Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Oktober 2012

September 2012 | Oktober 2012 | November 2012

Oktober 2012Rediger

LejdtrafikenRediger

Interessant artikkel om Sverige og svensk sjøfart under andre verdenskrig. Oversatt og utvidet av Ulflarsen (diskusjon · bidrag), antagelig som en oppfølger av Kvarstadbåtene. M O Haugen (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 22:21 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 22:21 (CEST)
 2.   For Ctande (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 23:39 (CEST)
 3.   For Blue Elf (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 00:40 (CEST)
 4.   For Interessant historie, der lærte jeg noe nytt i dag også. --Apple farmer (diskusjon) 29. sep 2012 kl. 13:34 (CEST)
 5.   For PaulVIF (diskusjon) 30. sep 2012 kl. 10:19 (CEST)
 6.   For --- Løken (diskusjon) 30. sep 2012 kl. 23:22 (CEST)
 7.   For Haakon K (diskusjon) 1. okt 2012 kl. 06:01 (CEST)
 8.   For Ranværing (diskusjon) 5. okt 2012 kl. 19:25 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg har pirket litt på språket i artikkelen. Jeg håper ingen synes jeg har overdrevet det. Blue Elf (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 00:40 (CEST)

Absolutt ikke noe overdrivelse, det er slik kritisk lesing som bidrar til at en artikkel blir bedre, det er jo ofte slik at en blir blind for egne feil. Jeg kunne sikkert lest den teksten et par ganger til uten å fange halvparten av de feil som du har rettet, så mange takk for innsatsen! mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 01:27 (CEST)
Under avsnittet om «Uddeholm» og «Argentina» står det at 4 personer omkom under trefningen. Begge skipene gikk på miner og forliste, men kan man kalle det en trefning når det ikke var hverken fremmede ubåter eller overflatefartøyer til stede? Småpirk, men jeg ville kanskje prøvd å finne ett annet ord. Hendelse, uhell, ulykke - jeg vet ikke? mvh, --Apple farmer (diskusjon) 29. sep 2012 kl. 13:34 (CEST)
Omskrev til forlis, enig i at trefning ikke var passende betegnelse. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. sep 2012 kl. 16:27 (CEST)
Jeg satte inn et punktum i første setning. Slik det sto, ble andre verdenskrig drevet til og fra Göteborg. Gjør gjerne om, hvis "trafikken" oppleves feil i setning to. mvh Kjersti Lie (diskusjon) 30. sep 2012 kl. 14:26 (CEST)

Har skrevet om en del setninger, jeg like i alle fall at setninger er i helsetninger. Om noen ser på resten, er dette en helt klar AA :) --- Løken (diskusjon) 30. sep 2012 kl. 23:22 (CEST)

To detaljer til ingressen: 1) «ble Sverige avskåret fra handel vestover og fikk derfor mangel på ulike varer, blant annet olje, som var nødvendig for landets forsvarsevne.» Dette er vanskelig tydbart, fordi det er uklart om siste ledd bare knytter seg til «olje» eller til hele passusen «ulike varer, blant annet olje». Dette blir nok klart lenger ned, men altså ikke for den som klarer seg med å lese ingressen. Alternativer: Stryk siste ledd. Eller «ulike varer, noen av dem kritiske for landets forsvarsevne (blant annet olje)». Eller noe slikt. 2) «Tyskland hadde lagt ut en minesperre som også ble bevoktet med skip og fly». «Også» tyder her på bevoktning med noe annet enn skip og fly, uten at det spesifiseres. Antakelig bør det omformuleres til at det var et etablert et område som var sperra med miner og bevokta ... Her ser det for øvrig ut til at Skagerraksperra var etablert av Tyskland, mens spesialartikkelen sier begge parter. Hilsen GAD (diskusjon) 2. okt 2012 kl. 10:17 (CEST)

Litt pirk på Bakgrunn: 3) Første setning nevner «begge de krigførende parter». De fleste veit nok enda i dag hvem det var, men Storbritannia er altså ikke spesifisert her. Tvert imot ser det språklig ut som partene er Tyskland på den ene sida og Danmark/Norge på den andre. 4) Et utsagn om fordobling av handelen krever vel helst et tidsperspektiv. Jeg våga meg på å skrive «raskt», men har vi noe mer konkret. 5) «Svenske penger og ressurser» – hva slags ressurser? 6) Hvordan hadde Sverige rett til deler av handelen over Petsamo? 7) «Våpenstillstanden» – menes det våpenhvileavtalen eller fredsavtalen? GAD (diskusjon) 2. okt 2012 kl. 11:15 (CEST)

Jeg har gått gjennom GADs punkter og stort sett fulgt endringsforslag. Når det gjelder punkt 2 så synes det som det er en feil i den opprinnelige svenske artikkelen om Skagerraksperren, i følge kilde i ur.se så var sperren tysk, jeg har ikke funnet kilde for noe annet og har omskrevet underliggende artikkel, har også lagt kommentar på tilsvarende artikkel på svensk. Punkt 4-6 har jeg ikke noe mer informasjon om, det som står er oversatt fra tilsvarende artikkel på svensk. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt 2012 kl. 20:31 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 5. okt 2012 kl. 22:45 (CEST)


Io (måne)Rediger

I prosjektet Astronomi finnes denne artikkelen om en av de fire største Jupitermånene. Alle fire har potensiale til å bli UA, og kan åpne dørene til underartikler som også kan bli UA (Ios vulkanisme er et eksempel). Artikkelen ble opprettet av Mathias S, men av historikken ser vi at Cocu er hovedbidragsyter. Ranværing (diskusjon) 23. sep 2012 kl. 02:51 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Ranværing (diskusjon) 23. sep 2012 kl. 02:51 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 23. sep 2012 kl. 22:38 (CEST)
 3.   For Bøyer meg i stjernestøvet. Erik F 25. sep 2012 kl. 21:52 (CEST)
 4.   For Simen Nyhagen (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 22:50 (CEST)
 5.   For Ctande (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 23:41 (CEST)
 6.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 22:30 (CEST)
 7.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 3. okt 2012 kl. 21:05 (CEST)

KommentarerRediger

Den nest siste setninga skjønner jeg ikke: «Auroraer ved disse tangentpunktene er observert å rocke med skiftende retning av Jupiters skrå magnetiske dipol.» I tillegg til at syntaksen må endres, må rocke byttes ut med et forståelig ord på norsk. Jeg er imidlertid ikke sikker på hva som menes her. Haakon K (diskusjon) 23. sep 2012 kl. 22:38 (CEST)

Jeg oppfatter det slik at auroraene ruller i en skiftende retning. Fordi Io beveger seg, er deres retning skiftende (changing orientation), sett fra ståstedet til Io, men ikke sett fra ståstedet til Jupiters magnetiske dipol (tilted magnetic dipole). Bør helt klart formuleres bedre. Ranværing (diskusjon) 24. sep 2012 kl. 03:31 (CEST)

Interessant artikkel, en liten detalj er faste billedstørrelser, generelt bør det unngås, men her synes det som det er brukt på det meste av bilder. Vi har vel en presedens på at hovedbidragsyter bestemmer, men fint om det vurderes. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 4. okt 2012 kl. 08:08 (CEST)Æ

Det er ett av bildene som må ha fast bildestørrelse for at animasjonen i bildet skal fungere. De andre har jeg erstattet med upright. Cocu (d) 4. okt 2012 kl. 18:17 (CEST)
Den er god! :-) mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 4. okt 2012 kl. 19:27 (CEST)

Ordet subjoviansk kan med fordel forklares. Mvh. M14 (diskusjon) 5. okt 2012 kl. 22:24 (CEST)

Satt inn. Cocu (d) 7. okt 2012 kl. 18:17 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. Haakon K (diskusjon) 7. okt 2012 kl. 23:50 (CEST)


Zodiac-morderenRediger

Jeg har jobbet en del med denne artikkelen om en seriemorder i California og synes den er veldig bra nå. Den engelske versjonen er anbefalt, og det står mer på den norske versjonen enn den engelske. Simen N. (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 22:56 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 18. okt 2012 kl. 15:13 (CEST) #{{nøytral}} --M O Haugen (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 00:01 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 22. okt 2012 kl. 07:42 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Simen N. (diskusjon) 27. sep 2012 kl. 22:56 (CEST)
 1.   Imot --M O Haugen (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 00:01 (CEST)

KommentarerRediger

Hei, Simen. Det er flott at du har tatt deg jobben med å oversette (og utvide!) en slik stor artikkel; det står det respekt av. Det må imidlertid gjøres en del med artikkelen for den kan bli en AA eller UA. Det første gjelder språket, det er fremdeles alt for sterke spor etter den engelske originalen i formuleringer som «mobbebrev», «O'Hares grunn for å drepe var, ifølge Penn, en del av et prosjekt der åstedene lagde geometriske formasjoner.», «Imidlertid, i 2010, erklærte FBIs hoveddokumentetterforsker i Quantico at sammenlikningen av håndskriftene var ukonkluderbar» og «Grunnet strandens fjerne beliggenhet ble ikke likene funnet før neste kveld». Og dette er bare et lite utvalg.

I tillegg til det rent språklige i oversettelsen, bærer artikkelen preg av en fortellerstil a la amerikansk tv-dokumentar. Og det leder til mitt neste punkt: Jeg er svært skeptisk til den utstrakte bruken av {{sitat}}-malen for å skape en dramatisk effekt i gjennomgangen av saken. Jeg synes både at denne fortellerstilen og sitat-bruken er uleksikalsk og bør erstattes med «sitattegn i løpende brødtekst», i den grad det har betydning for artikkelen å gjengi utsagn.

Jeg ser at den norske versjonen av artikkelen går mye lenger enn den engelskspråklige mht å navngi mulige mistenkte og drøfte deres troverdighet. Er det en bestemt grunn til det? Avsnittet Filmer er bare en samling eksterne lenker, rettet mot Imdb. Dette ble en forholdsvis streng gjennomgang, men moralen er antagelig at det aller meste kan fikses etterhvert, og at det ofte kan lønne seg å få flere til å se på en artikkel før den nomineres. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 00:01 (CEST)

Takk for kommentarer! Nå har jeg gått igjennom en gang og rettet og pirket en del på språket. Jeg har fjernet noen av sitatene, og samtidig lagt alle de andre inn som tekst i mellom «»-tegnene. Når du sier "sitattegn i løpende brødtekst", mener du da at jeg ikke skal sette opp en original med en oversettelse ved siden av? Det var slik det egentlig var, men jeg syntes at dette gjorde brevene i artikkelen svært dominerende, og prøvde å tone dette ned ved å sette det opp slik. Er det fortsatt upassende?
Grunnen til at den norske versjonen drøfter vitner og mistenkte i mye større grad er fordi jeg har etterskjekket kildene og lagt til noe her og der. Da jeg oversatte den, ønsket jeg ikke en sann kopi av den engelske versjonen, så jeg har ikke forholdt meg akkurat til den. Er det noe som bør fjernes, omformuleres e.l. så bare kjør på: jeg sitter klar! Når det kommer til filmene, er grunnen til at de lenker mot Imbd fordi at man på grunn av copyright ikke har annet enn trailere på steder som youtube. Med andre ord: istedet for bare å liste opp regissører som har tatt for seg filmer og navnet på filmen, tenkte jeg at jeg kunne gå skrittet lenger og lenke dem opp mot deres profil på Imbd. Er dette feil? Isåfall skal jeg rette det.Simen N. (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 12:46 (CEST)
Nå har jeg omarbeidet et kort avsnitt i artikkelen; jfr diffen her. Med det ser du både hva jeg mener med dramatiserende misbruk av sitatmalen, og problemet med å liste opp mistenkte: det er jo en personverndimensjon her også!? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 28. sep 2012 kl. 13:00 (CEST)

Hei igjen, Simen. Jeg ser at du har arbeidet mye med denne artikkelen. Det er imidlertid fremdeles mange anglisismer i teksten (jeg fjernet akkurat nå «Dette mordet hadde tatt sted»; på norsk sier vi «foregå» eller «skje» for det engelske «take place»), og du kan nok ikke regne med noen flere for-stemmer før du har gjort en enda grundigere språkvask. Jeg håper at du ikke har mistet motet!? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 6. okt 2012 kl. 15:58 (CEST)

Jeg ser at enkelte steder er det sitater både på engelsk og norsk, mens andre steder er det sitater kun på engelsk. Jeg foreslår at det konskevent oversettes til norsk og lar den engelske teksten være i Referansene. Jeg tror det vil bedre leseflyten. --Finn Bjørklid (diskusjon) 6. okt 2012 kl. 16:24 (CEST)

Motet er fortsatt i behold, men jeg må nok jobbe litt med anglisisme-haukeblikket! Dette er språklige detaljer som jeg ikke er så flink til å få øye på. Takker for mye hjelp sålangt! Har også forøvrig gjort slik at alle sitater er på norsk, mens de engelske er i referansene, slik Finn Bjørklid anbefaler. Simen N. (diskusjon) 8. okt 2012 kl. 21:51 (CEST)

Jeg endrer min stemme til en {{for}} AA. Det kan nok fremdeles gjøres mer språkvask, men det ser ut til å være både forståelig og ryddig. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 18. okt 2012 kl. 15:13 (CEST)

Fint om lenkene på datoene og årstalla kan fjernes. Artiklene det lenkes til, har ingen tilknytning til emnet, og virker derfor bare forvirrende for leseren. Se Wikipedia:Stilmanual#Lenking til årstallsartikler og datoartikler. Haakon K (diskusjon) 19. okt 2012 kl. 03:57 (CEST)

Takk for innspill. Det er gjort. Simen N. (diskusjon) 20. okt 2012 kl. 00:20 (CEST)
I henhold til reglene våre kan denne artikkelen nå arkiveres som AA, med én for-stemme. Jeg vil gjerne vente på en stemme til, slik at vurderingen står sterkere. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 21. okt 2012 kl. 21:47Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. okt 2012 kl. 21:10 (CEST)


SaturnRediger

I prosjektet Astronomi gis denne artikkelen A i prioritet, og den tilhører wikipedias «må ha» kategori. Den åpner for andre potensielle UA (deriblant månene, ringene og kjempemånen Titan), og Cocu har gjort en glimrende jobb. . Ranværing (diskusjon) 8. okt 2012 kl. 02:29 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Ranværing (diskusjon) 8. okt 2012 kl. 02:29 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 8. okt 2012 kl. 08:25 (CEST)
 3.   For --M O Haugen (diskusjon) 10. okt 2012 kl. 12:21 (CEST) Se ryddig og velorganisert ut!
 4.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 14. okt 2012 kl. 21:35 (CEST)

KommentarerRediger

Før jeg kommer med innspill til selve artikkelen vil jeg si at jeg tror det systematiske arbeidet som Cocu gjør med artikler om astronomi har en stor verdi for oss. De enkelte artiklene er selvfølgelig svært bra i seg selv, men at det helt område blir systematisk dekket er bra å kunne vise til og bør kunne bidra til at andre områder blir tilsvarende beskrevet med gode artikler. Jeg tror følgelig at summen av innsatsen her kan vise seg å være mer enn delene, for å si det slik! :-)

Til artikkelen, denne setningen i ingressen:

«Med bare én åttendedel av jordens tetthet er Saturn med sitt større volum like over 95 ganger så massiv som jorden.»

Er det mulig å omskrive den, f.eks slik:

«Med bare én åttendedel av jordens tetthet har Saturn med sitt større volum litt mer enn 95 jordens masse.»

Hva vil det si at «men langvarige trekk kan oppstå»? Kan «med en mindre mengde vrak og støv» formuleres bedre? Vrak er tydeligvis oversatt fra engelsk debris. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 11. okt 2012 kl. 18:03 (CEST)

Takk for gode ord Ulf!   Jeg har forsøkt å omskrive disse noe. Cocu (d) 11. okt 2012 kl. 22:58 (CEST)
Jeg slutter meg Ulfs kommentar. Artikkelen er i Kategori:1000 artikler enhver Wikipedia bør ha, og en UA vil forhøye kvaliteten til hele wikipedia, og ikke bare astronomisk interesserte. I hvert fall anseelsen til den norske utgaven. Uten å foregripe noe har jeg i tankene artiklene Solen og Asteroidebeltet som utløsere av «skred» av potensielle AA/UA. Solflekkene, solformørkelse, Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Hygiea etc. er f.eks. AA/UA på enwi. Det skal ikke diskuteres her, men jeg håper flere ser verdien i disse generelle artiklene. Og intensjonen bak å nominere dem. De er ikke så lette å skrive, men åpner opp for så mye, mye mer, og summen er mer enn delene. Ranværing (d) 11. okt 2012 kl. 23:59 (CEST)

Denne setningen:

«Selv om kjernen er betydelig tettere enn vann, er den gjennomsnittlige tettheten 0,69 g/cm³, grunnet atmosfæren av gass.»

Jeg ser den er oversatt tilnærmet direkte fra tilsvarende på engelsk, men er det riktig å formulere det slik? Dersom vi sier det samme om jorden, så vil vel jorden få en helt annen tetthet, dvs inkluderer atmosfæren? Hva med å endre det til f.eks «grunnet den ytre gass-baserte delen av planeten.», eller noe liknende. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. okt 2012 kl. 19:57 (CEST)

Skrev om denne som foreslått. Cocu (d) 13. okt 2012 kl. 20:53 (CEST)

Denne setningen:

«Med en gjennomsnittlig omløpshastighet på 9,69 km/s[3] bruker planeten 10 759 dager på jorden (eller 29½ år)[39] på ett omløp rundt solen.»

-synes jeg er forvirrende, foreslår følgende:

«Med en gjennomsnittlig omløpshastighet på 9,69 km/s[3] bruker planeten om lag 29½ år jord-år[39] på ett omløp rundt solen.»

-alternativt kan en sette «jorddager i parantes». mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. okt 2012 kl. 16:45 (CEST)

Forsøkte å omformulere hele setningen. Se om ikke den ble noe bedre. Cocu (d) 14. okt 2012 kl. 18:21 (CEST)

Når jeg er ferdig med artikler pleier jeg å sammenligne med tilsvarende hos Store norske leksikon og deres artikkel om Saturn samsvarer vel stort sett med hva vi har, men vi burde kanskje få inn i ingressen informasjon om flattrykning og den hvite flekken? Ellers synes det som vår artikkel kommer bra ut i sammenligning med «konkurrentens». mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. okt 2012 kl. 21:52 (CEST)

Tillot meg å tilføye den store hvite flekken i ingressen. Ranværing (d) 15. okt 2012 kl. 01:22 (CEST)
Tilføyde flattrykningen også. Ranværing (d) 15. okt 2012 kl. 01:37 (CEST)
 • Et lite spørsmål: I infoboksen skilles det mellom døgn og soldøgn, men det er ikke innlysende hva som er hva. Jeg tenkte derfor på å lenke opp soldøgn (og evt. døgn), men soldøgn omdirigerer nå til døgn.. som ikke sier noe om soldøgn. Kunne man sagt jorddøgn og Jupiterdøgn istedet? For begge er vel, hvis jeg har forstått det riktig, noe jeg ikke er helt sikker på, former for soldøgn? Dette er litt på siden av artikkelens nominasjon til UA, men kunne vært fint å få klargjort. – Danmichaelo (δ) 21. okt 2012 kl. 15:36 (CEST)
  • Gjorde en liten endring i {{Infoboks planet}}. Var det slik du tenkte? Cocu (d) 21. okt 2012 kl. 21:16 (CEST)
   • Ja, takk, var just noe sånt jeg tenkte på. Ellers pleier jeg å vente med å stemme til jeg er helt ferdig med å gå gjennom artikkelen, noe jeg ikke rakk med denne, men ville stemt   For om jeg skulle stemt nå. – Danmichaelo (δ) 23. okt 2012 kl. 00:31 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 22. okt 2012 kl. 21:09 (CEST)


Mo YanRediger

Det er god grunn til å rose Ctande (diskusjon · bidrag), som på kort tid har løftet biografien om årets nobelprisvinner til en bred og solid presentasjon av både liv og forfatterskap. M O Haugen (diskusjon) 22. okt 2012 kl. 22:05 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 22. okt 2012 kl. 22:05 (CEST)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 05:23 (CEST)
 3.   For PaulVIF (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 09:47 (CEST)
 4.   For Ranværing (diskusjon) 24. okt 2012 kl. 04:26 (CEST)
 5.   For 3s (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 00:15 (CEST) Som for tiden koser seg med en bok av Mo Yan.
 6.   For Kaitil (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 08:46 (CEST)
 7.   For Haakon K (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 09:28 (CEST)
 8.   For - bra og viktig artikkel! Bjoertvedt (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 23:10 (CEST)
 9.   ForDanmichaelo (δ) 28. okt 2012 kl. 17:19 (CET)

KommentarerRediger

Hvis «Liv og virke» hadde vært delt inn i underavsnitt, ville artikkelen blitt mer oversiktlig og lettere å lese. Hadde det gått an å få til? Ellers bra. Haakon K (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 01:12 (CEST)

Enig, bør deles i underavsnitt. Det er ellers bra at Ctande har løftet denne artikkelen, den er jo interessant i seg selv, men tildelingen av prisen gir oss også en god mulighet for å vise frem hva vi kan bidra med. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 06:02 (CEST)
Jeg har grunnet på dette, og finner egentlig ikke noen naturlige epokemessige eller tematiske brudd som passer. Man måtte i så fall omskrive hele bolken for å få det til, men jeg ser ikke hvordan det kan gjøres uten å lage et kunstig staccatopreg. -- Kanskje er det noen annen enn meg som må forsøke selv. Ctande (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 16:13 (CEST)

Denne setningen:

«I romanen Wā («Frosken») fra 2009 går han for eksempel inn på et av de mest ømtålige sosiale spørsmål i Kina inn i landets samtid; om tvangsabortene, kvinneunderskuddet og andre mørke konsekvenser av den kinesiske ettbarnspolitikken.»

I delen i Kina inn i landets samtid, hva med å fjerne i Kina, alternativt inn i landets samtid? mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 05:15 (CEST)

Denne lenken:

Interview de Mo Yan dans l'Humanité (2004)

-synes å være død, bør enten korrigeres eller fjernes. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 05:22 (CEST)

Fikset. Ctande (diskusjon) 23. okt 2012 kl. 16:15 (CEST)
Betydningen av navnet

Jeg har flere steder sett betydningen av (kunstner)navnet blitt tatt fram som er artig poeng, noe det også er, men er det naturlig å ha med dette som omtrent det første som sies? Om noen skulle skrive om meg ville det vært underlig om det skulle stå «Steinar Sneås Skauge, betyr omtrent 'steiner som ligger på en snødekt ås i skogen'» som det første i en artikkel, selv om det kunne vært et artig poeng om jeg tilfeldigvis var naturfotograf eller noe slikt. Det kan være mye jeg ikke vet som gjør det naturlig at dette kommer så tidlig i artikkelen, men jeg stiller spørsmålet, så får andre vurdere om det er den beste plassen å ha denne informasjonen på. Mvh 3s (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 00:03 (CEST)

Hæren var ikke lei seg

Akkurat dette med at hæren ikke var lei seg tror jeg burde skrives om, både fordi det ikke er et veldig leksikalsk språk, og fordi hærer ikke blir lei seg - mennesker (og kanskje dyr?) blir lei seg. Jeg kommer ikke på noen bedre formuleringer i farten selv, så jeg lufter det her. Mvh 3s (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 00:07 (CEST)

Begge deler fikset. Ctande (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 00:11 (CEST)

Jeg har satt inn forslag til underoverskrifter i det lange avsnittet. Fjern eller endre dem hvis de ikke passer inn. Haakon K (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 05:22 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 30. okt 2012 kl. 21:15 (CET)