Åpne hovedmenyen
Vestre Vansjø naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaVåtmark
Areal3286 daa
KommuneMoss, Rygge
Opprettet8. mai 1992

Vestre Vansjø naturreservat
59°24′36″N 10°43′37″E

Vestre Vansjø naturreservat utgjøres av det sørvestre bassenget i Vansjø med tilliggende strandsoner samt Feøya. Området er grunt med middeldybde 3,5 meter, og er betydelig gjengrodd. Det er mye sumpvegetasjon med takrør og sivaks. På Feøøya er det mye barskog, ellers er det store arealer med svartor.

Området fungerer som viktig trekk-, raste-, beite- og hekkeområde for mange fuglearter. Det er pr. 1986 registrert 59 ulike arter her.[1]

ReferanserRediger