Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet) er et faglig uavhengig statlig organ som gjennomfører vitenskapelige risikovurderinger på områdene trygg mat, matproduksjon og miljø, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM vurderer i tillegg spørsmål knyttet til dyrehelse, plantehelse, dyrevelferd og kosmetikk for Mattilsynet, og mikrobiologiske produkter og fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) for Miljødirektoratet. Dessuten gjør komiteen miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer for Miljødirektoratet. Vurderingene brukes som kunnskapsgrunnlag for innspill til de ulike departementene i Norge. Vurderingene er også grunnlag når Mattilsynet gir råd og fastsetter regelverk. Komiteen kan også selv ta opp saker på eget initiativ. Risikovurderingene gjøres på uavhengig grunnlag etter internasjonalt fastsatte metoder.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø
VKM
VKM hovedlogo nynorsk.jpg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert2004[1]
DirektørHarald Gjein
HovedkontorMyrens verksted (Oslo) Sandakerveien 24 C, bygg D, inngang D11
UnderlagtHelse- og omsorgsdepartementet
Ansatte23 (2019)[2]
Nettsidevkm.no

VKM er administrativt underlagt Folkehelseinstituttet. Vitenskapskomiteen oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Rundt 100 eksperter fra vitenskapelige institusjoner i Norden er medlemmer av komiteen. De oppnevnes i kraft av sin faglige ekspertise, og ikke på bakgrunn av hvor de er ansatt. VKM består av en hovedkomité og elleve faggrupper. Hovedkomiteen arbeider med overordnede og prinsipielle saker, tverrfaglige problemstillinger og spørsmål som faller utenfor de enkelte faggruppenes områder. Arbeidet med risikovurderinger utføres av VKMs faggrupper. Ved behov hentes også eksterne eksperter inn. Et vitenskapelig sekretariat står for den daglige driften.

En risikovurdering i VKM er en gjennomgang, sammenstilling og vurdering av vitenskapelig kunnskap og data. Bakgrunnen for vurderingene er blant annet forskningsresultater publisert i fagfellevurderte, vitenskapelige tidsskrifter, risikovurderinger fra nasjonale eller internasjonale organer og analyseresultater fra kartlegging og overvåking. Risikovurderingene publiseres på VKMs nettside.

VKM er norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA). EFSA gjennomfører uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger knyttet til mat. EFSA gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene i EU.

Kirstin Færden var direktør for VKM-sekretariatet fra opprettelsen i 2004 til 2012, da Lars E. Hanssen overtok direktørstillingen frem til han gikk av med pensjon i 2019. Cecilie Rolstad Denby var direktør fra 2019 til 2021, da Harald Gjein ble utnevnt til ny direktør.[3]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger