Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Desember 2014

November 2014 | Desember 2014 | Januar 2015

Desember 2014Rediger

Tarjei Vesaas' debutantprisRediger

forrige nominasjon

Denne lista var nok egentlig klar ved forrige nominasjon i 2007, i og med at de innspillene som kom i forbindelse med mot-stemmen ble (noenlunde) innfridd. Nå har jeg imidlertid beskrevet prosessen rundt juryen enda tydeligere, og tilføyd flere referanser. Alt i alt mener jeg nå at dette er en ryddig, «uspennende» (i den forstand at dette er kjent stoff som vi har vært gode på lenge, og en type lister vi har erfaring med) og helt grei God Liste. M O Haugen (diskusjon) 2. des. 2014 kl. 17:50 (CET)

God listeRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 2. des. 2014 kl. 17:50 (CET)
  2.   For Haakon K (diskusjon) 3. des. 2014 kl. 03:15 (CET)
  3.   For Kjersti L. (diskusjon) 3. des. 2014 kl. 08:50 (CET)
  4.   For 3s (diskusjon) 3. des. 2014 kl. 21:15 (CET)
  5.   For Med forbehold mht. artikkelens faglige innhold. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 4. des. 2014 kl. 13:53 (CET)

KommentarerRediger

Bra liste å ha! De tre nederste bildene mangler byline. Jeg holdt på å legge det inn, men lurte på om det var en tanke bak - ettersom en av fotografene heter Pnlgg! Enten alle - eller ingen, uansett. Kjersti L. (diskusjon) 3. des. 2014 kl. 08:50 (CET)

Nei, ingen systematisk tanke. Nå har jeg lagt inn byline på alle bildene hvor det er oppgitt et faktisk navn. Mvh M O Haugen (diskusjon) 3. des. 2014 kl. 15:05 (CET)

Interessant artikkel og bør vel passere kravet til god liste. For ordens skyld vil jeg understreke at mitt forbehold mht. stemmegivning ikke er noen kritikk av artikkelen. Det står eksplisitt i kriteriene at en skal gå god for at artikkelen er faglig holdbar og det kan jeg ikke gjøre i og med at jeg ikke har noen faglig bakgrunn knyttet til hva den omhandler. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 4. des. 2014 kl. 13:55 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 9. des. 2014 kl. 18:50 (CET)


Westland Sea KingRediger

Artikkelen er oversatt og supplert fra en engelsk AA-artikkel av Bruker:Lillingen. Det er en grundig og detaljert artikkel som med god margin holder til AA. M O Haugen (diskusjon) 11. des. 2014 kl. 09:27 (CET)

AnbefaltRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 11. des. 2014 kl. 09:27 (CET)
  2.   For F.bendik (diskusjon) 11. des. 2014 kl. 11:13 (CET)
  3.   For Haakon K (diskusjon) 12. des. 2014 kl. 07:38 (CET)

KommentarerRediger

Jeg har rettet opp en del språklige feil, men det må gjøres et grundigere arbeid både med språk og sjekk av nøyaktighet av oversettelsen før jeg kan stemme for. Jeg håper derfor flere vil bidra med å heve kvaliteten på artikkelen. - 4ing (diskusjon) 12. des. 2014 kl. 13:27 (CET)

Dette ser bra ut, men det bærer litt preg av å ha blitt oversatt. Ordet «opperatørhistorie» bør kanskje byttes ut med noe som lyder litt mer naturlig (hva med «I tjeneste» eller «Brukere»?). Jeg lurer også på om det hadde vært en idé å nevne at grunnen til at de nå skal byttes ut i de fleste land er at skråg og motorene er utslitte? Petter Bøckman (diskusjon) 12. des. 2014 kl. 20:54 (CET)
Jeg har spikket litt på språket, men det siste avsnittet i seksjonen om redningshelikoptre lurer jeg litt på. Det er ekstremt britisk-fokusert. Det passer sikkert på en.wp, men på no:wp synes jeg det enten bør gjøres mer egnerellt, handle om norske forhold eller strykes. Petter Bøckman (diskusjon) 13. des. 2014 kl. 14:48 (CET)
Jeg er enig i at seksjonen om redningshelikoptre er britiskfokusert, men jeg har forsøkt å ta med litt om de norske helikoptrene i kapittelet operatørhistorie. Jeg vurderte også å ta med litt mer om prosessen rundt pensjoneringen av de norske Sea King-helikoptrene, men tror det fort kunne blitt veldig drøftende. Jeg ser at du har endret avionikk til elektronikk eller elektroniske styringssyetemer, med kommentaren «ekstrem engelsk fagslang». Her er jeg veldig uenig med deg. Avionikk har egen artikkel både her og hos SNL, og er etter min mening godt innarbeidet i språket. Et kjapt Google-søk viser at det både er et eget fag og står som uttrykk i lovverket. Lillingen (diskusjon) 13. des. 2014 kl. 15:50 (CET)
Støtter Lillingen ang. avionikk. Ordet trenger norskifisering like lite som f.eks. elektronikk gjør det... Pål N. (diskusjon) 13. des. 2014 kl. 17:00 (CET)
Petter har rett i at det er britisk fokus i artikkelen. Hvis dette skulle vært en kandidat for Utmerket-nivå burde den britiske delen ha blitt redigert ned, og den norske utvidet en god del. Selv på AA-nivå bør nok Norgestoffet utvides noe; det står ingen ting om brukshistorien – bortsett fra tall for ett enkelt år, ellers bare om anskaffelsen og avskaffelsen. Som et foreløpig grep for å skille mellom det generelle og det britiske stoffet har jeg flyttet noen avsnitt og seksjoner over til seksjonen om britisk brukshistorie. Ellers er jeg nok enig med Lillingen i at når vi selv har en artikkel om avionikk, så bør vi tåle å bruke ordet. Den som vil lese seg grundig gjennom en artikkel som denne her, bør være forberedt på å møte noen fagtermer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 13. des. 2014 kl. 17:09 (CET)
Hm, jeg er godt over gjennomsnittlig interessert i fly, men hadde aldri hørt utrykket avionikk. At det er "godt innarbeidet" i norsk er vel å ta litt hardt i, men så lenge det er lenket opp får det vel være OK. Jeg synes dog helt generelt at den typen ord og utrykk bør bruke minst mulig, og heller erstatte med mer deskriptive utrykk der det er mulig. Jeg ser Ordensherre har flyttet avsnittet jeg reagerte på, og synes dette var en god løsning. Lillingen har gjort et meget godt og grundig oversettelsesarbeid, med litt finpuss på språket tror jeg denne artikkelen blir riktig bra! Petter Bøckman (diskusjon) 13. des. 2014 kl. 23:26 (CET)

I Prop. 146 S (2010–2011): Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020 står det et kapittel med overskrifter som «Sea King-flåten» og «Redningshelikoptertjenesten – kort historikk». I St.meld. nr. 44 (2001) Redningshelikoptertjenesten i fremtiden står det et avsnitt om «Redningshelikoptertjenestens utvikling i Norge». Den siste StMld er vel forresten en oppfølging av NOU 1997:3 Om Redningshelikoptertjenesten. Jeg vil bli glad hvis «noen» (kanskje Lillingen?) finner tid til å hente ut stoff herfra for å utvide denne artikkelen og/eller artikkelen Redningshelikoptertjenesten!? Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. des. 2014 kl. 22:23 (CET)

Jeg kan ta meg av det. Lillingen (diskusjon) 16. des. 2014 kl. 09:04 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 12:55 (CET)