Ungdomsrett

Ungdomsrett er en utdanningsrettighet norske ungdommer har til for videregående opplæring basert på lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, opplæringslova, og der spesielt §3-1.[1]

Loven fastslår ungdommens rettighet til ordinær videregående opplæring i tre år, eller mer for noen utdanninger som varer lenger. For elever som gjør omvalg og bytter utdanningsprogram, åpnes det for rettighet til ett ekstra år. Det er derimot kun mulighet for ett omvalg innenfor ungdomsretten.

Eleven kan også søke om inntil to alternative år, hvileår eller venteår, i løpet av opplæringen uten å miste ungdomsretten. Likevel skal retten til videregående opplæring som hovedregel brukes i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eventuelt seks år ved læretid. Ungdomsretten bortfaller vanligvis ved fylte 24 år. Voksne har rett til gratis videregående opplæring fra det året de fyller 25 år hvis de ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

ReferanserRediger

  1. ^ Lovdata: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kapittel 3. Vidaregåande opplæring

Eksterne lenkerRediger