Waitakere Ranges

Waitakere Ranges er en kjede av åser som strekker seg hovedsakelig 25 km fra nord til sør om lag 25 km vest for AucklandNew Zealand. Den høyeste av åsene er 474 meter høy.

Det opprinnelige maorinavnet på Waitakere Ranges og områdene rundt, var Te Wao nui a Tiriwa.

TopografiRediger

 
Skog i Waitakere Ranges.

Den vestlige kystlinjen består av over 300 meter høye klipper og med strender innimellom. Den taggete og oppreiste topografien er dannet av vulkansk konglomerat og lavastrømmer som har motstått erosjonen. Åsene er kledd av naturlig skog og busker som for en stor del er i en ettervokst fase etter utstrakt hogst og landbruk i midten og slutten av 1800-tallet og først på 1900-tallet.

LandskapsvernRediger

I 1894 ledet Sir Algernon Thomas, den første professoren i geologi og botanikk ved University of Auckland, og en stor talsmann for å ta vare på Waitakere Ranges som et naturvernområde, en deputasjon til byrådet i Auckland City, og bad om at rådet måtte overtale styresmaktene til å sette av 3 500 acres (14 km²) i Nihotupuområdet. Regjeringen støttet forslaget, og i 1895 ble dette området, og flere mindre områder i Waitakere Ranges vernet som: «Reservat for bevaring av den opprinnelige floraen og faunaen». Det vernede området (The Waitakere Ranges Regional Parkland) er nå 28 km² stort.

VannforsyningRediger

I 1900 ble det første av mange reservoarer for vannforsyningen til Auckland bygd. Åsene får gjennomsnittlig mer enn 2 000 mm nedbør årlig, mens nedbørmengden i selve Auckland sentrum ligger under det halve av dette. [1]. Når værsystemene kommer inn fra Tasmanhavet, blir de løftet såpass opp over åsene at det er tilstrekkelig til at de gir fra seg nedbør.

Dyr og fuglerRediger

 
Lion Rock («Løveklippen») ved Pihastranden

Området er tilholdssted for kaurisnegler, ildfluer og innfødte langhalede flaggermus. Langhalede og korthalede flaggermus er de eneste landbaserte pattedyrene på New Zealand. Ved Otakamiro Point, helt i nordenden av åsrekken, ligger en av de få hekkekoloniene til havsuler på hovedøyene i New Zealand.

FriluftslivRediger

I området ligger fire av de mest populære strendene for surfing i Auckland: Muriwai, Te Henga (Bethells), Piha og Karekare. Strendene er typiske for strendene på vestkysten nord for Taranaki på den måten at de alle er strender med svart sand. Dessuten er det et utbredt nettverk av ruter for fotturer og villmarksturer og utsiktssteder med utsikt over kystene på øst- og vestsiden og østover mot bysentrum. En vei, naturlig nok kalt «Utsiktsveien» (Scenic Drive) går langs etter en stor del av åsene fra Titirangi til Swanson. Det ligger et informasjonssenter nær Titirangi.