En hyperlenke, eller bare lenke, peker, link eller kobling, er en henvisning i et hypertekstdokument til et annet dokument, eller en annen ressurs. I kombinasjon med et datanett og en egnet tilgangsprotokoll kan dette brukes til å hente ressursen det blir henvist til. Dette kan i sin tur lagres eller vises som en del av dokumentet som inneholder henvisningen.

Hyperlenker og verdensveven rediger

Tim Berners-Lee så muligheten for å lenke sammen informasjon over Internett ved hjelp av hyperlenker, og hyperlenker utgjør mye av grunnlaget for verdensveven (World Wide Web).

Hyperlenker i andre teknologier rediger

Hyperlenker brukes også i andre SGML-baserte teknologier, f.eks. XML, i tillegg til i PDF-dokumenter, tekstbehandlingsdokumenter, regneark m.m.

I HTML rediger

I HTML markeres pekere med taggen <a>, som står for «Anchor». Denne taggen har en påkrevd attributt: «href». Denne avgjør hva som lenkes til. Det som lenker trenger ikke å være det samme som det som den lenker til.

<a href="http://www.example.org">Eksempelside</a>

Denne kodesnippen vil få teksten «Eksempelside» til å lenke til adressen «http://www.example.org»[død lenke]. Det er mulig å få lenken til å åpne seg i et nytt vindu i brukerens nettleser. Dette gjøres med «target»-attributten.

<a href="http://www.example.org" target="_blank">Eksempelside</a>

Her vil «Wikipedia» åpne websiden den peker til i et nytt vindu i nettleseren.

Med Wikicode rediger

Wikipedia bruker en annerledes type lenke, selv om den over vil fungere også i Wikipedia. Her er koden laget for at den skal være enkel å forstå, men man har imidlertid mindre kontroll.

[http://www.example.org Eksempelside]

Dette vil utrette akkurat det samme som den i det første HTML-eksemplet. Det er ikke mulig å få lenker til å åpne seg i nye winduer med slik kode.

Se også rediger