Wikipedia:Kandidatsider/Passacaglia (Irgens-Jensen)

Passacaglia (Irgens-Jensen)Rediger

Interessant, godt dekkende og faglig relevant om et av 1900-tallets viktigste kunstmusikk-verk. Skrevet for 2 år siden av AFNDG (diskusjon · bidrag), og hentet fram igjen nå i en raptus av nygamle AA-kandidater. Jeg er (som nevnt i forrige uke) spesielt imponert over at hen skriver med vekt på det musikkfaglige, slik at artiklene har noe å gi for både lesere og utøvere. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)

AnbefaltRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)
  2.   For --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)
  3.   For Artikkelen er skrevet med stigende vanskelighetsgrad! Veldig flott.--Trygve Nodeland (diskusjon) 21. jun. 2021 kl. 16:34 (CEST)
  4.   For Ulflarsen (diskusjon) 21. jun. 2021 kl. 18:26 (CEST)
  5.   For Lyttet på verket mens jeg leste over. Fin musikk og god artikkel! Frankemann (diskusjon) 23. jun. 2021 kl. 22:13 (CEST)

KommentarerRediger

Fin artikkel om et sentralt norsk verk! Et par småting: det samme Stravinskij-sitatet er brukt to steder. Etter min mening fungerer sitatet best i den sammenhengen det kom. Artikkelens to siste setninger er forvirrende sammen: «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Men framførelsen har imidlertid med orgel, spilt av Nils Henrik Asheim». Menes ganske enkelt «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Framførelse med orgel spilt av Nils Henrik Asheim»? --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)

Jeg har fulgt opp begge innspillene dine, Kaitil. I tillegg gjorde jeg en redigering her som AFNDG kan se på: jeg tror ikke det er nødvendig å videreføre en sannsynlig dateringsfeil i én kilde. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 24. jun. 2021 kl. 18:27 (CEST)

Kildetilfanget er en smule svakt og ensrettet. Jeg har ikke nok kunnskap om emnet til å stemme imot (jf. denne kandidatvurderingen, hvor jeg faktisk kunne en del om emnet, og kunne se nøyaktig hva som manglet), men synes bare helt generellt at én enkelt forfatter blir litt tynt. Vollsnes er sikkert helt autoritativ og legitim å sitere, men er han den eneste? Bare en liten kommentar i forbifarten, take it or leave it. Nutez (diskusjon) 25. jun. 2021 kl. 00:41 (CEST)

Og hvis dette regnes som et nøkkelverk i norsk orkesterlitteratur og et av 1900-tallets viktigste kunstmusikk-verk, burde det vel være flere kilder å oppdrive? En helt annen ting er at artikkelen pr. dags dato er ganske utilgjengelig for blinde og svaksynte som bruker skjermleser. Ingen av bildene har blitt utstyrt med alt-tekst, og artikkelen blir veldig teknisk og listeaktig jo lengre ned man kommer, med flere noteark og kulepunkt. Jeg kan bare forestille meg hvordan dette vil høres ut når hele artikkelen blir lest ut høyt av programvaren. Det er også en grunn til å redusere overlenking (særlig av land og byer), siden disse blir opplest, og lytteren følgelig distrahert fra artikkelens narrativ. Nutez (diskusjon) 25. jun. 2021 kl. 00:55 (CEST)
jeg har fulgt opp noen av innspillene dine, Nutez, om flere kilder og om alt-tekst. At artikkelen blir mer teknisk jo lengre ned man kommer, blir av andre framhevet som et godt redigeringsgrep. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2021 kl. 22:45 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2021 kl. 22:45 (CEST)