SIL International

misjonsorganisasjon med formål å øke kunnskap om språk

SIL International (ofte referert til bare som SIL, tidligere kalt Summer Institute of Linguistics) er en misjonsorganisasjon med hovedkvarter i Dallas i (USA), som har spesialisert seg på lingvistiske undersøkelser av ukjente språk. Noen av organisasjonens viktigste mål er å øke kunnskapen om språk, å fremme lesekyndighet og å hjelpe mindre språk med å overleve.

I tillegg til misjonsvirksomhet og lingvistisk arbeid lager SIL også dataprogrammer og typesnitt til hjelp for det lingvistiske arbeidet.

Organisasjonen er mest kjent for å publisere Ethnologue-katalogen, en årlig oversikt og klassifisering av alle verdens språk. Databasen foreligger i bokform, er søkbar via internett, og opererer med en tre-bokstaverskode for alle verdens språk, den såkalte SIL-koden, med referanse til mer enn 6 500 språk.

I arbeidet med ISO 639-3 ble Ethnologue-listen samkjørt med ISO 639-2 og andre kodingssystemer til en ny trebokstavers standard som skal omfatte alle kjente levende, døde og kunstige språk. Prinsippet bak ensrettingen er å la språk som står i ISO 639-2 beholde denne koden, men la språk som ikke står der beholde SIL-koden som ny ISO-kode. SIL er oppnevnt som registreringsmyndighet (Registration Authority, ISO 639-3/RA) for dette prosjektet.

Kritikk mot SIL

rediger

SIL har blitt kritisert for to forhold: I klassifiseringen av språk og dialekter er det alltid vanskelig å trekke skillet mellom språk og dialekt. SIL er kjent for å splitte fremfor å slå sammen, slik at de i mange tilfeller opererer med flere språk enn andre kilder. SIL opererer for eksempel med fem italienske og tre svenske språk (dalmål, skånsk og svensk).

SIL er nært knyttet til Wycliffe Bible Translators, og samarbeider med New Tribes Mission. Dette har ført til kritikk, dels fordi en del mener at SIL er en fordekt misjonsorganisasjon og dels fordi New Tribes Mission har blitt anklaget for å hjelpe oljeselskapet med å tvangsflytte befolkningen i oljerike områder.

SIL er også kritisert for å være en misjonsorganisasjon, dermed indirekte for kulturimperialisme, der målet med virksomheten er å erstatte verdensbildet og kulturen til urfolk omkring i verden med det kristne verdensbildet. På den annen side er SIL også den organisasjonen i verden som har gjort mest for å bevare og styrke språklig mangfold.

Eksterne lenker

rediger