Verdiløs forskning

Verdiløs forskning eller det som på engelsk kalles junk science eller bunk science er en betegnelse på data, forskning, analyser eller påstander som påstår seg å være vitenskapelige, men som oppfattes som motivert av politiske, finansielle eller andre tvilsomme interesser. Det er disse motivene som skiller verdiløs forskning fra pseudovitenskap og kontroversiell vitenskap.

Slik tilfellet er for mange andre ideologiske begreper, finnes det sjeldent politisk enighet om hvilken side i en pågående debatt som er «verdiløs» og hvilken som representerer «sann» vitenskap, selv om det vitenskapelige samfunn gjerne representerer en overveldende flertallsoppfatning. Offentlige diskusjoner om saker miljøvernbevegelsen er opptatt av eller spørsmål om offentlige helse er i særlig grad utsatt for problemet. Debattene blir ytterligere forvansket når forskere bruker massemediene til å promotere egen forskning.

Bruken av begrepetRediger

John Stauber og Sheldon Rampton fra PR Watch sier om det opprinnelige engelske begrepet junk science at det ofte blir brukt til å nedvurdere vitenskapelige funn som står i veien for selskapers kortsiktige profitt-maksimering. I deres bok Trust Us, We're Experts (2001), skriver de at deler av industrien har iverksatt multimillioner-dollarkampanjer for å få bestemte teorier til å framstå som «verdiløs forskning» der de selv unnlater å anvende vitenskapelig metodikk. For eksempel har tobakksindustrien brukt begrepet «junk science» for å beskrive forskning som viser negative virkninger av røyking og passiv røyking ved hjelp av forskjellige «kunstige grasrotbevegelser». Forskningsresultater som er mer på linje med ens egen agenda kan bli berømmet som «solid forskning». Et annet eksempel på hvordan mislikte forskningsresultater kan diskrediteres beskrives er en omfattende industrikampanje for å «redefinere global oppvarming fra anerkjent fenomen til en ‘teori’». Forskere som er motstandere av denne forskningen omkring global oppvarming og talspersoner for selskaper og regjerings-byråkratier hevder på sin side at det vitenskapelige grunnlaget som deres kritikere bruker er det som i virkeligheten utgjør verdiløs forskning, og som ikke bør være med å danne grunnlag for politiske beslutninger.

I en artikkel datert 6. februar 2006 i The New Republic, «Smoked Out: Pundit for Hire» (Avslørt: Ekspert til leie), skriver Paul D. Thacker at Fox News sin ekspertkommentator om verdiløs forskning, Steven Milloy, mottok penger fra ExxonMobil samtidig som han angrep forskning på global oppvarming. Thacker avdekket også hemmelige dokumenter fra tobakksindustrien som ga indikasjoner om at Milloy også mottok nærmere $100 000 i året fra Philip Morris mens han gjorde narr av forskning som beviste farene ved passiv røyking[1] . Selv om Fox News så langt har unnlatt å kommentere temaet om journalisters lønn betalt av industrien, har denne og annen innsats blitt forklart av ledelsen i Phillip Morris i «Whitecoat-prosjektet» (White coat = Hvit frakk) fra 1988 som å holde vedlike kontroversen om miljøproblemene ved tobakksrøyking[2] .

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Paul D. Thacker (6. februar 2006). «PUNDIT FOR HIRE. Smoked Out». The New Republic. 
  2. ^ Boyse , Sharon, Ph.D. (17. februar 1988). «Note on A Special Meeting of the UK Industry on Environmental Tobacco Smoke, London. 880217». Tobacco Documents Online. Arkivert fra originalen 13. oktober 2007. 

Ytterligere lesning og informasjonRediger

Eksterne lenkerRediger