Vepsisk (vepsisk: vepsän kel’, eller nok vepsän keli, vepsä) er et språk som hører til den østersjøfinske språkgrenen av den uralske språkfamilien. Vepsisk blir snakket av ca. 3 600 mennesker på sør- og østsiden av Onega.

Vepsisk (Petrozavodsk)
Tospråklig skilt på russisk og vepsisk i Karelen

DialekterRediger

Vepsisk blir delt inn i tre dialekter, nord- midt- og vestvepsisk, jfr. oversikten:

 • nordvepsisk
 • midtvepsisk
  • østlig midtvepsisk
  • Ojatti
  • Šimjärvi-Päžare
  • Suda-joki
  • sørvestlig midtvepsisk
 • sørvepsisk.

Karakteristiske trekkRediger

Det er relativt små dialektforskjeller, og talere fra de ulike dialektområdene forstår hverandre relativt godt. Den dialekten som skiller seg mest ut er nordvepsisk. Lyden j i begynnelsen av ord er endret til palatal d, f.eks. ďäŕv "sjø" (fi. 'järvi') og ďoob "(han/hun) drikk" (fi. 'juo'). Likvidene l, n, r er palatalisert, f.eks. poigaĺe "til gutten" (fi. 'pojalle'). I nordvepsisk har de lange vokalene uu og ii holde seg, f.eks. puu "tre" og hiiŕ "mus", mens yy har blitt diftongisert til [yu], f.eks. püu 'pyy'. I andre dialekter er alle de høye lange vokalene diftongisert, så vi har puo og hieŕ.

GrammatikkRediger

Vepsisk har 24 kasus, dvs. ca. 10 flere enn i de andre østersjøfinske språkene. De fleste nye kasusene er oppstått etter grammatikalisering av tidligere postposisjoner.

SpråkhistorieRediger

Indre språkhistorieRediger

Sammenlignet med de andre østersjøfinske språkene har vepsisk en relativt konservativ lydhistorie.

Innenfor morfologien har det derimot utviklet seg en del nytt.

Ytre språkhistorieRediger

Språkene til folkeslagene som ble vurdert som "upålitelige" etter 2. verdenskrig mistet alle rettighetene sine i Sovjetunionen. Ett av disse språkene var vepsisk (sannsynligvis fordi vepserne (sammen med kolasamene) ble vurdert som for gode venner av finnene). Det vepsiske kyrilliske skriftspråk ble dermed ikke tatt i bruk igjen etter krigen.

LitteraturRediger

Vepsiskspråklig litteraturRediger

Språkvitenskapelig litteraturRediger

Eksterne lenkerRediger