Voksenrett

Voksenrett er en rett for voksne til å få gratis grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, veiledning og dokumentasjon på tidligere tilegnet kunnskap.

Hovedinnhold i lovenRediger

Personer over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til det. Denne retten er forankret i opplæringsloven §4A-1.

Retten til videregående opplæring gjelder for voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Retten er forankret i opplæringsloven § 4A-3 og gjelder fra det året den voksne fyller 25 år. Det er en forutsetning at grunnskolen er fullført.

Det er kommunen og fylkeskommunen sin plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne. Opplæring spesielt organisert for voksne er nedfelt i opplæringsloven, kapittel 4A.

Ungdomsrett innebærer rett til videregående opplæring for ungdom mellom 15 og 24 år.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger