Opplæringslova

(Omdirigert fra «Opplæringsloven»)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, forkortet oppll.) av 17. juli 1998 er en norsk lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge. Regler som utfyller loven er gitt i en forskrift fra Kunnskapsdepartementet.

Opplæringslova
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtatt17. juli 1998
I kraft1. august 1999
Nettsidelovdata.no

Hva loven regulerer (utvalg) rediger

Skoleplikt rediger

I Norge har barn det pliktig grunnskoleutdanning. Det følger av opplæringslova § 2-1 første ledd, som lyder:

«Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.»[1]

Brudd på skoleplikten kan sanksjoneres, det vil si at foreldre eller foresatte som ikke sørger for at barn eller unge får skolegang i henhold til loven, kan straffes med bøter. Det følger av opplæringsloven § 2-1 femte ledd, som lyder:

«Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust.»[1]

Klesplagg som dekker ansiktet rediger

I 2018 ble opplæringslova endret ved at det ble innført et forbud i § 9–7 mot at elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og de som underviser, bruker klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet.[2][3]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger