros profeti ovenfor: «Transwiki-import kan brukes til kreativ vandalisme på måter vi ikke har tenkt på ennå». Det ser ut som om det er mulig å importere også artikler og maler som allerede eksisterer, og at dette overskriver eksisterende innhold og fletter historikken(e) - se {{reflist}} for et nylig eksempel på noe som i alle fall for meg (uten adminknappene) virker uoversiktlig og irreversibelt. Dersom det går an å «deimportere» er det selvsagt et mindre problem. Her skulle det heller ikke være tvil om at importøren er en svært erfaren og moden wikipedianer som har de beste intensjoner. Finn Rindahl disk. 8. okt 2009 kl. 00:21 (CEST)
Jeg tror at så lenge det ikke ligger en eller annen sperre her slik at det ikke er mulig å importere en artikkel eller mal som vi har fra før på denne måten så bør vi ikke la for mange få denne rettigheten. Det er vist tydelig i det eksempelet som er over her. Nina 8. okt 2009 kl. 01:38 (CEST)
Det ser ut til at denne saken har gått alt for raskt frem. Fra ettermiddag 5 okt hvor det kom en forespørsel, så ligger allerede forespørselen ute. Denne saken som Finnrind rapporterer om forteller klart at dette ikke er et verktøy vi har oversikt over. Det er mulig å lage kaos i historikken som det ikke er lett å rette opp i. Det tror jeg viser at det er for tidlig å si at dette kan administratorer utnevne omtrent som en patruljerer utnevnes idag. Er det noen som har sett om andre prosjekter har et system for dette? Jeg tror vi bør innføre dette, man kanskje litt forsiktigere enn med den iveren det legges opp til her. Haros 8. okt 2009 kl. 08:28 (CEST)
Selv om admins teknisk får muligheten til å utnevne transwikiimportører betyr ikke det at de fritt kan utnevne dem de vil. Inntil videre bør vi behandle all tildeling i plenum på Tinget. ZorroIII 8. okt 2009 kl. 08:36 (CEST)
Det burde advares mot å imortere alle tilhørende maler, ja. Jeg har ikke våget å prøve dette enda. Vi har jo mange egne maler som bør brukes og enkeltmaler kan vel tas for seg. En kort side med innføring/hjelp for bruk av importverktøyet hadde sikkert vært nyttig før utdeling av slike rettigheter starter, så ikke alle må finne opp kruttet. Ooo86 8. okt 2009 kl. 14:02 (CEST)


Hva med kvaliteten på det som vi gjør? Er den mindre viktig enn at skrivelysten skal få fritt løp? Det finnes wikipedianere som var velkjent for deres artikler der annethvert ord var oversatt. Om du ba dem rette opp, fikk du til svar at "dette er da et dugnadsprosjekt? Jeg har begynt, da kan andre avslutte." eller lignende... Er det det vi vil ha? Ikke bare tenk utfra "kjekt å ha", greit å kunne. Det er for kortsiktig! Dette handler ikke om fri rett til å redigere og fikse, dette handler om et oppslagsverk som skal ha kvalitet. Sett Wikipedia først, ikke din egen makelighet! noorse 8. okt 2009 kl. 14:08 (CEST)

Importering handler ikke om "makelighet" - for den makelig anlagte er det et mye enklere alternativ å bare ta en cut&paste av kildekoden fra nynorsk eller engelsk etc. Skal man først oversette fra andre språk (noe jeg selv har gjort mye av, og også kommer til å fortsette med om jeg blir mer aktiv igjen), har import den fordelen at historikken blir med på lasset - slik at det f.eks. vil framgå hvem som har satt inn hvilke referanser. Hovedproblemet med oversettelser slik jeg ser det er at mange uten videre også beholder referanser fra skriftlige kilder de selv ikke har tilgang til, og dermed "går god" for at en kilde er riktig gjengitt uten at de egentlig kan vite dette. Finn Rindahl disk. 8. okt 2009 kl. 14:52 (CEST)

Frem til nå har jeg fint klart meg med malen {{oversatt}} på diskusjonssidene til de oversatte artiklene. Dersom det er så stor usikkerhet knyttet til dette verktøyet, og det lett kan misbrukes, så kan jeg godt klare meg uten det i en stund. Det er kanskje bedre å vente på en løsning der innholdet i allerede eksisterende artikler/maler ikke blir overskrevet. Det haster da vel ikke så veldig, eller hva? Jeg ser selv ulempen med rot i historikken, det er jo ikke så lett å oppdage. Mvh Sandip90 8. okt 2009 kl. 15:39 (CEST)

Her har det kommet frem mange forskjellige meninger. Det er bra! Ettersom det er forespørselen min som er bakgrunn for diskusjonen, vil jeg gjerne presisere at dette imporverktøyet ikke er noe must for meg og heller ikke noe som haster. Forøvrig vil jeg gjerne bemerke at jeg verken er makelig anlagt eller utpreget vandal. ;-)Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 8. okt 2009 kl. 15:59 (CEST)

Det er påvist et par sikkerhetsproblemer med transwiki import og det er dermed neppe aktuelt å åpne for at andre enn administratorer kan får denne tilgangen. Dette er alvorlige feil som ikke løses ved en avstemming, noen må inn og gjøre en jobb for å sikre at feilsituasjonen ikke kan oppstå.Jeblad 11. okt 2009 kl. 12:22 (CEST)
Inntil videre får heller de som kan importere sørge for at alle som vil gjøre en jobb kan få hjelp. Et annet (lite) problem med importering som passer å nevne her er at hvis to hjelpsomme administratorer kaster seg samtidig på tastaturet for å importere den samme forespørselen, så kan det bli dobbelt opp av alt i historikken. Ooo86 14. okt 2009 kl. 17:50 (CEST)

Live video fra Wikipedia Academy i BergenRediger

Stream er tilgjengelig fra NUUG.no. Bruk f.eks. VLC for å se på. Laaknor 14. okt 2009 kl. 11:21 (CEST)

Feil ved visning av .jpg-filer. Jpg-influensa?Rediger

Har hatt noe pussige episoder ved visning av jpg-bilder på wiki.

På "gode dager" vises bildene, på "dårlige dager" ikke. Et eksempel er kartet i artikkelen Nedenæs Amts Havebrugsskole. I dag vises ikke bildet på min jobb-pc (eller på mine kollegers pc). I går var dette ikke noe problem. På jobb bruker vi «internet explorer» som browser.

Noen som har bedre forslag enn «jpg-influensa»?Friman 15. okt 2009 kl. 11:56 (CEST)

Det ser ut som det er Internet Explorer sin skyld, for i andre nettlesere vises det, men jeg kan ikke forklare hvorfor det er sånn. Haakon K 15. okt 2009 kl. 23:07 (CEST)
Det kan se sånn ut ja. Det fungerer helt fint for meg med Opera, men ikke med IE6 (sukk) på jobb. Blue Elf 15. okt 2009 kl. 23:21 (CEST)

Notis om Kandidatartikler 21Rediger

Artikkelen Niels Ryberg Finsen er nominert til Anbefalt artikkel. Se Wikipedia:Kandidatsider/Niels Ryberg Finsen

Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Erik   18. okt 2009 kl. 16:26 (CEST)