Wikipedia:Alternativ lenketekst

Alternativ lenketekst, også kalt piped link, er en lenke hvor hyperlenket (understreket, klikkbar) tekst vist på en Wikipedia-side er forskjellig fra tittelen på siden som lenken går til. For eksempel vises [[jernbanestasjon|stasjon]] som stasjon, men lenker til wikisiden jernbanestasjon.

BrukRediger

Alternativ lenketekst er nyttig for bevaring av den grammatikalske strukturen og flyten i en setning når:

  1. ordleggingen av den eksakte lenken ikke passer i konteksten, eller
  2. det finnes flere betydninger av ordet (se "Merkur" som eksempel på siden Flertydige titler).

For å lage pipetegnet ("|") (også kjent som vertikal linje) kan du trykke på tasten til venstre for utropstegn på norske tastaturer. Enklere forklart, merk deg at pipetegnet er det tredje tegnet som vises i "wikimarkup"-seksjonen i symbolene på bunnen av symbolsiden som vises i redigeringsmodus. Klikk på pipesymbolet for å sette det inn der skrivemerket i redigeringsboksen er. For fullstendige detaljer om hvordan denne funksjonen brukes, se Hjelp:Alternativ lenketekst.

Det er uenighet om hvorvidt det er passende å bruke alternativ lenketekst for å lenke årstall til artikler om "x-året yyyy" (slik som [[Sportsåret 2006|2006]]). I henhold til Wikipedias Stilmanual:

En annen mulighet er å lenke til en mer spesifikk artikkel om det året, for eksempel [[Sportsåret 2006|2006]], selv om noen mennesker opplever dette som lite intuitivt fordi lenken leder til et uventet mål.

Når man ikke skal bruke detRediger

Utdypende artikkel: WP:NOTBROKEN

For det første, hold lenker så enkle som mulig:

  • Unngå å lage lenker lengre enn nødvendig: skriv "President [[George Washington]]", ikke "[[George Washington|President George Washington]]".
  • Det er generelt ikke god praksis å bruke alternativ lenketekst ganske enkelt for å unngå omdirigeringer. Antallet lenker til en omdirigeringsside kan være et nyttig måltall for hvorvidt det er lurt å splitte et delemne i en artikkel ut til sin egen nye side. Mens [[mål|omdirigering]] ikke er nyttig, er imidlertid [[omdirigering|mål]] det.
  • Gitt valget mellom å bruke alternativ lenketekst og å "blande" inn et affiks, er den foretrukne stilen å bruke et blandet affiks. Skriv ganske enkelt "[[Kollektivtransport]]en" isteden for det kompliserte "[[Kollektivtransport|Kollektivtransporten]]". Begge vises identisk som Kollektivtransporten.
  • Bruk aldri alternativ lenketekst til å konvertere første bokstav til minuskel: skriv ganske enkelt "[[kollektivtransport]]" i stedet for det kompliserte "[[Kollektivtransport|kollektivtransport]]". Begge vises identisk som kollektivtransport. Første bokstav i wikilenker på Wikipedia er nesten alltid case-insensitive.

GjennomskuelighetRediger

 
Wikipedia er ikke en adventskalender, ikke frist leseren

Hold lenker med alternativ lenketekst så gjennomskuelige som mulig. Ikke bruk alternativ lenketekst for å lage "påskeegg-lenker", det krever at leseren åpner dem før det blir mulig å forstå hva som er på gang. Wikipedia er ikke en adventskalender. Husk også at det er folk som skriver ut artiklene. Skriv for eksempel ikke slik:

...og midt i århundret var ordspill og seksuell humor (med noen få [[Thomas Bowdler|unntak]]) tilbake for godt.

Leserne vil ikke se den skjulte referansen til Thomas Bowdler med mindre de klikker eller peker på lenken med alternativ lenketekst. I en utskriftsversjon, er det ingen lenke å velge, og referansene går tapt. Referer i stedet artikkelen uttrykkelig:

...og midt i århundet var ordspill og seksuell humor (med noen få unntak, slik som [[Thomas Bowdler]]) tilbake for godt.

Likedan, i steden for:

Etter en tidligere katastrofe...

vurder å skrive:

Etter en tidligere katastrofe, Bombay-eksplosjonen (1944), ...

eller ganske enkelt:

Etter Bombay-eksplosjonen (1944), ...

KategorierRediger

Når det gjelder en kategorilenke, angir teksten etter den vertikale linjen sorteringsnøkkelen som siden skal ha i kategorien. For eksempel plasserer man Albert Einstein i Kategori:Fysikere, ved å skrive [[Kategori:Fysikere|Einstein, Albert]], og da vil kategorien alfabetisere ham under Einstein snarere enn Albert. Dette er imidlertid et dårlig eksempel, fordi vanlig praksis når det gjelder biografier er å bruke defaultsort. Når man skal kategorisere kategorier, og spesielt vedlikeholdskategorier, er det nyttigere å bruke vertikal linje, for eksempel er Kategori:Artikler som trenger referanser kategorisert under [[Kategori:Wikipedia-vedlikehold|Referanser]]

MalerRediger

Pipetegnet brukes også ved angivelse av parametere til maler, og dette er ikke det samme som alternativ lenketekst.

Se ogsåRediger