En postposisjon er, i motsetning til en preposisjon, et ubøyd ord som står etter et substantiv. En postposisjon har samme funksjon som en preposisjon. En rekke språk har kun postposisjoner og ingen preposisjoner.

Eksempler i norsk rediger

  • «Det var en del diskusjon deltagerne imellom
  • «Hva skal du bruke hammeren til
  • «– Jeg var ute på byen i går. – Jaha? Hvem med