Vepsisk (vepsisk: vepsän kel’, vepsän keli og vepsä) er et østersjøfinsk språk av den nordlige undergruppe. Nærmeste slektning er ludisk, som er en overgangsform mellom Olonets-karelsk og vepsisk.

Vepsisk
Kart
Kart
Brukt iRusslands flagg Russland
RegionKarelias flagg Karelia
Ingermanlands flagg Ingermanland
Vologda oblasts flagg Vologda oblast
Russlands flagg Det vepsiske nasjonale volost
Leningrad oblasts flagg Leningrad oblast
Lingvistisk klassifikasjonUralsk
Finsk-ugrisk
Finsk-permisk
Østersjøfinsk
Vepsisk
Videre inndeling
InndelingNordvepsisk
Midtvepsisk
Sørvepsisk

Portal: Språk
Vepsisk
Vepsisk (Petrozavodsk)
Tospråklig skilt på russisk og vepsisk i Karelen

Vepsisk blir snakket av ca. 3 600 mennesker på sør- og østsiden av Onega.

Dialekter Rediger

Vepsisk blir delt inn i tre dialekter, nord- midt- og vestvepsisk, jfr. oversikten:

 • nordvepsisk
 • midtvepsisk
  • østlig midtvepsisk
  • Ojatti
  • Šimjärvi-Päžare
  • Suda-joki
  • sørvestlig midtvepsisk
 • sørvepsisk.

Karakteristiske trekk Rediger

Det er relativt små dialektforskjeller, og talere fra de ulike dialektområdene forstår hverandre relativt godt. Den dialekten som skiller seg mest ut er nordvepsisk. Lyden j i begynnelsen av ord er endret til palatal d, f.eks. ďäŕv "sjø" (fi. 'järvi') og ďoob "(han/hun) drikk" (fi. 'juo'). Likvidene l, n, r er palatalisert, f.eks. poigaĺe "til gutten" (fi. 'pojalle'). I nordvepsisk har de lange vokalene uu og ii holde seg, f.eks. puu "tre" og hiiŕ "mus", mens yy har blitt diftongisert til [yu], f.eks. püu 'pyy'. I andre dialekter er alle de høye lange vokalene diftongisert, så vi har puo og hieŕ.

Grammatikk Rediger

Vepsisk har 24 kasus, dvs. ca. 10 flere enn i de andre østersjøfinske språkene. De fleste nye kasusene er oppstått etter grammatikalisering av tidligere postposisjoner.

Språkhistorie Rediger

Indre språkhistorie Rediger

Sammenlignet med de andre østersjøfinske språkene har vepsisk en relativt konservativ lydhistorie.

Innenfor morfologien har det derimot utviklet seg en del nytt.

Ytre språkhistorie Rediger

Språkene til folkeslagene som ble vurdert som "upålitelige" etter 2. verdenskrig mistet alle rettighetene sine i Sovjetunionen. Ett av disse språkene var vepsisk (sannsynligvis fordi vepserne (sammen med kolasamene) ble vurdert som for gode venner av finnene). Det vepsiske kyrilliske skriftspråk ble dermed ikke tatt i bruk igjen etter krigen.

Litteratur Rediger

Vepsiskspråklig litteratur Rediger

Språkvitenskapelig litteratur Rediger

Eksterne lenker Rediger